Cion bölcseinek jegyzőkönyve – mint iskolai tananyag

Írta: Szombat - Rovat: Külpolitika, Oktatás, Politika

A katari iskolai tankönyveket az antiszemita sztereotípiák uralják. Egy 2017-ben tankönyvben még a Cion bölcseinek jegyzőkönyve is a tananyag része volt.

Doha, Katar fővárosa (fotó: Wikipedia)

A katari gyerekeket a zsidók és Izrael gyűlöletére, a palesztinok ügyével történő azonosulásra és a dzsihádra tanítják – állapította meg nemrég egy jelentés.

Az Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-se), a világszerte forgalomban lévő iskolai tankönyvek elemzésével foglalkozik. Az általuk a 2016–20 között a katari iskolák1-12 osztályaiban használt 238 tankönyv vizsgálata alapján készült az Understanding Qatari Ambition című időközi jelentés. Megállapításai a következők: a katari oktatás színvonala nem éri el a nemzetközi színvonalat; a gyermekeket arra tanítják, hogy a zsidók gonoszok és erkölcstelenek, akik a világeseményeket – köztük az I. világháborút – a saját előnyükre irányították; a cionizmus célja a zsidó világuralom megszerzése.

„Az I. világháborúban a cionisták sikerrel állították a szembenálló feleket a saját oldalukra azzal, hogy ígéretet tettek, hogy a zsidó kapitalisták ezt vagy azt a felet fogják támogatni. A mozgalomnak mindenfelé voltak kapcsolatai, hogy megvalósíthassa céljait, bárki nyerje is meg a háborút” – olvasható a 2017. évi 12. osztályos tankönyvben.

Az egyik 11. osztályos tankönyvben írják: „Nagy Britannia súlyos pénzügyi válságba került az I. világháború alatt, és a zsidók kihasználták a helyzetet, minthogy szinte az egész világgazdaságot uralták, és az országok politikáját saját érdekeik szerint irányították”.

Az antiszemitizmus mindenütt visszaköszön, kezdve a klasszikus iszlámtól a modern európai zsidógyűlöletig. A Cion Bölcseinek jegyzőkönyveiből idézik: „Meg kell győznünk a nőket, amikor hozzánk fordulnak, és akkor nyert ügyünk van.” A zsidók sikerrel irányítják a nyugati világ közvéleményét –állítják – a moszlim nőket pedig a tömegtájékoztatáson keresztül és a pénz segítségével állították a saját oldalukra.

A jelentés megjegyzi, hogy a Cion bölcseit azóta törölték a tananyagból, de 2019-ben azt tanították, hogy a Balfour nyilatkozat a zsidóknak kedvezett az oroszok és németek rovására.

Marcus Sheff, az IMPACT-se vezérigazgatója nyilatkozta: „A zsidógyűlölet a katari oktatás központi eleme. A tankönyvek szerint a zsidók manipulálják a nagyhatalmakat, uralják a világpiacot, árulók és a próféták gyilkosai.”

A Jézus életével foglalkozó fejezetben a zsidók pogány bűnösök, akik tagadták tanításait, és összeesküdtek, hogy megöljék őt. A zsidók továbbá elhatározták, hogy eltörlik a kereszténység és az iszlám szent helyeit Jeruzsálemben. A keresztényeket pedig hitetleneknek és pogányoknak állítják be, akik a pokolra jutnak.

A tananyag a zsidógyűlölet mellett kiemeli a mártíromság és a szent háború, a dzsihád fontosságát. A Palesztin Hatóság által forgalmazott tankönyvekhez hasonlóan a katari fiúkat arra tanítják, hogy Allah szereti a dzsihád harcosait, akik készek életüket feláldozni, míg a lányok úgy szolgálhatják a hazát, hogy gyermekeket nevelnek és szolgálják férjüket.

A tankönyvek az iszlám szalafita, illetve a Muszlim Testvériséghez közelálló, némileg modernizált változatát hirdetik. Mindazonáltal a dzsihád változatlanul a férfiak kötelessége. „Allah az igazhitűektől megvásárolta életüket, cserébe a Paradicsomba juttatja őket” – tanították a 10. osztályosoknak 2018-ban.

A következő évben a 7. osztályosoktól azt kérdezték, mennyiben feleltek meg a Mohammed által mutatott példának: „Milyen mértékben teszek eleget a Próféta életrajzában megnyilvánuló erkölcsi normáknak és értékeknek?” A gyermekekhez intézett másik kérdés az volt: „követik-e Allah küldöttének kitartó igyekezetét és küzdelmét, és minden erejükkel védik-e az iszlám igazságát?”. Választhattak: mindig, néha vagy ritkán.

Bizonyos elmozdulás tapasztalható a modernitás felé. A tudományos tantárgyak és angol nyelv oktatása terén a nőket modern környezetben ábrázolják, de a lányokat változatlanul arra oktatják, hogy legyenek bátrak, amikor otthonukat és hazájukat szolgálják. Jó asszony az, aki engedelmeskedik férjének, sok gyereke van, akiket a dzsihád szellemében nevel.

 

Katar jelenleg igyekszik áthidalni azt a szakadékot, ami az ország iszlám identitása és a nyugattal fenntartott kapcsolatok között tátong. Következésképpen a tananyag szorosan kapcsolódik a világgal fennálló kulturális és tudományos kölcsönhatáshoz, a világpolitikában viszont kiáll a politikai iszlám terjesztéséért. Dicséri a demokráciát és az egyén részvételét a politikai életben, másrészt az ottomán birodalmat előszeretettel említi, mint az „iszlám ország” példáját.

Katar szövetségesei a nemzetközi porondon az USA, Nagy Britannia, Törökország, Irán, Kína és Omán, bár Kínát elmarasztalják, amiért rosszul bánnak az ország moszlim kisebbségével.

Sheff következtetései: „Sok probléma adódik a katari tananyaggal kapcsolatban. A vezetők a gyermekeket a legradikálisabb dzsihád szellemben nevelték. A katariak büszkék oktatási rendszerükre, amin erősen nyomon követhetők a nyugati hatások. A gyűlölet hirdetése azonban tűrhetetlen a mostani világban. 2011 óta a gazdag katariak egymilliárd dollárt pumpáltak amerikai egyetemekbe. Ugyanennyit kellene áldozniuk arra, hogy saját országuk oktatási anyagaiból eltávolítsák a radikális elemeket.”

Jerusalem Post – Bassa László

Címkék:antiszemitizmus, Katar, oktatás, tankönyvek

[popup][/popup]