Guri haszidok 104 pontja – titkos szabályok vagy kialakult szokások?

Írta: Gadó János - Rovat: Hagyomány, Külpolitika, Politika

Gyönyörteljes elképedéssel ismertette a magyar sajtó a guri haszidok 104 pontját, amelyet egy kiugrott szektatag töltött fel a facebookra, s onnan a baloldali Haaretz angol nyelvű tudósítása röpített szét a világba.

guri haszidok

Haszid esküvő – a hagyomány szerint férfi (talán maga a rebbe) és nő (a menyasszony) csak ilyen hosszú szalag közvetítésével érintkezhet egymással (Fotó: Flash90)

A mainstream ortodox zsidó hagyomány tilalmain is túlmenő szabályok – ha valóban autentikusak – a végletekig igyekeznek visszaszorítani mindenfajta testi érintkezés lehetőségét, még a saját test érintését is.

Honnan ez a roppant szigor?

Mindenekelőtt nem kell csodálkoznunk: csak százhúsz évet kell visszamenni az időben, hogy a viktoriánus Európa szexualitás-ellenes légkörét szemügyre vegyük. Ez volt az a közeg, melyben Freud megértette az elfojtott szexualitás elementáris erejét.

Ami témánkat illeti: a hagyományos zsidóságban mindenek felett áll a Tóra szeretete. Az írott és a szóbeli Tan iránti odaadás, ezek sírig tartó tanulmányozása minden férfi számára kötelező. Modern kifejezéssel úgy mondanánk, hogy a hagyományhű zsidó közösségekben a libidó mindenekelőtt a tanulás felé fordul – a zsidóság ebben egyedülálló.

A hagyományőrző zsidóságot (ahová a 18. század közepén indult kelet-európai haszid mozgalmak is tartoztak) a 19. században új kihívás érte: a zsidó felvilágosodás (a haszkala),az egyre jobban terjedő valláskritikai gondolkodás, a fenyegető modernizáció késztette őket arra, hogy újabb és újabb tilalmakkal tartsák távol a modernitás szellemét, amely a vallásos közösségek alapjait fenyegette. Így a modern individualizmus, a szekuláris gondolkodás, majd a szexualitás felszabadítása is veszedelemként jelent meg számukra és annak számít mind a mai napig, hiszen ma is ez a szellem árad a média ezernyi csatornáján.

A modern világtól elzárkózni kívánó közösség csak magas kerítéssel tudott védekezni. Ekkor kezdődött meg a ma “ultraortodox” néven ismert csoportok távolodása a változó világtól. “Építsetek kerítést a Tóra köré!” – biztatta híveit a legendássá vált (nem haszid) pozsonyi Chatam Szofér rabbi a 19. század elején. A kerítés természetesen a szabályok betartását biztosító újabb szabályokat jelentett.

De legalább ennyire fontos az, hogy a haszid közösségeket a Holokauszt során gyakorlatilag kiirtották és a túlélő maradéknak szinte a semmiből kellett egy elpusztított világot újjáépíteni. Innen is származó örökös veszélyérzetüket úgy tudják leküzdeni, hogy a közösséget fenntartó és a külvilágtól elválasztó szabályokat minden áron erősítik és a vélt veszélyeket minden erővel visszaszorítják.

Ilyen körülmények között elég nagy a valószínűsége annak, hogy az ösztönök és az ezeket zabolázó szabályrendszer örökös harcában az utóbbi túlszabályozza a közösséget. Ezt a benyomást erősíti a guri közösségből kiugrott asszony, Eszti Veinstein története is, akivel kilépését követően gyermekei megszakították a kapcsolatot – a közösséget elzáró falon nem lehet ki s be közlekedni.

A guri haszidok roppant szigorú 104 pontjának létét független forrásból nem tudjuk ellenőrizni. Feltehető, hogy ezek nem szupertitkos szabályok (amint azt a titkos háttérhatalmakat és még titkosabb jegyzőkönyveket orrontó bulvársajtó szereti hinni) hanem az évtizedek során kialakult szokásrendszer.

