Az első női rabbi egy ortodox zsinagógában

Írta: Mika Klára - Rovat: Külpolitika, Politika

Maharat Jesiva olyan ortodox zsidó intézmény New Yorkban, amelyben nők is záróvizsgát tehetnek.

3 - Lila Kagedan forrás Forward.com

Lila Kagedan (forrás: Forward.com)

Egyik végzős hallgatója, Lila Kagedan, aki nőként először veszi fel a ‘rabbi’ címet az ortodox közösségben, elmondta: szerződtette őt egy amerikai ortodox zsinagóga – melynek  pontos nevét mindazonáltal nem akarta elárulni. Mint később kitudódott, a Mount Freedom Jewish Center-ről van szó, mely „nyitott ortodox”-ként nevezi meg magát a honlapján. A „nyitott ortodoxia” születőben lévő ágazat a modern ortodoxiában, mely többek között nagyobb szerepet szán a nőknek a vallási vezetésben. A zsinagóga közleménye szerint Kagedan feladatai a következők lesznek: Tóratanítás, a micvák iránti szeretet és megbecsülés előremozdítása, tanulási lehetőségek biztosítása felnőtteknek és gyerekeknek, a közösséghez tartozó illetve ahhoz közeli fiatal családokkal való kapcsolattartás és Menashe East rabbi mellett részvétel az életciklushoz kapcsolódó és lelkészi feladatok elvégzésében.

Lila Kagedant a Nyitott Ortodoxia mozgalmat létrehozó Avi Weiss rabbi avatta fel 2015 júniusában. Avi Weiss az ortodox női rabbik képzésének céljából intézményt is alapított.

A Maharat Jesiva végzős növendékei mostanáig tartózkodtak a rabbi titulus felvételétől, habár az iskola egyértelmű küldetése a női ortodox lelkészek képzése. Legtöbbjük a ‘maharat’ címet viseli, ami egy mozaikszó (manhiga hilkhatit rukhanit Toranit) és nagyjából női spirituális vezetőt jelent.

Állítólag Kagedan az első közülük, aki határozottan rabbinak nevezi magát. A kanadai származású Kagedan rabbi a Jewish Chronicle-nek elmondta, hogy „a változás nehéz és  félelmet keltő. Nagyon is hozzászoktunk bizonyos külsőséghez, amikor azt mondjuk, hogy rabbi.”

Az Amerikai Rabbinikus Tanács, a legfontosabb modern ortodox szervezet, múlt év október 30-án azonban elvi állásfoglalásban is elutasította a szervezethez csatlakozott intézményekben a női rabbik felavatását és alkalmazását. Shmuel Goldin rabbi, a Tanács elnöke elmondta, hogy szervezete támogatja a nők Talmud tanulását, azonban egy nő felszentelése – akár rabbi akár maharat titulussal – a zsidó jog közvetlen megsértését jelentené.

A Tanács állásfoglalása válasz a zsidóságban a nemek közötti egyenlőségért síkra szálló mozgalmak fokozódó térnyerésére. Az egyenlő női jogokért harcolók legismertebb és legelkötelezettebb képviselője a Fal Asszonyainak közössége, mely az 1980-as évektől küzd azért, hogy nők is olvashassanak a Tórából a Siratófalnál. A Fal Asszonyai 26 év után idén érték el, hogy az izraeli kormány január 31-én elfogadta egy egalitárius imahely létrehozását a Kotelnél, a nem ortodox zsidók számára.

Lila Kagedan november 25-én a Kanadai zsidó hírek internetes portálján megjelent „Miért van az Ortodox zsidóságnak szüksége női rabbikra” című írásával reagált a testület döntésére.

„Épp útban voltam Ottawa felé, amikor az első értesítést megkaptam az Amerikai Rabbinikus Tanács a női rabbik felszentelését megtiltó határozatáról. Erev Sábát volt, a Sábát királynő fogadására való várakozás ideje, a béke órái, amikor felkészülünk a kiérdemelt pihenésre. Ehelyett káosz uralkodott el bennem. Mennyire lehangoló módja ez a szent Sábát magunkra vételének. Minő szomorúság az egység érzése helyett a megosztottsággal és harmónia helyett viszálykodással kezdeni a Szombatot. Maga a Rabbinikus Tanács szavazásának eredménye nem lepett meg, de mégis csalódottnak éreztem magam. Mint ortodox rabbi, – a titulus, amit júniusi felszentelésemkor magamra vállaltam-, szeretnék a közösség rendelkezésére állni. A határozat kétségeket ébresztett bennem, hogy képes leszek e teljes munkaképességben szolgálni.”

„Hagyományőrző ember vagyok. Nagyra becsülöm és ragaszkodok a zsidó hagyományhoz, pont ezért választottam a hagyományos rabbi elnevezést, amit azoknak adományoznak, akik megtanulják mindazt, amit én a Maharat Jesivában megtanultam; mert így hívunk egy embert, aki eleget tesz a felszenteléshez előírt követelményeknek. Gyakran tűnődöm azon, mi lenne akkor, ha nők úgy végeznék el az orvosi egyetemet, hogy nem kaphatnak doktori címet. Honnan tudnák a páciensei, hogy mivel foglalkozik? Az általam felvett titulus visszautasítást és agressziót váltott ki sok ortodox közösségben. A felszentelésem megünneplésének hihetetlen élményét beárnyékolta az, hogy egyesek a rangomra koncentráltak és nem a megszerzett tudásomra és képességeimre.”

Kagedan cikkében továbbá kifejti, hogy nem véletlen, hogy az Amerikai Rabbinikus Tanács szükségét érezte, hogy megerősítse 2010-ben már kiadott nyilatkozatát. Az ortodox zsidók nagyon is tisztában voltak a testület álláspontjával. Kagedan véleménye, hogy az ismételt tiltó rendelkezés azért született meg, mert a nők egyre sikeresebbek az ortodox rabbinátusban, ami fenyegetést jelent annak csakis férfiakból álló status quojára.

„A nők színre lépése az ortodox rabbinátusban a zsidó nők vezetői szerepvállalásának és szolgálatának terjedelmes hagyományát követi. A zsidó nők a Biblia korától kezdve folyamatosan töltöttek be tevékeny vezető pozíciókat. Debóra, Yael, Miriam és ősanyáink kövezték ki az utat Golda Meirnek. Korunkban, amikor egy nő indul az Egyesül Államok elnöki székéért, tényleg valaki még úgy gondolja, hogy a zsidó nők fiatal generációja megelégszik majd egy kizárólag férfiakból álló vezetői példaképpel?”

„Nem kérdéses, hogy egy küzdelemről van szó. A nőgyűlölet eleven és burjánzó a zsidó közösségben. Ez egy olyan kihívás, amelynek megoldása gyökeres és mélyre ható változásokat fog megkövetelni. Nem könnyű összeegyeztetni a régi életszemléletet a jelenkori értékrenddel. Hosszú az előttünk álló út, de optimista vagyok.”

Címkék:2016-03

[popup][/popup]