Heisler a Zsidó Egyetem tanévnyitóján: “A Sulchan Aruch szerepét korrigáltuk”

Írta: Szombat - Rovat: Belpolitika, Politika

Hétfőn tartották az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 2022-23-as tanévének megnyitóját. Beszédet mondtak dr. Balázs Gábor és dr. Biró Tamás rektorhelyettesek, dr. Gábor György professzor, a Doktori Iskola vezetője, valamint Vajda Mihály filozófus. Az egyetemet fenntartó Mazsihisz nevében a megjelentekhez a Szövetség elnöke, Heisler András többek között így fogalmazott:

Heisler András Mazsihisz elnök

“Egyetemünk vallási jellege a rabbinikus zsidóság neológ hagyományait követi, ami a hagyománynak és a haladásnak egyidejű vállalásában, a társadalmi és kulturális fejlődés modernitásának elfogadásában ölt testet.

A Mazsihiszt alkotó hitközségek többsége – köztük a legnagyobb, a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) is – a neológ irányzatot képviseli, maga a Szövetség közjogilag az állam által „bevett” egyház. Alapszabályunkat 2020-ban módosítottuk és a rendszerváltáskor megfogalmazott Sulchan Aruch szerepét korrigáltuk. A Sulchan Aruch kizárólagossága helyett taghitközségeink jogot kaptak arra, hogy meghatározzák saját vallási irányzatukat a Tóra, a Misné Tóra, a Sulchan Aruch és a Döntvényirodalom-Kommentárok keretei között. A közgyűlési döntés emblematikus kifejeződése a „Változó világra nyitott zsidóság” szlogenünknek, ami nem nélkülözi a történelmi előzményeket.

Az egyetemünktől elköszönő rektorunk is megszállottan hitt a neológia jövőjében, és tehetségéhez mérten mindent megtett e jövőért. Az egyetemet a neológia zászlóshajójaként vizionálta. 2018-tól professzor dr. Vajda Károly volt az első világi személy az OR-ZSE élén.

Az új vezetés hitelességéhez és elkötelezettségéhez sem férhet kétség. Dr. Balázs Gábor és dr. Biró Tamás az OR-ZSE rektorhelyetteseiként a neológ hagyományokat tisztelik. Tudásuk megkérdőjelezhetetlen, s most mindketten bizonyíthatják alkalmasságukat. Kérek mindenkit, tanárokat, professzorokat és diákokat, segítsenek nekik!

Külön kell szólnom a Doktori Iskoláról, amelynek működése és tudományos munkája az egyetemünkhöz ezer szállal kötődő dr. Gábor György professzor vezetésével fog megújulni. A Doktori Iskola továbbra is az egyetem egyik legfontosabb, nagy önállósággal rendelkező intézménye, az egyetem tudományos arculatának legfőbb hordozója.

Maga a rektori pozíció egyelőre betöltetlen marad, ami más egyetemek életében sem példátlan. A vezetési feladatokat az egyetem két rektorhelyettese, dr. Balázs Gábor általános rektorhelyettes és dr. Biró Tamás tudományos rektorhelyettes látja el, így az egyetem zavartalan működését a fenntartó Mazsihisz biztosítottnak látja. A Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) meghatározott rektori funkciókat az általános rektorhelyettes tölti be. E funkciókat a volt rektor formálisan, írásban is átadta számára.” (mazsihisz.hu)

[popup][/popup]