A modern világ felől nézve középkorinak látszó regulák természetesen szuperizgalmasak annak a hírfogyasztónak, aki korlátlan mennyiségű szexuális témájú anyaggal találkozhat a világhálón. Így nem csoda, hogy a magyar média (különösképp a szélsőjobb) is boldog örömmel ugrott rá.

*

Alább a témáról szóló MTI tudósítás olvasható:

A Facebook-bejegyzésből kiderült, hogy zárt közösségük törvényei nemcsak a szekta tagjainak cselekedeteit határozzák meg, hanem még azt is megtiltják, hogy kimondjanak bizonyos szavakat.

Eddig szájról szájra terjedt a minden guri haszid család magánéletét meghatározó, “Takunesz” néven futó titkos szabályozás túlnyomó része, először ezekben a napokban írták le a titkos törvényeket. A csoportot elhagyó Jiszrael Grinhausz nevű férfi több hasonló sorsú, szintén a szektából kilépett barátjával közösen, emlékezetéből összeszedett, és 104 pontba foglalt minden fiatal férfira vonatkozó útmutatást.

A társas érintkezéseket rendkívül szigorúan behatároló törvények szerint például két férfi vagy fiú nem ülhet le soha együtt egy ágyra és nem lehet egyedül egy szobában. Tilos megérinteniük egy másik férfit, tilos otthon zuhanyozniuk – csakis a mikvében, a rituális fürdőben szabad tisztálkodniuk – és hétköznap nem szabad szappant használniuk sem.

A még nem nős férfiaknak, fiúknak nem szabad nagynénjükkel beszélgetni, és a szabályok tiltják a látogatást minden nős fiútestvér otthonában is, ugyanakkor férjezett nővérükhöz elmehetnek. Tilos kimondaniuk a menyasszony, nő, kislány, lány szavakat.

A fiataloknak “tisztaságuk” védelmében ezen kívül nem szabad ébren maradniuk este tíz után, tilos dezodort vagy kölnit használniuk, fésülködniük és tükörbe nézniük, vállukra emelniük egy másik fiút, kerékpározni, újságot olvasni, dohányozni és a tengerpartra menni.

A guri haszidok szabályainak egy része közös más ultraortodox csoportokkal, de jelentős részük csak a guriakra jellemző extrém szigor.

Azért került a figyelem központjába az utóbbi napokban Izraelben ennek a sajátos, a zsidó államban mintegy tízezer főt számláló közösségnek a különösen aszketikus életmódja, mert öngyilkos lett egy volt tagjuk, a szektát hét évvel ezelőtt elhagyó Eszti Veinstein nevű nő.

Veinstein azért ölte meg magát, mert miután elhagyta a vallásos életmódot, hét gyermekéből csak az az egy volt hajlandó kapcsolatot tartani vele, aki szintén elhagyta a szektát – miközben hat másik lánya attól kezdve megszakított vele minden érintkezést.

Veinstein halála előtt feltöltötte életéről írt könyvének kéziratát az internetre, s ebben feltárta a guri haszidok magánéletét szabályozó törvények közül azokat, amelyek a házasélet számukra elfogadott normáit határozzák meg.

Kéziratából kiderül, hogy házastársa éveken át még nevén sem szólíthatta feleségét, a különösen zárt ruházkodás és a nemi életet korlátozó előírások mellett a vallás nevében még a házaspárok érzelmi közelségét is megtiltották a rabbik, hogy a világi örömök ne vonják el figyelmüket a szerintük fontosabb hitbéli kérdésekről.

Ennek a szektának a sajátosan rideg szabályait még a többi ultraortodox közösség tagjai is gyakran bírálják.

A Háárecnek nyilatkozó, az ultraortodox zsidó közösségeket kutató tudós, Slomó Tikocsinszki szerint Veinstein kézirata “korunk legsúlyosabb vádja egy zsidó szekta ellen, a női testre vonatkozó torz tanításnak a tragédiája”.

A titkos szabályokat közzétevő Jiszrael Grinhausz-féle csoport egyik tagja közölte, hogy a fiatal férfiakra vonatkozó törvények után nyilvánosságra fogják hozni az életüket zárt keretbe foglaló többi titkos előírást is.

(Shiri Zsuzsa tudósítása)

Címkék:guri haszidok, szabályok

[popup][/popup]