„…a reform-zsidók ilyen szemtelenül támadják a kormányt”

Írta: Szombat - Rovat: Politika

Csütörtökön beszámoltunk róla, hogy egy ismeretlen zsidó szervezet nevében tizenegy aláíró angol nyelvű levelet juttatott el a New York-i magyar konzulátusnak, melyben támogatásukról biztosították Orbán Viktort. A levelet pénteken leközölte a Der Blatt nevű, jiddis nyelvű ultraortodox hetilap is, egy hosszabb cikkbe ágyazva. E cikk és benne a hivatkozott levél fordítását közöljük az alábbiakban.

Aaron Teitelbaum (kezében bottal) az egyik szatmári rebe, a Der Blatt kiadója

 

Magyarországon működő orthodox rabbik és aktivisták erősen elítélik a reform-zsidók támadását a nagytekintélyű miniszterelnök ellen

(Der Blatt, 18:37 (2017. 06. 30.), p. 1.)[1]

Budapest. Haredi aktivisták, akik fontos szerepet töltenek be a magyarországi zsidó temetők fenntartásában, valamint orthodox rabbik, akik aktívak a fennmaradó zsidó közösségekben Magyarországon, nyílt levélben támogatják a magyar miniszterelnököt, Orben (!) Viktort,[2] akinek az utóbbi időben a reform-zsidók[3] támadásait kell kiállnia.

A reform-zsidók felkapták a fejüket a miniszterelnök egy beszéde miatt, amelyben bizonyos olyan személyeket dicsért, akik a második világháború során kapcsolatban álltak a náci rezsimmel, de a magyar nép bizonyos részei szemében mind a mai napig tiszteletnek örvendenek, elsősorban belpolitikájuk miatt, ami több évre nyúlik vissza, leginkább a két világháború közti, Magyarország számára igen nehéz években az országért tett szolgálataik miatt.

Nemrégiben az antiszemita Jobbik párt elkezdte ezeket a személyeket a kampányában használni, és úgy tűnt, hogy ezzel megfogják az ország lakosságának egy részét. A miniszterelnök, hogy elébe menjen a Jobbiknak, maga is elkezdte dicsérni a fent említett személyeket saját kampányszereplései során, azzal a reménnyel, hogy az eljövendő választásokon az említett körök nem a Jobbikra fognak szavazni.

A reform-zsidók az országban felháborodtak a miniszterelnök beszédén, és azzal vádolják, hogy hőssé kívánja tenni a náci szereplőket, akik felelősek voltak azért, hogy 400,000 (!) zsidót Auschwitzba küldtek – az Örökkévaló bosszulja meg vérüket.

A reform-zsidók támadása a miniszterelnök ellen felrázta a haredi és orthodox aktivistákat, akik azt állítják, hogy jó ideje nem volt olyan vezetője az országnak, aki ennyire támogatta volna a zsidó érdekeket. Azt mondják, hogy az ő közeli kapcsolatuk a miniszterelnökkel és adminisztrációjával azt bizonyítják, hogy antiszemitizmusnak nincs ott semmi nyoma.

Azt állítják, hogy akárhányszor a magyar reform-zsidó közösség azt érzi, hogy a kormány csökkenti a költségvetésüket, vagy amikor pénzt osztanak különféle hitközségi intézményeknek, de kimarad közülük a reform hitközség, ők megpróbálják a küszöb alól támadni a miniszterelnököt. Számukra nem a téma a fontos, hanem a pénz.

Látván, hogy a reform-zsidók ilyen szemtelenül támadják a kormányt, ami ingerli a nem-zsidó népeket,[4] és ellentétes is a Tórával, amint azt láthatjuk abból a versből, hogy „keressétek a város békéjét”,[5] amire bölcseink, emlékük legyen áldott, azt mondják, hogy „imádkozz a királyság békéjéért”,[6] az orthodox aktivisták és rabbik összefogtak, és egy támogató nyílt levelet írtak, amely így szól:

