Debrecen: 96 milliós kölcsön vagy kidobott pénz?

Írta: jég - Rovat: Belpolitika, Hazai dolgaink, Politika

Pénzügyi gondok, ebből fakadó feszültségek nehezítik a Debreceni Zsidó Hitközség (DZSH) életét – erről tudósították a Szombatot anonimitást kérő hitközségi tagok, akik úgy látják, pénzügyi szabálytalanságokra is sor került.

Rendezvény a megújuló zsidó negyedrõl Debrecenben

Debrecen: a felújított Pásti utcai zsinagóga

A névtelen elégedetlenek a DZSH június 5-i közgyűlésére hivatkoznak, amelyen – elmondásuk szerint – szabálytalanságokat tapasztaltak. Az elnök értelmezése szerint viszont a közgyűlés sikeres és szabályos volt.

A 140, papíron létező hitközségi tagból 46 fő jelent meg, így a 10-re meghirdetett – és kellő létszám hiánya miatt elmaradt – közgyűlést egy második követte fél 11-kor. Ekkor tartotta meg beszámolóját Horovitz Tamás elnök, valamint a számvizsgáló bizottság elnöke. A jelenlévő tagok mindkét beszámolót elfogadták, ám a fent említett anonim békétlenek szabálytalanságot kiáltanak. Horovitz Tamás ugyanis 540 milliós EU-s pályázati pénzt nyert a hitközségi épületek felújítására. Ebből fel is újították a DZsH tulajdonában lévő két zsinagógát, valamint a hitközség székházát. Ám a munkákat elvégző kivitelezőknek az elnök – mint mondta – adósa maradt 95 millió forinttal, s ennek fedezetére, szorult helyzetében, 2015. decemberében a Mazsihisztől vett fel kölcsönt. A Mazsihisz azért adta meg a kölcsönt, mert tartott attól, hogy az EU-pályázat esetleges el nem fogadása esetén a teljes összeget követeli majd a pályázat kiírója, s azt nekik kell majd kiperkálni, mivel a DZsH-nak nincs ennyi tartaléka.

A kétmilliót meghaladó kölcsönfelvétel azonban az alapszabály szerint csakis közgyűlési határozattal lehetséges – érvelnek az anonim tiltakozók. Ennek azonban nyoma sincs, sőt, az elöljáróság tagjai is bő egy hónappal a tranzakció után értesültek az ügyletről.

A békétlenek szerint a közgyűlésen elhangzott a kérés, hogy az elnök adjon részletes tájékoztatást a tranzakcióról, ezt azonban Horovitz Tamás elhárította.

A közgyűlésen jelen volt és felszólalt Kunos Péter a Mazsihisz és a BZSH (gazdasági ügyekért felelős) ügyvezető igazgatója, aki aggályosnak nevezte, hogy a hitelfelvételről illetve annak visszafizetéséről az elnök nem tájékoztatta a jelenlévőket, akiket ezért arra kért: fentiek fényében gondolják meg, hogy elfogadják ez ügyben Horovitz beszámolóját, megadva neki így a felmentvényt a 2015-os évre.

Kunos felszólalása miatt Horovitz Tamás élesen tiltakozott Heisler András Mazsihisz elnökhöz intézett levelében, mondván, hogy előbbinek erre nem volt jogosultsága. Heisler hasonlóan határozott hangnemben válaszolt, közölvén, hogy Kunos Péter ügyvezető teljesen szabályosan járt el, s a kölcsönt pedig szigorúan be fogják hajtani.

debrecen kapolnas utcai zsinagoga

A felújított Kápolnás utcai zsinagóga

Abszurdumnak tartják a békétlenek, hogy a hitelfelvétel zálogaként egy nyolcmilliós értékű, hatodik emeleti panellakás lett bejegyezve – amely ráadásul nem is a DZSH tulajdona. Erről is szerettek volna a közgyűlésen tájékoztatást kapni, ezt azonban hiába várták. Tájékozódtak viszont a Mazsihisznél, ahol megtudhatták, hogy a kölcsönből eddig 33 milliót fizetett vissza Horovitz, ám azt sem a DZSH hivatalos számlájáról – azon ugyanis nincs ennyi pénz – hanem egy magánszámláról érkezett, ami elég furcsa.

A békétlenek szerint az egész tranzakció egyetlen mondatnyi helyet kapott az elnöki beszámolóban – melyet aztán a 45 jelenlévő közül 35 fő elfogadott.

