„A Monarchia polgárai között a zsidóság volt a leginkább kozmopolita”

Írta: Gadó János - Rovat: Politika, Történelem

Interjú Habsburg Györggyel, Magyarország párizsi nagykövetével.

Habsburg György

Ön Bajorországban nőtt fel, mivel édesapjának abban az időben nem volt osztrák állampolgársága. Gyerek- és fiatalkorában milyen kapcsolata volt zsidó személyekkel, a zsidósággal mint témával általában?

Megmondom őszintén, nekem személy szerint nem volt sok kapcsolatom, ezért tartok is tőle, hogy az Önök olvasóinak esetleg csalódást okozok. Édesapám politikusként természetesen rengeteg kapcsolatot ápolt, köztük nyilván zsidókkal is, de akkor még engem ezekbe nem vont bele, így gyerek- és fiatalkoromban ez a téma nem játszott kiemelt szerepet az életemben.

Viszont az Ön gyerekkora Németországban éppen azokra az évtizedekre esett, amikor a Holokauszt a német közvéleményben tudatosult. Ez nyilván hatással volt Önre.

Természetesen, családunk antifasiszta múltjából kifolyólag is, ez mélyen érintett bennünket.

Az Ön édesapja sok osztrák állampolgárt mentett meg a nácik elől, köztük sok zsidót is. Hogyan adódott erre lehetősége?

Édesapám – aki a náci rendszer éveiben az Egyesült Államokban élt – kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezett, számos európai és dél-amerikai ország diplomatáját ismerte, rajtuk keresztül tudta elintézni, hogy veszélyben lévő osztrák és magyar állampolgárok – köztük valóban sok zsidó is – vízumot kapjanak ezekbe az országokba.

Ön 1993-ban Magyarországra költözött. A Monarchia sok országa közül miért éppen Magyarországot választotta?

Én azt mondanám, Magyarország választott engem. Mindig is szándékomban állt magyarul tanulni, de otthon keveset tudtam tanulni, és Németországban is kevés a lehetőség a magyar nyelv elsajátítására. Elsősorban nyelvtanulás céljából érkeztem Magyarországra és hamar beláttam, hogy ehhez viszonylag sok idő kell, mert a magyar nyelv nem az egyszerűbbek közül való. Így hát maradtam, időközben felvettem a magyar állampolgárságot, itt találtam munkát, itt házasodtam meg, itt születtek a gyerekeim, egyre több dolog kötött Magyarországhoz, míg végül ez lett az otthonom.

Gyerekei már itt nevelkedtek, így magyar az anyanyelvük.

Magyar és német az anyanyelvük, de angol óvodába jártak, tudnak franciául és spanyol egyetemen is tanultak – tehát mindezeken a nyelveken beszélnek.

Önről azt olvastam, hogy hat nyelven beszél. Beszéli esetleg az egykori Habsburg monarchia egyik szláv nyelvét, a cseh, a lengyel vagy a horvát nyelvet?

Nagyon sajnálom, hogy ezeket a nyelveket nem ismerem és remélem lesz még alkalmam, hogy legalább egyet ezek közül megtanuljak.

Ön – családi hagyományai, főleg édesapja, az Európai Unió élharcosa révén – kozmopolita. Az a kormány, amelyet Ön jelenleg Párizsban képvisel, viszont nacionalista és az Unió fővárosáról, Brüsszelről gyakran ellenségként beszél. Nem okoz ez az Ön számára feszültséget?

Nos, kétségkívül vannak viták az Unió és Magyarország között, de én úgy gondolom, a vita önmagában egyáltalán nem baj. A viták segítenek az álláspontokat közelíteni. Most, hogy az Unió jövőjéről szóló fontos tanácskozások zajlanak, a vitáknak igenis helyük van, én ebben semmi rosszat nem látok.

Személyében sem érinti Önt kényelmetlenül a magyar kormány és az Unió közötti gyakori szóváltás, néha kimondottan barátságtalan hangnem?

Hiszek a tisztázó vitákban és feladatomnak tekintem, hogy ezekben közreműködjek.

Diplomataként milyen az Ön kapcsolata Izrael Állammal?

Rendszeresen járok Jeruzsálembe, mivel a Jeruzsálemben működő Osztrák Hospice* – a Monarchia idején: Osztrák-Magyar Hospice – baráti körének vezetője is vagyok, ami egyfajta diplomáciai feladatot is jelent. Ezek ellátására rendszeresen utaztam Jeruzsálembe, és számos személyiséggel alakult ki jó kapcsolatom – bár mindez most, a pandémia idején sajnos szünetel.

És van valami kitüntetett viszonya a modern Izrael Állammal?

Természetesen szeretem az országot, ismerek számos izraelit, a viszonyunk szívélyes.

1867-1918 között a Habsburg monarchia aranykor volt a zsidók számára Bécsben és Budapesten. Hogy érzi: Önnek, mint egy történelmi család leszármazottjának, van-e valami különleges viszonya a zsidókhoz Magyarországon, Európában, Izraelben?

A Monarchia polgárai között a zsidóság volt a leginkább kozmopolita elem, amelyet sem Magyarországon, sem Ausztriában nem ragadott magával a türelmetlen, agresszív nacionalizmus. Ezt fontos örökségnek tartom, ezt a szellemet a mai Európában is fenn kell tartanunk.

*Osztrák Hospice: az 1850-es években épült kőház az ausztriai zarándokok vendégháza volt Jeruzsálemben. Jelenleg is vendégszállásként működik, de az osztrák politikai-diplomáciai jelenlét helyszíne is, ezért kiemelt jelentősége van. (A szerk.)

Címkék:2022-01, Brüsszel, Európa, Habsburg György, kozmopolitizmus, magyar kormány, nacionalizmus

[popup][/popup]