„Hiszem, hogy ez a zsidó nép megváltási folyamatának része”

Írta: Gadó János - Rovat: Politika

Yigal Dilmoni, a Júdea-Szamáriában lévő zsidó településeket képviselő Yesha Council vezetője a Szombat kérdéseire válaszolt.

Yigal Dilmoni (forrás Youtube)

Kérem, mutassa be a Yesha Council-t, amelynek képviseletében Ön Magyarországra érkezett.

A Yesha Council Júdea és Szamaria, valamint a Jordán-völgy 25 önkormányzatának ernyőszervezete. Hivatalos szervezetként képviseljük a régiót a kormány, a Kneszet és más szervek előtt. Júdeában, Szamáriában és a Jordán-völgyben mintegy 500 000 izraeli él, 150 településen. Tevékenységeink az egész régió közös szükségleteivel kapcsolatosak, beleértve az építkezéseket és építési engedélyeket, a közlekedés és az utak fejlesztését, a régió hosszú távú tervezését, a nyilvános diplomáciát (public diplomacy), az izraeli jog alkalmazásának előmozdítását a régióban és még sok mást. Négy éve vagyok a Yesha Council vezetője. Szervezetem politikamentes. A régió és lakosai javát tartjuk szem előtt és együttműködünk minden politikai párttal, amely segíteni akar nekünk.

Vallásos cionista az, aki úgy hiszi, hogy Júdea-Szamária zsidó betelepítése a Messiás eljövetelének előfeltétele. Jól mondom?

Zsidó vagyok, cionista, hívő, aki minden reggel hálát ad azért a kiváltságért, hogy ebben az időben élhet, amikor Izrael Állam létezik és a zsidó nép erős. 1967-ben, 55 évvel ezelőtt Izrael újabb csodát élt meg, amikor hat nap alatt visszatértünk a Biblia földjére, Júdeába, Szamáriába és a Jordán völgyébe. Akkoriban még nem éltek zsidók ebben a történelmi régióban. Ma, sokak közös erőfeszítéseinknek köszönhetően, félmillió izraeli él itt. Hisszük, hogy ez a mi földünk, és hogy minden részén le kell telepednünk. Így erősítjük a zsidó nép kötődését Izrael földjéhez, és ezzel teljesítjük évezredek, nemzedékek ezreinek álmát, hogy visszatérjünk Sionba, Izrael földjére.
Mindezzel együtt mi nem vagyunk vallásos szervezet, és sok nem vallásos ember is él itt. Én személy szerint vallásos vagyok, ezért hiszem, hogy egy olyan egyedülálló történelmi korszakban élünk, amilyenre kétezer éve nem volt példa. Hiszem azt is, hogy ez a zsidó nép megváltási folyamatának része – gondolok itt a Messiás eljövetelére.

Az Önök nézőpontjából ideális esetben milyen jogi keretek közt képzelik el az együttélést a palesztinokkal Júdea-Szamária területén?

Én abból indulok ki, hogy ez a mi földünk. Mély történeti kötődésünkön túl azonban felelősséggel tartozunk mindazért is, ami itt történik. Területünkön körülbelül kétmillió arab él, akik a Palesztin Hatóság igazgatása alatt állnak. A Palesztin Hatóság – az oslói megállapodások értelmében – a terület 40%-áért felelős, amelyen a térségben élő arabok 95%-a él. A Palesztin Hatóság szervezi polgári életüket minden területen – mint az oktatás, egészségügy, kultúra, gazdaság, jog, jólét, szolgáltatások, adók és sok egyéb. Viszont Izrael továbbra is ellenőrzi a területet biztonsági szempontból – ez a terror, a rakétatámadások és az erőszak más formái miatt van így, ahogyan azt Gázában és más területeken látjuk.

Milyen mértékű palesztin autonómiát tudnak elfogadni? El tudnak fogadni palesztin államot is?