Horovitz Tamás kérdésünkre megerősítette a hitelfelvétel tényét, de hozzátette, hogy ezt az elnöki beszámolóban tudatta a közgyűléssel, amely ezt tudomásul vette és elfogadta, így minden teljesen jogszerű, ezért nincs mit beszélni róla. Mérlegbeszámolót és más írásbeli tájékoztatást firtató kérdésünkre tudatta, hogy Debrecenben 30 éve gyakorlat a szóbeli beszámoló, erről szavaz a közgyűlés.

Bonyolítja a helyzetet, hogy a DZsH-nál éppen könyvelőváltás zajlik. Az előző könyvelő távozott, az új könyvelő pedig kijelentette, hogy az előző évek gazdálkodását újra kell könyvelni. Ezt a számvizsgáló bizottság elnöke is megerősítette beszámolójában.

Horovitz Heisler

Horovitz Tamás és Heisler András a Síp utcában – még egy békésebb pillanatban

Tovább növeli a homályt, hogy Horovitz Tamás mind a mai napig nem adta át a Mazsihisz vezetőinek azt a kódot, amelynek segítségével utóbbiak hozzáférhetnének az EU-pályázat online pénzügyi elszámolásához.

Anonim forrásunk szerint „egy harminc fős társaság hétfőn este megbeszélést folytatott és úgy döntöttek, kilépnek a hitközség kötelékéből és önállósítják magukat, együttműködésüket pedig felajánlják a Debrecenben eddig is jelenlévő EMIH-nek.”

Tudnivaló ugyanis, hogy Debrecenben a Chabad/EMIH is jelen van, Smuel Feigl nevű küldöttjük útján ők is tartják az ünnepeket egy bérelt ingatlanban: célközönségük elsősorban a debreceni egyetemen tanuló zsidó illetve (főleg) izraeli fiatalok.

*

„A MAZSIHISZ vezetősége kényszerhelyzetben volt”

Interjú Kunos Péterrel, a Mazsihisz ügyvezető igazgatójával

Kunos Péter Mazsihisz közgyűlés

Kunos Péter, a BZSH és a Mazsihisz ügyvezető igazgatója

Mivel indokolta Horovitz Tamás, hogy sürgős kölcsönre van szüksége?

– Horovitz úr 2015. december közepén fordult a MAZSIHISZ vezetőségéhez azzal, hogy a befejezett két – EU-s pénzből megvalósult – beruházásnak  az állam illetékes, éppen változó szervezete által még ki nem fizetett, de a DZSH-nak járó pénzösszegét meg kell előlegezni. Ha ugyanis a szállítók felé fennálló tartozásának kiegyenlítése év végéig nem történik meg, a teljes állami támogatás visszafizetésére kerülhet sor. Horovitz úr arra hivatkozott, hogy az önálló hitközség alapszabálya szerint neki, mint elnöknek saját közgyűlésének jóváhagyása nélkül joga van egy ilyen gyakorlatilag technikaiként előadott kölcsön felvételére. A MAZSIHISZ vezetősége kényszerhelyzetben volt, az év végi utolsó ülését tartotta, és mert nem veszélyeztethette mintegy 600 millió Ft-os állami pénz visszafizetését, Horovitz úr kérését többségi szavazással teljesítette. A kölcsönügyletet és annak biztosítékait a MAZSIHISZ közokiratba foglaltatta, amelyet Horovitz úr aláírt, tehát vállalt. Utólag derült csak ki, hogy Horovitz úr már akkor tudta, hogy az államtól a DZSH-nak nem jár a felvett 95 millió Ft, hiszen az elnök úrnál jobban senki sem tudhatta, hogy az általa irányított beruházásra addig mennyi pénzt kapott és még mennyit kaphat. (A MAZSIHISZ egy önálló taghitközsége gazdálkodásáról érdemi információval nem rendelkezik.)

Ön jelen volt a DZSH közgyűlésén és ott azt javasolta, hogy a közgyűlés a pénzügyi beszámoló elfogadásáról ne szavazzon, azt halassza el. Milyen volt a fogadtatás a közgyűlés részéről?

A közgyűlés többsége viharos tapssal értékelte Horovitz úr tevékenységét a hitközség vagyonának gyarapodásáról szóló beszámolóját követően. E beszámoló ugyan tartalmazott néhány pénzügyi adatot, amelyek azonban a küldöttek számára értékelhetetlenek, még szakember számára is felfoghatatlanok voltak. (Megemlítettem, hogy a pénzügyi beszámolót  a közgyűlést megelőzően írásban illik, lehetőség szerint minél korábban a tagokhoz eljuttatni.) A  számvizsgáló bizottság elnöke beszámolójában szintén mellőzte a számokat, sem írásban, sem szóban ezekről nem ejtett szót, viszont elmondta, hogy nemcsak az előző évet, hanem a korábbi éveket is újra kell könyvelni. Egy más projekt kapcsán egyébként a DZSH-tól olyan mérlegadatokat kaptunk, amely a pénzügyi vezetés számára ennek indokoltságát megerősítette. Szóvá tettem, hogy sem az elnöki beszámoló, sem a számvizsgáló tájékoztatása egyetlen egy szóval sem említette, hogy a DZSH 2015. decemberében 95 millió Ft-os kölcsönt vett fel.
Ilyen előzmények után fölhívtam a közgyűlés figyelmét arra, hogy gondolják meg, a zárszámadás elfogadása egyben az elnök számára felmentvényt is ad előző évi gazdasági-pénzügyi tevékenységéről.