“Erősen elítéljük a tisztelt miniszterelnök, Viktor Orben (!) elleni hecckampányt, amely azzal vádolja, hogy tolerál és támogat bizonyos embereket, akik a náci hatalommal kapcsolatban álltak, amit úgy értelmeznek, mintha ez a náci rezsim és annak tragikus történelmének támogatása volna.
A miniszterelnökkel és kormányával való tárgyalásaink során, hogy segítsenek restaurálni és fenntartani a magyarországi [zsidó] temetőket, amelyek súlyos károkat szenvedtek a nácik által a második világháború során, a miniszterelnök és kormánya minden alkalommal különleges támogatást és segítséget nyújtottak, és elszántak voltak ezekben az ügyekben és sok más fontos ügyben is, amely fontos az orthodox zsidóság számára.
Hálásak vagyunk, és mindig hálásak leszünk, a kormánynak az állandó segítségéért és együttműködéséért, és örömmel nézünk elébe a további pozitív kapcsolatunknak.
Azok, akik a hecckampányt végzik, nem képviselnek sem minket, sem más orthodox zsidó csoportot.”

A levél aláírói az Avoysenu szervezet ismert rabbijai, a magyar orthodox zsidóság érdekében aktívan dolgozó Mose Aron Hoffman rabbi úr – az Örökkévaló vigyázza és őrizze –, és további kiemelt aktivisták, akik arról váltak ismertté, hogy milyen sokat tettek a kalevi (Nagykálló), keresztiri (Bodrogkeresztúr), uheli (Sátoraljaújhely), pupai (Pápa), munkácsi, simonyi (Simony / Partizánske), niredhazi (Nyíregyháza) és ratzferti (Újfehértó) temetők ápolásáért. A levelet a New York-i nagykövet által elküldték a miniszterelnöknek és a magyar sajtónak. (New Yorkban magyar főkonzulátus működik, a magyar nagykövetség Washingtonban van – A szerk.)

Hasonló érzéseket fejezett ki több orthodox rabbi és közösségi vezető Budapesten és más városokban, élükön Baruch Oberlander rabbi – éljen meg jó napokat, ámen.

Fordította és jegyzetekkel ellátta: Komoróczy Szonja Ráhel

Jegyzetek

[1] A Der Blat a williamsburgh-i szatmári (Szatmárnémetiből származó) haszid zsidóság egyik jiddis hetilapja. 2000-ben alapították, amikor a szatmári haszid dinasztia egy örökösödési háború során kettészakadt. 1980-tól Moshe (Moses) Teitelbaum (1914–2006), korábbi szigeti (Máramarossziget) rebe lett a szatmári rebe. Élete utolsó éveiben két fia, Zalman és Aron Teitelbaum rabbik között örökösödési háború tört ki. Az irányzat addigi hetilapja, a Der yid, Zalman Teitelbaum híveinek a kezébe került, ekkor alapították Aaron Teitelbaum és hívei a Der blat című lapot. Mindkét lap az irányzat szigorú, orthodox haszid álláspontját követi zsidó közösségi kérdésekben és politikában egyaránt. Anticionisták, és erősen konzervatívok, állandóan harcolnak a többi zsidó irányzat, és különösen a reform zsidó irányzatok ellen.

[2] Az újság, illetve a levél aláíróinak első nyelve a jiddis. A jiddis nyelvben az idegen szavak hangsúlya általában az utolsó előtti szótag, és a hangsúly utáni szótag lerövidül. Így lesz pl. a héber sabat szóból jiddisül sabesz.

[3] A haredi, szatmár zsidó szempontból mindenki reform-zsidó, aki náluk megengedőbb, aki a zsidó vallási palettán tőlük balra helyezkedik el. Magyar kontextusban különösen a neológiára és az asszimiláns zsidókra szokták a kifejezést alkalmazni.

[4] Héberül: hitgarut ba-umot. A hagyomány szerint a Szentföldről való száműzetéskor az Örökkévaló három dologra eskette meg a zsidó népet, és ezek közül az egyik az volt, hogy ne provokálják, ingereljék fölöslegesen a körülöttük levő nem-zsidó népeket. A szatmári haszidok szerint a cionizmus, illetve Izrael állam léte is hitgarut ba-umot.

[5] Jer. 29:7.

[6] Misna, Avot 3:2.

Címkék:Der Blat, Orbán Viktor, szatmári haszidok

[popup][/popup]