Mazsihisz: A kormány “negligálja”, de a “szókimondó függetlenség többet ér”

Írta: Szombat - Rovat: Belpolitika, Politika

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) mai közgyűlése megvitatta és elfogadta Heisler András elnöki beszámolóját, elfogadta a tavalyi zárszámadást, továbbá tudomásul vette dr. Frölich Róbert országos főrabbivá választását. Az online összejövetelen éles vita robbant ki a Mazsihisz egyes rabbijainak a konkurensnek tartott Zsima Egyesületben való részvételéről.

Dr. Frölich Róbert főrabbi és Heisler András, a Mazsihisz elnöke

Heisler András, a Mazsihisz elnöke adott tájékoztatást az elmúlt hónapok főbb történéseiről, fejleményeiről.

Az elnök a beszámolójában az eredmények között kitért az online hitélet megteremtésére, a Szeretetkórháznak a járvány alatt tanúsított, kimagasló munkájára, a Rumbach zsinagóga felújítására, a progresszívek befogadására, a Szövetségnek a vírus elleni küzdelmére, valamint a zsidó közösséget átfogó szociális háló (MAZS, Jahad, Jadbejad) kialakítására.

„A bizonytalanság megöli a lelkeket”

fogalmazott Heisler András a negatívumokról is. Mint mondta, a Szövetséget megviselte a Mazsihisz hiteltelenítése, az elnök gyalázása, a munkatársak megfélemlítése, újabban pedig az örökjáradék ügy kapcsán a Mazsihisz és a magyar állam ellen beadott kereset egy jeruzsálemi bét din elé. Ennek kapcsán közölte: számos hazai és nemzetközi zsidó szervezet áll ki a Mazsihisz mellett, ami nagyon fontos visszajelzés a Szövetség felé.

A Mazsihisszel perben álló Róna Tamás által elnökölt Zsima Egyesületről szólva azt mondta: a Mazsihisz vezetőség úgy ítéli meg, hogy a szervezet káros a Mazsihiszre nézve, hiszen az a Mazsihisz és a neológia megosztására törekszik. Ennek kapcsán fölelevenítette: a Mazsihisz vezetősége a Szövetség alkalmazásában már nem álló Róna Tamás rabbitestületi elnöki pozícióját illegitimnek tekinti, az pedig sajnálatos tény, hogy az elmúlt időszakban a rabbitestület szétesett. Az elnök azt kérte, hogy a rabbik teremtsenek egységet, hiszen a járvány által megviselt közösségnek összefogásra, egységre, közös programokra van szüksége. Szerinte jogos elvárás, hogy a Mazsihisz rabbijai ne egy másik, konkurens szervezeten, hanem a Mazsihiszen belül tevékenykedjenek a közösségért.

A Zsima kapcsán Schönberger András fejtette ki ellenvéleményét az elnökkel szemben: a pécsi főrabbi szerint rendben lévő dolog, hogy a Mazsihisz egyes rabbijai – így például ő maga – részt vesz a Zsima munkájában, elvégre szerinte mindenkinek alapjoga, hogy bekapcsolódhasson különböző egyesületek tevékenységébe. Schönberger azt mondta: a Zsima nem akarja szétverni a Mazsihiszt, nem az a feladata és hogy ő nem köteles napi hét napban a Mazsihisznek dolgozni. Heisler nem értett vele egyet, az elnök szerint ugyanis a Mazsihisz rabbijainak a Mazsihisz közösségeit kell szolgálniuk. Heisler András beszélt

a Mazsihisz és a kormányzat kapcsolatáról is,

amelyről azt mondta: vannak folyamatos projektek (ilyen a Rumbach  zsinagóga vagy a Szeretetkórház fejlesztése), s ezen projektek során gördülékeny az együttműködés. Ezeken túlmenően azonban szerinte a kormány csak a kötelező kapcsolatot tartja a Mazsihisszel, a Szövetséget – megítélése szerint – ma a kormányzat negligálja.

Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) elnöke rákérdezett, hogy ennek a negligálásnak mi az oka, s van-e ebben az elnöknek személyes felelőssége, mire Heisler András azt válaszolta: ez két okra vezethető vissza, egyrészt arra, hogy a Mazsihisz szókimondó függetlensége többet ér, mint a pénz, márpedig a Szövetség akkor is elmondja a véleményét, ha az a hatalomnak nem szimpatikus; másrészt a belső széthúzás és viszálykeltés is a lehetséges magyarázatok között van, kívülről ugyanis azt érzékelhetik, hogy az ilyen széthúzással küszködő szervezettel mindent meg lehet csinálni. Ebben szerinte neki és másoknak is van felelősségük.

Az elnök a jövő főbb feladatai között említette többek között a belső béke helyreállítását, a vallási és oktatási munka megerősítését, az intézmények fejlesztését vagy a kormányzattal való kapcsolat rendezését – igaz, szerinte ez utóbbi a jövőre esedékes választás közeledtével nem lesz könnyű.

Az elnök beszámolója után Deutsch László főrabbi kért szót, aki hozzászólásában helytelenítette, hogy a Mazsihisz világi és a vallási vezetésének álláspontja több kérdésben nem közeledett egymás, majd sürgette a párbeszédet az említett Róna Tamással is. Heisler András válaszában azt mondta: ő maga is híve a kompromisszumnak és az együttműködésnek, de ami Rónát illeti, vele a Mazsihisz vezetőségéből 12-en nem akarnak együtt dolgozni. A közgyűlésen

fontos téma volt a rabbitestület kérdése,

ennek kapcsán dr. Frölich Róbert, a Dohány zsinagóga rabbija azt mondta: visszautasítja a rabbitestületet ért kritikákat, s szerinte a rabbik személy szerinti munkáját nem szabadna összetéveszteni a rabbitestület tevékenységével, hiszen más a dolga egy rabbinak és megint más a rabbitestületnek.

A közgyűlés elfogadta az írásban előterjesztett 2020-as zárszámadási dokumentációt, s azzal együtt a Szeretetkórház és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem eredménybeszámolóját a 2020-as évre.

A testület döntött arról is, hogy tudomásul veszi

dr. Frölich Róbert megválasztását az országos főrabbi tisztségére.

A főrabbi a közgyűlés során kiemelte: az ellentétek feloldását szükségesnek tartja, de a teljes egység összekovácsolásához ő maga egyedül nem elég, ahhoz kell a többi rabbi és a világi vezetés is.

Frölich Róbert 2015 és 2018 között már volt országos főrabbi, megbízatásáról 2018. április 11-én mondott le. A pozició azóta betöltetlen volt.

A testület – a járványhelyzet miatt online tartott – közgyűlése 47 igen, 7 nem és 9 tartózkodás mellett vette tudomásul a rabbitestület választását – írta a Mazsihisz közleményében.

Frölich Róbert főrabbi 1993 óta a Dohány utcai zsinagóga vallási vezetője. Ezt megelőzően három budapesti körzetben – a Dózsa György úti zsinagógában, az újpesti zsinagógában és a Páva utcai zsinagógában – látott el rabbinikus tevékenységet.

1994 és 2012 között a Magyar Honvédség Tábori Rabbinátusának vezető rabbija volt, 1995 és 2012 között dandártábornoki rendfokozatban szolgált.

Heisler András, a Mazsihisz elnöke gratulált az új országos főrabbinak, hozzátéve, hogy volt már három év, amikor ő elnök volt, Frölich Róbert pedig országos főrabbi, és harmonikusan tudtak együtt dolgozni.

A Mazsihisz elnöke reményét fejezte ki, hogy az elnöki ciklusából fennmaradó következő két esztendőben is így lesz. “Azt várom Frölich Róbert főrabbitól, hogy segít békét és nyugalmat teremteni a közösségen belül” – fogalmazott Heisler András a közlemény szerint. (Mazsihisz, MTI)

[popup][/popup]