Heisler András Horovitz Tamásnak írt levelében jelzi, hogy vissza nem fizetés esetén a Mazsihisz érvényesíteni fogja követeléseit. Erre milyen lehetősége van?

Heisler elnök úr Horovitz elnök úrnak írt levelét nem kívánom kommentálni, azt természetesen olvastam és minden sorával egyetértek. A kölcsön vissza nem fizetéséről több mint két héttel annak lejárta előtt nem kívánok nyilatkozni.

Állítólag Horovitz Tamás azzal is érvelt, hogy a Mazsihisz a DZSH jóvoltából 55 milliós többletbevételhez jutott. Valóban elhangzott ilyesmi?

Kényszerű korai távozásom után Horovitz úr a közgyűlésen állítólag azzal érvelt, hogy a több mint másfél évtizede a MAZSIHISZ közgyűlése által jóváhagyott járadékfelosztás a DZSH szempontjából előnytelen volt és ezt – gondolom, kumuláltan – 55 millió Ft-ra taksálta. Ennek minősítése nem az én dolgom, de két megjegyzést hadd fűzzek hozzá. Nehezen indokolható, hogy miért éppen most jutott ez Horovitz úr eszébe, és egyáltalán komolyan gondolja-e, hogy a MAZSIHISZ közgyűlése támogatná-e a járadékfelosztás újraszabályozását, ami az adott összegű járadékra tekintettel csak más taghitközségek rovására történhetne meg. A másik, hogy egy közokiratba foglalt kölcsönszerződés összekapcsolása ezzel a témával – finoman szólva – legalábbis nem elegáns.

Heisler András korábban kifogásolta, hogy Horovitz nem adja át az ügyben külcsfontosságú EU-s pályázat online kódját, ami betekintést engedne a pályázat pénzügyeibe. Még mindig ez a helyzet? 

Horovitz úr a mai napig nem adta át az ügyben kulcsfontosságú EU-s pályázatok online kódját annak ellenére, hogy erre a MAZSIHISZ vezetősége és több levélben a MAZSIHISZ ügyvezetője is felszólította.

*

Horovitz Tamás levele Heisler Andrásnak

 

Horovitz levél 1 Horovitz levél 2 Horovitz levél 3

*

Heisler András válasza Horovitz Tamásnak

Tisztelt Elnök Úr!

A debreceni közgyűléssel kapcsolatos megkeresésedet köszönettel megkaptam és az alábbiakban reagálok arra.

Tudomásom szerint a MAZSIHISZ ügyvezetője írásbeli meghívást kapott a debreceni közösség 24 tagjának aláírásával, ami önmagában magyarázza megjelenését a közgyűléseteken. Arról is tájékoztatást kaptam, hogy részvételének szándékát veled közölte. Ezért az ügyvezető pozitív elkötelezettségének tartom azt a döntését, hogy vasárnapját feláldozva részt vett a Debreceni Zsidó Hitközség éves rendes közgyűlésén. Arról nem ő tehetett, hogy külföldi távollétem miatt Ilan Mor nagykövet személyesen őt kérte meg, hogy aznap 14 órakor fogadja a Dohány Zsinagógánál az izraeli igazságügyi minisztert – ezért kellett idő előtt elmennie, amit egyébiránt rendkívül sajnálok. Meggyőződésem, ha ott tud maradni, az segítette volna DZSH tagságának objektív informálását a közgyűlési munkában.