Nem fogadom el egy másik arab állam létrehozását a térségünkben. Erre a területre a zsidó népnek vannak jogai. Az araboknak tucatnyi más országuk van a Közel-Keleten és az Öböl-régióban, beleértve Gázát is. Ami azt illeti, a történelem során soha nem létezett palesztin állam vagy nemzet. Ezért nem szabad megengedni egy másik állam létrehozását, amely veszélyezteti Izrael államot, és sérti a zsidó népnek a bibliai földekhez fűződő jogait is.

Ugyanakkor a régióért és az itt élőkért viselt felelősségünk okán gondoskodnunk kell arról, hogy ne érje bántódás azokat a polgárokat, akik nem vesznek részt a terrorban. Lehetővé kell tenni számukra, hogy szabadon, polgári jogaik birtokában élhessenek. Már számos ipari övezetet alakítottunk ki, mintegy ezer kisebb nagyobb üzemmel, amelyek mintegy 30 ezer olyan arabot foglalkoztatnak, akik a Palesztin Hatóság területén élnek. A fizetésük épp olyan magas, mint az izraelieké, ami gazdaságilag erősíti őket, és lehetőséget nyújt nekik egy békésebb és nyugodtabb életre. Mi ezt gazdasági békének nevezzük. Ezzel együtt fenn kell tartani a zsidó nép jogait a régió és az található történelmi örökség helyszínei felett, nemkülönben a területek teljes biztonsági felelősségét.

Az itt élő arabok egy olyan polgári autonómia keretében fognak élni, amely életük minden területére kiterjed és lehetővé teszi számukra, hogy képviselőket válasszanak ebbe a szervezetbe. Ez az autonómia pontosan azokban városokban és falvakban működik majd, ahol ma is élnek, hasonlóképpen, mint ma. Ehhez azonban szükséges, hogy a Palesztin Hatóság mecseteiben és iskoláiban megszűnjön a gyűlölködő és uszító retorika és kezdetét vegye egy oktatási és tanulási folyamat, melynek során a békés együttélés technikáit sajátítják el.

Itamar Ben Gvir az Otzmah Yehudit (Zsidó erő) párt vezetője szintén vallásos cionistának mondja magát, de gyakran tesz provokatív gesztusokat és kapcsolatai voltak/vannak a kahanista mozgalommal. Hol húzódnak a határok a Yesha Council és a Ben Gvir által képviselt Otzma Yehudit párt között?

Itamar Ben-Gvir a Knesszet tagja a Vallásos Cionista Párt színeiben.* Számos különböző területen tevékenykedik, amelyek közül néhány Júdeához és Szamariához kapcsolódik. Nem feladatom, hogy minden tevékenységével kapcsolatban állást foglaljak. De a minket érintő témákban együttműködünk vele, ahogyan bármely más politikussal vagy párttal is, amely Júdea, Szamaria és a Jordán-völgy lakosainak javára dolgozik.

A Júdea-Szamáriában működő Ariel Egyetem mennyire van kitéve az Izrael-ellenes bojkott hatásainak? Diákjai hány külföldi egyetemre mehetnek tanulni és hány külföldi vendéghallgató van Arielben?

Az Ariel Egyetemet Izraelben hivatalos egyetemként ismerik el, elnöke nemrégiben bekerült az izraeli egyetemi vezetők hivatalos bizottságába. Körülbelül 17 ezer hallgatója van (köztük a fiam is, aki informatikát tanul), akik különböző alap- és mesterképzéseken tanulnak, beleértve a PhD-t is. Néhány évvel ezelőtt az Ariel Egyetemen orvosi kar nyílt, és sok orvostanhallgató tanul ott. Az Ariel Egyetem számos területen végez úttörő kutatásokat, többek között a mérnöki tudományok, az elektromosság, az informatika, a robotika, az izraeli örökség területein. Ami az egyetem nemzetközi kapcsolatait illeti, ezekkel csak az illetékesek vannak tisztában.

* Az interjú még a választások előtt készült.

Címkék:Júdea Szamária, Vallásos Cionizmus, Yesha Council

[popup][/popup]