Elhunyt David Weiss Halivni legendás hírű talmudtudós

Írta: Szombat - Rovat: Hagyomány, Kultúra-Művészetek, Oktatás, Politika, Történelem

94 éves korában elhunyt David Weiss Halivni, úttörő és olykor ellentmondásos talmudista. A holokauszttúlélő Halivni ortodox hátterű volt, a konzervatív irányzathoz tartozó New York-i Jewish Theological Seminaryben (JTS) szerzett doktorátust, és ott tanított 1983-ig. Távozásának oka az volt, hogy az intézet 1983-ban támogatta a nők rabbivá avatását. Később a Union for Traditional Judaism rabbiképzőjének dékánja lett, amelyet a konzervatív irányzattal szakító rabbik és tudósok hoztak létre.

David Weiss Halivni (1927-2022)

Halivni a Talmud tanulmányozásának forráskritikai ágát képviselte, amely a zsidó törvények és tanok hatalmas gyűjteményét nem tekintette megfellebbezhetetlen műnek, hanem változatos olvasatokkal rétegzett hagyománynak.

„A zsidók évezredeken át tanulmányozták a szövegeket, és autentikusságát nem kérdőjelezték meg. Megállapításait kétezer évvel korábban élt tudósok rögzítették, de kevesen akadtak olyanok, akikben kétségek merültek volna föl, hogyan maradhattak fönn mindmáig” – nyilatkozta 1977-ben.

Miközben a hagyományőrzők Halivni több kötetes munkáiban, mint a “Mekorot u’Meszorot” (Források és hagyományok), az „isteni tartomány” megtaposását látták, a szerző ragaszkodott hozzá, hogy azok az élő héber kánon folytatásának tekintendők.

„Életünk célja az, hogy teret adjunk I-ten jelenlétének, minden törekvésünkben. Kinyilatkoztatását folyamatosan újra kell értelmezni és konkretizálni, mivel az isteni törvény ember általi értelmezése bizonytalan” – mondta.

David Weiss az akkor Csehszlovákiához, ma Ukrajnához tartozó Gyertyánligeten / Kobyletska Poliana községben született 1927-ben, és szülei válása után nagyapja otthonában, Máramarosszigeten nőtt föl. Elie Wiesel barátja volt, ugyanabban a magyar héderben tanultak, mint a későbbi szatmári rebbe. Csodagyerek hírében állt, ötévesen kezdett tanulni és 15 éves korában rabbivá avatták. A németek 1944-ben megszállták Magyarországot, a deportálás során Weiss először Auschwitzba került, majd megjárta a Wolfsberg és Ebensee (Mauthausen) koncentrációs táborokat. Családjában ő volt az egyetlen túlélő.

“The Book and the Sword” című emlékirataiban (1996) és a 2007-es kiadású “Breaking the Tablets”  könyvében Halivni a Tóra tanulás és imádkozás parancsa mellett tört lándzsát. Elutasította azt a vélekedést, hogy a Holokauszt a zsidók által elkövetett bűnök miatti isteni büntetés volt. A “Breaking the Tablets” szerint „I-ten kivonta magát a történelemből, és lehetőséget nyújtott az emberiségnek, hogy a jó és a gonosz között válasszon. A mi szerencsétlenségünk, hogy a Soá idején az emberiség megmutatta, milyen példa nélkül álló gonoszságra képes.”

Halivni – a német családnév héber változata, ezt vette föl, miután oly sok náci tisztet hívtak Weissnek. Amerikai állampolgárságot 1952-ben kapott, és a JTS-en 1958-ben szerzett doktorátust, majd ott, valamint a Jeruzsálemi Héber Egyetemen, a Bar-Ilan University-n és a Harvard Law School-on tanított. A Columbia Egyetemen oktatott 35 évig, 1986-tól 2005-beni nyugdíjazásáig.

Elie Wiesel és David Weiss Halivni gyerekkorukban máramarosszigeti tanulótársak voltak a magyar héderben (Elisha Wiesel gyűjteményéből)

Hosszú időn keresztül vezette a manhattani Kehilat Orach Eliezer ortodox gyülekezetet. Vitatkozott a nők rabbivá avatásáról, és különösen az eljárás háborította föl. Lemondólevelében írta: „Személyes tragédiám, hogy azok, akikkel együtt imádkozom, nem értik, amit mondok, és akikkel szót értek, azokkal nem imádkozhatok együtt. Mindig azokkal fogok tartani, akikkel imádkozom, mert beszélni nem muszáj, de ima nélkül nem élhetek.”

Halivni híres volt arról, mennyire szerette tanítványait; halálának híre sokakat megrendített.

„Olyannyira szerette tanítani a Tórát, hogy azt érezte: mi segítünk neki azzal, hogy tanulunk tőle” – áll Elana Stein Hain, a Shalom Hartman Institute of North America munkatársa Facebookon küldött üzenetében. Bíztatást kapott tőle, hogy vallási témában írjon doktori disszertációt a Columbia Egyetemen.

Ugyancsak a Facebookon érkezett üzenet Laura Shaw Franktől, az American Jewish Committee egyik igazgatójától: „Rav Halivni másik világból érkezett – a kelet-európai tudományosságból, a lágerek világából, a 20. század közepi JTS-ről. Ugyanakkor nagyon is evilági volt – látnok és úttörő a Talmud tudományában, aki az ortodox zsidóságon belül erőltette a nők tanulását és részvételüket a vezetésben, miközben hirdette a halahához és a hagyományhoz való hűséget.”

Halivni 1996-ban ellátogatott Kínába a Nankingi Egyetemre, ahol segített az első judaisztikai intézet létrehozásában, és részt vett az első kínai, zsidó és izraeli tudományos találkozón.

Nyugdíjazása után telepedett le Izraelben. 2008-ban Izrael Díjban részesült.

„Az apró termetű David Weiss Halivni professzor igazi intellektuális óriás, korának legendája volt” – hangzik az Izraeli Nemzeti Könyvtár nyilatkozata.

Halivni felesége, Zipporah Hager,  a vizsnyici rebbe leszármazottja korábban távozott az élők sorából. Öszehasonlító irodalmat tanított a New York-i City College-ben. Három fiúgyermeket neveltek fel.

A JTA írása és a My Jewish Learning cikke nyomán Bassa László

[popup][/popup]