Részvételét különösen indokolta, hogy június 5-én, a közgyűlés napján még több mint 60 millió Ft-tal tartozik a DZSH a MAZSIHISZ-nek. Többszöri felkérés (kölcsön ügylet esetén helyénvaló a felszólítás) ellenére sem tettél eleget tájékoztatási kötelezettségednek. Én személyesen többször jeleztem feléd, hogy tegyed transzparenssé annak a kölcsönügyletnek a teljesítését, melyet a Mazsihisz vezetősége pontosan a DZSH pályázatával kapcsolatban a lényegesen nagyobb kár, a teljes pályázati összeg visszafizetésének elkerülése végett szavazott meg a DZSH-nak.  Örülök, hogy az ügyvezető igazgató elmondta aggályait a közgyűlésetek tagjainak: komoly kérdés, volt-e egyáltalán jogod közgyűlési határozat nélkül ekkora összegű kölcsön felvételére? Másrészt kötelessége volt tájékoztatni a közgyűlést, hogy jelenlegi információink szerint a hitközség pályázati ügyeiben további állami pénzre lényegében nem lehet számítani.

Megkeresésedet követően tájékoztatást kértem Kunos úrtól. Az ügyvezető igazgató jelezte, hogy sem te, sem a számvizsgáló bizottság elnöke beszámolójában nem említette meg azt a kölcsönügyletet, amelyik december hónapban került, közokiratba foglalva aláírásra, ezért a 2015. évi zárszámadás részét kellett volna képeznie. Nem vitatva a hitközségetek önállóságát és a közgyűlés döntéseinek tiszteletben tartását, ezt én sem tekintem „kiragadott igazság”-nak, hanem olyan súlyos ténynek, aminek elhallgatása a közgyűlési tagság megtévesztését jelentheti. A MAZSIHISZ-nek joga ellenőrizni taghitközségeinek gazdálkodását, Alapszabálya ugyanis előírja az általa folyósított járadék felhasználásának elszámolási kötelezettségét. A MAZSIHISZ Vezetősége által megszavazott kölcsönügylet ezen csak tovább szigorított. Sajnálatosan a DZSH elnökeként nem biztosítottad a szükséges transzparenciát, nem értjük és nem tudjuk áttekinteni a kölcsönügylet sorsát, az erre irányuló többszöri kérésünknek, vagy felszólításunknak a DZSH nem tett eleget..

Tájékoztatást kaptam arról is, hogy a DZSH számvizsgáló bizottsági elnöke szó szerint közölte, újra kell könyvelni a hitközség gazdálkodását (nemcsak a 95 millió Ft miatt), sőt több évre visszamenőleg javasolta ezt.  Ilyen előzményeket követően különösen indokoltnak látom Kunos úr személyes részvételét a közgyűlésen, szakmailag pedig helyesnek álláspontját, hogy a közgyűlésetek csak számvizsgáló bizottság elnökének javaslata végrehajtását követően hagyja jóvá a 2015. évi zárszámadást. A MAZSIHISZ ügyvezetője ehhez felajánlotta a MAZSIHISZ szakmai segítségét, a pénzügyi vezető, a belső ellenőr rövid időn belüli helyszíni vizsgálatát és tanácsadását.

Határozott kérésedre a Debreceni Hitközség közgyűlésén történteket kivizsgáltattam és megállapítottam, hogy az ügyvezető igazgató minden tekintetben helyesen járt el. Befolyásolni akarta a közgyűlés döntését annak érdekében, hogy a gazdálkodást érintő kérdésekben a közösség életét érintő valamennyi információ birtokában tudjatok döntést hozni.

Végezetül előre jelzem, amennyiben a június 30-i határidőre a kapott kölcsönt a Debreceni Hitközség nem fizeti vissza, a MAZSIHISZ a szerződésben foglalt biztosítékait maradéktalanul érvényesíteni fogja. S mivel felmerül a gyanúja annak, hogy olyan összegű kölcsön visszafizetését vállaltad, amiről már a szerződés aláírásakor tudtad, hogy nem fogjátok teljesíteni, a MAZSIHISZ nem tekinthet el ennek jogi következményeitől.  Remélem, megtalálod a módját, hogy fizetési kötelezettségednek határidőre eleget tudjál tenni – de a transzparencia teljes hiánya ekkor sem mentesít személyesen Téged az ügyben játszott morális felelősséged alól.

A MAZSIHISZ Vezetőségének összehívása ügyében intézkedtem. A vezetőségi ülés július 7-én lesz. Meghívó kiküldése folyamatban. A BZSH elöljáróinak meghívását azonban nem tartom indokoltnak, hiszen a kölcsönügylet a MAZSIHISZ és a DZSH között jött létre. A MAZSIHISZ Vezetőségének tagjai személyesen vállaltak morális felelősséget, mikor megszavazták a DZSH megsegítését a pályázat átgondolatlan pénzügyi kezelése miatt kialakult kezelhetetlen helyzetben.  Ebben a döntésben a BZSH elöljárói nem vettek részt.

Üdvözlettel

Heisler András

 

Címkék:Debrecen, Horovitz Tamás

[popup][/popup]