A végnapok margójára?

Írta: Hevesi Judit - Rovat: Kultúra-Művészetek

Vári György Az emberiség végnapjai címmel megjelent, irodalomkritikákat tartalmazó kötete nagy és fontos munka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vári György

Egyértelműen alátámasztja azt, amit már Bagi Zsolt hangsúlyoz a fülszövegben: „Vári György a magyar irodalom nagy olvasója”, de éppígy nagy értője, értelmezője is annak. E kötet kétségtelenül régóta váratott magára, hiszen Vári legutóbbi kritika- és tanulmánykötete, az „Angyal a részletekben…” jelen íráshoz képest éppen 10, a könyvhöz képest 9 évvel ezelőtt jelent meg. Ugyanakkor nem tagadom, meg is lepett a mostani kötet koncepciója. A könyv viszonylag testes mérete, műfajilag rendkívül heterogén, (a kritika és tanulmány mellett olvashatunk előszót és emlékbeszédet is) és átfogó jellege egy nagy, az eddigi munkásságot, életművet összegző kiadványt sejtet. Holott a 36 éves, mai napig tevékeny szerző esetében aligha kell még a lezárásról beszélni. Szerencsére.

S valóban átfogó jellegű a kötet, hiszen műfajilag is széles képet nyújt a magyar irodalomról: költészetről, regényekről és drámákról, illetve kritika- és tanulmánykötetekről egyaránt találunk értelmezéseket. Ennek kapcsán talán nemcsak a szerzőt, hanem a kötet szerkesztőjét, Jenei Lászlót is dicséret illeti. Másfelől nagy léptékben ugyan, de a XX. század magyar irodalmát is széles spektrumban mutatja be Szomory Dezsőtől Weöres Sándoron és Esterházy Péteren át Szálinger Balázsig. (A kötet egyébként nem kizárólag magyar irodalommal foglalkozik, a Futó pillantások című fejezet 4 szövege voltaképp világirodalmi kitekintést nyújt.) Vári széles műveltségéről tesznek tanúbizonyságot az irodalomtörténeti kérdésekkel foglalkozó részek, amiket azért is érdemes hangsúlyozni, mert manapság egyre kevesebb, szigorúan szakkönyvekről szóló metakritikát lehet olvasni. Talán nem meglepő, hogy külön fejezetbe kerültek a mesternek is tekinthető (és a kötetben szinte Vergiliusként meg-megjelenő) Balassa Péterről szóló írások, amelyek leginkább olvasási és kanonizációs stratégiáiban segítenek eligazodni. Ezek a fejezetcímhez illően valóban lehetnének „egy remélt könyv töredékei”. Ugyanakkor mindezek közül is kiemelkednek Vári drámaértelmezései Weöres Sándor alkotása (A kétfejű fenevad) mellett Térey János trilógiájáról, vagy Borbély Szilárd kevésbé tárgyalt, ám annál fontosabb és aktuálisabb drámáiról. Ezek a szövegek éppen a szerző sokoldalúságát mutatják, hiszen a tőle megszokott érzékenységgel és figyelemmel fordul az elsőre szokatlannak tűnő területről származó szövegek felé is.

13 - Vári borítóA könyvben kiemelt figyelem szentelődik a „zsidó” identitás kérdéseivel foglalkozó irodalomnak is, s itt olyan szerzőkre gondolok, mint Székely Magda, Zsolt Béla, Isaac Bashevis Singer vagy Etgar Keret. Az elsőt már csak azért is kiemelném, mert Vári Székely Magda halálára írt őszintén megható szövegét olvashatjuk, amely ennél fogva ugyan nem elsősorban a művek értelmezését jelenti, végső soron azonban pontosan azt. Számos írás foglalkozik a „zsidó” irodalom kérdéseivel is, s úgy vélem, az idézőjeles használat indokolt e kötet esetében, hiszen számos szöveg vitákon, életműveken keresztül kérdez rá arra, mit is jelent e kifejezés egyáltalán. (Ebből a szempontból nagyon tanulságos olvasmány például az első írás Németh László és Babits vitájáról.) S bár Vári felmutat lehetséges értelmezői kereteket, igazán szimpatikussá teszi érvelését, hogy nem ad kizárólagos, örök érvényű válaszokat, s ezzel összefüggésben olvasójának sem akarja előírni, mit kellene gondolnia. Ami azonban igazán remekké teszi e szövegeket, az az, hogy mindezeknek ellenére nagyon is karakteres véleményeket formál.

Érdemes még pár szót ejteni a legizgalmasabb feszültségről, mely végig jelen van a könyvben: a kánon és a felejtés kapcsolatról. A kötet címe, s az újra és újra felbukkanó „apokaliptikus” hang, amely a felejtést, az irodalmi emlékezetből való kihullást elkerülhetetlennek látja, s a tény, hogy Vári sok szöveggel éppen e fenyegető amnézia ellen dolgozik. Szükséges és becsülendő gesztusok. Sok ilyentől talán egyszer majd tényleg beheged a föld.

Vári György: Az emberiség végnapjai. Műút-könyvek 2014. 299 oldal, 2500 Ft.

Címkék:2014-09

[popup][/popup]