Adózók felajánlásai a négy zsidó felekezet számára 2005-ben

Írta: Szombat - Rovat: Politika

 

Az APEH honlapján bogarászva érdekes adatokra bukkanhatunk: Az egyházak
számára 2004. évi adójuk egy százalékát felajánlók száma és a teljes összeg
sokat elárul a felekezetek támogatottságáról. A négy zsidó felekezet számára
felajánlott egy százalékok alább láthatók.

 

 

Felekezet neve

Felajánlók száma (fő)

Felajánlott összeg (Ft)

Egy átlagos támogató által fizetettadó (Ft) **

4. * MagyarországiZsidó Hitközségek Szövetsége

5.912

68.178.932

1.153.230

18. Emih Egységes Magyarországi Izrealita Hitközség ( Statusquo Ante )

689

5.201.751

754.971

29. Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközösség

293

2.783.150

949.880

65. Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség

72

871.892

1.210.961

Összesen

6.966

77.035.725

1.105.881

 

5912 támogatójával a Mazsihisz a hetedik legnagyobb magyarországi felekezet,a felajánlott összeget tekintve azonban a negyedik helyen áll.

Megjegyzendő, hogy zsidó felekezetek támogatói (az APEH kimutatásábólkalkulálva) messze a legnagyobb adót fizetik, az összes felekezeti támogatóközött, így minden bizonnyal a legmagasabb (bevallott) jövedelemmel isrendelkeznek. E számok alátámasztják Kovács András kutatását, amely szerint azsidók társadalmi státusza jóval az országos átlag fölött van. A Szim Salom ProgresszívZsidó Hitközség egyenes azzal dicsekedhet, hogy 72 támogatója – adóbevallásaalapján – az összes felekezet adakozói között a legmódosabb.

Összehasonlításképpen alább láthatók a fontosabb felekezetek hasonló adatai:

Felekezet neve

Felajánlók száma (fő)

Felajánlott összeg (Ft)

Egy átlagos támogató által fizetettadó (Ft)

1. Magyar Katolikus Egyház

405.843

2.174.573.120

535.816

2. Magyarországi Református Egyház

120.234

673.984.574

560.560

3. Magyarországi Evangélikus Egyház

35.598

220.006.485

618.030

5. Magyarországi Krisna-Tudatú Hivők Közössége

7.393

48.400.645

654.680

6. Hit Gyülekezet

11.638

38.194.402

328.187

7. Magyarországi Baptista Egyház

6.544

37.511.394

573.218

8. Karma Decsen Özel Ling Budapest, Tibeti Buddhista Közösség

2.622

18.507.383

705.850

9. Magyarországi Jehova Tanúi Egyház

5.511

16.110.987

292.342

10. Magyarországi Unitárius Egyház

1.838

15.661.095

852.073

21. Magyarországi Szcientológia Egyház

1.034

4.109.757

397.462

48. Magyar Iszlám Közösség

196

1.469.337

749.662

127 magyarországi egyház összesen

634.092

3.487.929.701

550.067

 

Vajon a Mazsihisz 5912 támogatója sok vagy kevés? Ha ezt a számot ahhozviszonyítjuk, hogy a legutóbbi népszámláláskor hányan vallották magukat zsidóvallásúnak (12.781 fő), akkor az arány remek: a fentiek 46 százaléka támogattaadója egy százalékával a Mazsihiszt és további 8 százalékuk a másik három zsidófelekezetet. Ugyanez az arány az öt és félmillió katolikusnál mindössze 7.4százalék, az egymillió 623 ezer reformátusnál 7.4 százalék, a 304 ezerevangélikusnál pedig 11.7 százalék. Ha azonban számításba vesszük azt aköztudomású tényt, hogy a zsidók többsége – érthető okokból – nem kívánja magátsemmiféle állami nyilvántartásban regisztráltatni, és a mérsékelt 80 ezer főslétszám-becslést vesszük alapul, akkor más az arány: eszerint a zsidók 7.4százaléka ajánlotta föl adója egy százalékát a Mazsihisznek és további 1.3százalékuk a másik három zsidó felekezetnek. Ez valamivel még mindig jobb, minta 8.3 százalékos országos arány (ha csak a magát felekezethez soroló 7.6 milliópolgárt vesszük figyelembe).

Gadó János

* Sorrend a teljes felajánlott összeg szerint.
** E sorok írójának számítása szerint.

 

 

 

 

Címkék:online

[popup][/popup]