Mazsök-támogatások – 2009

Írta: Gadó János - Rovat: Kultúra-Művészetek

Reflexiók a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriuma által 2009-ben megítélt támogatásokra

 

A közalapítvány honlapján (www.mazsok.hu) megtekinthetők a kuratórium ez évi döntései a beadott pályázatokkal kapcsolatban. Az alábbiakban ezeket a döntéseket próbálom rendszerezni és áttekinteni.

  MAZSIHISZ Egyéb zsidó szervezet Más hitközség Cionista szervezet Egyének Nem zsidó civil szervezetek Vállalkozások Tudományos Összesen

Szervezeti pályázatok

0 27 000 000

(60 %)

8 000 000 (18%) 10 000 000 (22%)         45 000 000
01 Zsidó egészségnevelési és sporttevékenységének támogatása
0 2 500 000

(42 %)

  3 000 000

(50 %)

500 000

(8%)

      6 000 000
02 Zsidó vallási élet támogatása
3 600 000

(45 %)

2 500 000

(32%)

600 000

(7%)

1 300 000

(16 %)

        8 000 000
03 A zsidó nép egységét szolgáló szervezetek támogatása
3 300 000

(28%)

3 850 000

(32%)

400 000

(3%)

400 000

(3%)

1 400 000

(12%)

1 000 000

(8%)

750 000

(6%)

900 000

(8%)

12 000 000
04. Zsidó egészségügyi és szociális intézmények, zsinagógai közösségek valamint érdekképviseletek által megvalósított tevékenység támogatása
24 200 000

(81%)

5 500 000

(18%)

300 000

(1%)

          30 000 000
Összesen

 

31 100 000

(30.8%)

41 350 000

(40.9%)

9 300 000

(9.2%)

14 700 000

(14.6%)

1 900 000

(1.85%)

1 000 000

(1%)

750 000

(0.75 %)

900 000

(0.9%)

101 000 000

 

A táblázat baloldali oszlopa a meghirdetett öt pályázati kategóriát mutatja.

A fejlécen a támogatott szervezetek csoportosítása látható. Ez – az összehasonlíthatóság végett – megegyezik a Korányi László cikkében (Szombat, 2007. február) alkalmazott csoportosítással.

Az egyes cellákban az az összeg látható, amelyet a pályázók adott csoportjának összességében megítélt a Mazsök kuratóriuma – a meghirdetett kategóriában. Alatta a másik szám azt mutatja, mekkora arányban részesült ez a csoport az adott kategórián belül kiosztott támogatásból. A legalsó sor ugyanezt mutatja az összes megítélt pénzzel kapcsolatban.

A „szervezeti pályázatok” kategória inkább  formális pályázatokat jelöl: a Mazsök hagyományai alapján a jelentősebb zsidó szervezeteknek működési költségre, gyakorlatilag alanyi jogon kiosztott pénzeket.

A Korányi László említett cikkében megfogalmazott legfőbb kifogás az volt, hogy a Mazsök, a honi zsidó társadalom egyetlen számottevő pénzforrása, egyre nagyobb mértékben a Mazsihisz igényeit elégíti ki – amely az állam részéről amúgy is milliárdos nagyságrendű támogatásban részesül. Korányi összefoglalója szerint a Mazsihisz által dominált kuratórium 1999 és 2006 között az összes felhasználható forrás 49 százalékát fordította a Mazsihisz pályázatainak támogatására, míg ugyanez a szám 2006 decemberében már 58 százalék volt.

Nos, úgy tűnik, azóta megfordult ez a tendencia: a 2009-ben odaítélt Mazsök támogatásoknak alig egyharmada gyarapította a Mazsihiszhez közelálló pályázókat, míg az összes megítélt pénz legnagyobb szelete (41 százaléka) a különféle egyéb zsidó szervezetek pályázóinak jutott.

A helyzet Korányi cikke óta azonban annyiban változott, hogy a Mazsihisz kezdeményezésére létrejött a Magyar Zsidó Kongresszus, amelyhez csatlakozott a honi zsidó civil szervezetek túlnyomó része. Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy e szervezeteknek („alanyi jogon” és pályázatok útján) mekkora támogatást juttatott a kuratórium, csaknem 45 millió forintot találunk, s így azt mondhatjuk, hogy a Mazsihisz és a hozzá lojális szervezetek kapták az összes támogatás csaknem háromnegyedét. Ez a 45 millió forint azonban nem a Mazsihisz költségvetését gyarapítja.

 

  MAZSIHISZ Egyéb zsidó szervezet Más hitközség Cionista szervezet Egyének Iskolák Nem zsidó civil szervezetek Vállalkozások Tudományos
1999-2006 49 % 10 %   6 % 7 % 3 % 14 % 7 % 2 %
2006 szeptember 58 % 17 % 1 % 5 % 5 % 3 % 6 % 4 % 1 %
2009 szeptember 30% 41% 9% 14% 2% 1% 1% 1 % 1%

 

A 2009-es számokat Korányi László adataival összevetve a változás más téren is számottevőnek tűnik. A „zsidó szervezetek”, „más hitközségek” és a „cionista szervezetek” részesedése jelentősen megnőtt. Ez túlnyomórészt a „szervezeti pályázatokon” szétosztott támogatások nyomán alakult így: ekképp túlnyomórészt a Mazsök kuratóriumában képviselt szervezetek részesültek e csatornán keresztül a 2009-es támogatás 45 százalékában. (KivételA „más hitközség” kategóriában a Szim Salom és Bét Orim reformzsidó közösségek, valamint az EMIH található. megugrott aránya azt jelenti, hogy, képviselői elfoglalták helyüket a közalapítvány kuratóriumában és érvényesítik érdekeiket. (Az arányokat befolyásolta az a tény, hogy a „szervezeti pályázatokon” idén a Mazsihisz intézményeinek nem jutott támogatás.) Meglepő, hogy a nullához közelít a zsidó iskolák korábban sem magas aránya. (A Scheiber Sándor tanintézetet nem itt, hanem a Mazsihisz kategóriában vettük számításba.) Az establishmenten kívüli pályázók támogatottsága viszont – az előbbiek emelkedése következtében – visszaesett. A nem zsidó civil szervezetek, önkormányzatok zsidó témájú programjaira is csupán egy százalék jutott, holott ez az arány 2006 előtt még 14 százalék volt. Visszaesett a vállalkozási formában pályázók aránya, és nem változott a tudományos célokra juttatott pénz.

 

 

Pályázó megnevezése 2009-re kért támogatás (Ft) 2008. Évben kifizetett   támogatás (Ft) Kuratóriumi döntés
Magyar Hallássérült Zsidók Egyesülete 2 850 000 2 000 000 2 000 000
MAZSIHISZ Szeretetkórház 10 000 000 0 0
Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete 10 000 000 7 000 000 6 000 000
Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola 10 000 000 0 0
NÜB Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete 10 000 000 8 781 323 8 000 000
Magyarországi Cionista Szövetség 23 437 000 5 240 910 10 000 000
Chabad Lubavits Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület 10 000 000 4 000 000 3 000 000
B’nai B’rith Budapest Páholy 2 620 000 1 961 080 1 500 000
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 10 000 000 7 000 000 6 000 000
Szim Salom Egyesület 7 380 000 4 000 000 4 000 000
Bét Orim Progresszív Zsidó Egyesület 3 000 000 0 1 000 000
Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete 7 000 000 5 000 000 3 000 000
Magyar Zsidó Szabadságharcosokért Emlékbizottság 500 000 0 500 000
Összesen: 106 787 000 44 983 313 45 000 000

 

[popup][/popup]