Győzelem vagy vereség? – Nem szakad a rabbiság

Írta: Gadó János - Rovat: Politika

 

A neológ rabbiság munkájával elégedetlen öt fiatal rabbi külön platformot alakított. Önálló bét dint (rabbinikus bíróságot) hoztak létre, betéréseket intéztek, felvették a kapcsolatot az európai maszorti mozgalommal – egyéb sem hiányzott a régi vágású kollegáknak. A lázadók és a retrográdok február 25-én, hétfőn gyűltek össze egyeztetésre Zoltai Gusztáv Bzsh-Mazsihisz ügyvezető igazgató szobájában.

Radnóti Zoltán

A várt „végzetes szakadás” elmaradt: megegyeztek, hogy az új bét dint hatályon kívül helyezik, de betérítéseit elismerik és a fiatalok nagyobb beleszólást kapnak a testület működésébe. És ha mégsem, hát újra kezdik.

A fiatalok nyilvánosság előtt alig egy hónapja bontottak zászlót, de „illegálisan” már hosszabb ideje tevékenykedtek. Erről tanúskodik az a nemrég kihirdetett hat betérés, ami az új platform, illetve az ennek kebelében létrejött bét din égisze alatt ment végbe. Nyilván ez volt az, ami a neológ rabbiság számára kivágta a biztosítékot: ezzel nemcsak adminisztratív, hanem szellemi hatalmukat is kétségbe vonták – és ez utóbbi a súlyosabb. A bejáratott intézmények tekintélyét még nélkülöző új bét din a European Masorti Bet Din támogatását szerezte meg a betéréssel kapcsolatos munkájához.

Az elégedetlen fiatalok vezető alakja, Radnóti Zoltán, a lágymányosi körzet rabbija nem először került vitába kollégáival, illetve a Mazsihisz apparátusával – többnyire a gyásszal és temetéssel kapcsolatos, halachikusan megengedőbb magatartása miatt. Elmondása szerint az új fórum alapítói (Rajta kívül Darvas István – Bp. Nagyfuvaros utca; Markovics Zsolt – Szeged; Róna Tamás – Nagykőrös/Kecskemét/Cegléd/Hatvan; Verő Tamás – Bp. Frankel Leó út) már egy éve együttműködnek. Zászlóbontásuk alkalmával a „Magyarországi rabbik közössége” nevet vették fel – noha a hírek szerint a neológiához tartozó további tíz rabbi közül csupán kettő tekint elvi szimpátiával törekvéseikre.

A www.rabbitestulet.hu weboldalon közzétett nyilatkozatuk a kívülálló számára nem tartalmaz különösebb újdonságot: a neológ hagyományok szellemében elmélyíteni a tudományos munkát, nagyobb hangsúlyt helyezni az ifjúság nevelésére, a tanulásra, stb. A régi és az új testület szellemiségét kell ismerni, hogy a különbséget érthessük.

A rabbiság vagy rabbitestület néven ismert régi intézmény a napi ügymeneten kívül nemigen kezdeményezett, finoman szólva nem jellemezte a szellemi pezsgés. Mikor döntéshelyzet elé került, a legegyszerűbb utat választotta: szigorított, mert azzal biztosan kivédhető a szabályok áthágása. Az ortodox körökben elfogadott Sulchán Áruch beemelése a hitelvek közé erről tanúskodott.

A „zúgó Élet” és az örök törvény folyamatos összehangolása, ez az állandóan ismétlődő kihívás, a Tóra-hű zsidóság sosem múló nagy szellemi kalandja az utóbbi évtizedekben elkerülte a Síp utcát. Viszont, úgy látszik, a fiatalokat megérintette. Ők tervezik – mint Darvas István mondja – döntvények és responzumok kiadását, s – hosszabb távon – kóser ételek nagyobb választékának piacra dobását.

DarvasIstvan004_000.jpg
Darvas István

Mindezt akkor is szeretnék, ha megmaradnak a régi testület kebelében. Darvas István nem tekinti visszavonulásnak vagy vereségnek a hétfői megállapodást, az új bét din elejtését. Cserébe – mint elmondta – nagyobb szerepe lesz az ő mentalitásuknak, munkastílusuknak. A hivatalos rabbiság elismerte az általuk végrehajtott betéréseket. Ilyen célból a továbbiakban is lehet az új platform tagjaihoz fordulni, a felkészítést ők végzik majd, s ennek végeztével beszélget el a jelölttel Deutsch Róbert, a rabbiság vezetője. (Őt a cikk írásakor nem tudtuk elérni.)

A procedúrát bevégző bét din harmadik tagjában a felkészítő és Deutsch állapodik meg. Nem lesz többet olyan, rosszindulatú pletykákra okot adó eset, hogy valakinek – szélső esetben – akár nyolc évet kelljen várnia a betérésre, míg más két hónap alatt az egésznek a végére ér. Nem a látványos szakítás, az új bét din a lényeg – hangsúlyozta – hanem az, hogy az általuk képviselt szellemiség honossá váljék a rabbiság falain belül. Igényes munkára, átlátható működésre van szükség, s akkor képesek lehetnek együttműködni olyan kollégák is, akik amúgy szóba sem igen állnak egymással. Darvas szerint a hétfői megbeszélés bíztató légkörében mindez lehetségesnek tűnt.

*

Az eddig perifériára szorult ifjabb nemzedék rohammal bevette a Síp utcát? Vagy a Síp utca vette be őket? Egy biztos: ha a legnagyobb hatékonysággal tevékenykednek is, az intézmény falai között viruló Kádár-rendszer szétbomlasztása nem egy-két éves munka lesz.

[popup][/popup]