Izrael: A tiltakozások ellenére megszavazták a jogrendszer átalakító csomag első részét

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

Gur Bligh ügyvéd, az izraeli törvényhozás Alkotmány, Jog és Igazságügyi Bizottságának jogi tanácsadója és a bizottság elnöke, Szimcha Rothman, a törvényjavaslat egyik kidolgozója között hétfőn vita alakult ki a jogszabály azon záradéka miatt, amely szerint a Legfelsőbb Bíróság csak akkor lenne jogosult a Kneszet törvényeinek megsemmisítésére, ha a kérdéses törvény egyértelműen sérti az alaptörvényben rögzített rendelkezést.

Lapid és Netanjahu

Bligh a meghallgatáson kijelentette:

A szólásszabadsághoz való jog és más alapvető polgári jogok mind védtelenné válnának, ha a kormány a bírósági felülvizsgálatot korlátozó jogszabályát a jelenlegi formájában elfogadják;

Számos alapvető polgári jog, mint például az egyenlőséghez való jog, a véleménynyilvánítás szabadsága és mások, nincsenek körvonalazódva Izrael kvázi alkotmányos alaptörvényeiben, de a Legfelsőbb Bíróság döntéseinek köszönhetően Izrael jogi környezetének velejáró tényezőjévé váltak. A bíróság az ilyen jogokat értelmezően ezekből az alaptörvényekből vezeti le, és elsősorban az emberi méltóság és szabadságot jelentő Alaptörvényből.

Bligh megjegyzései néhány órával azelőtt hangzottak el, hogy a Kneszet plénuma éjfél után – az ellenzék éles bírálatai és a parlament jeruzsálemi kapuja előtt összegyűlt több tízezres tömeg tiltakozása közepette, Benjámin Netanjahu miniszterelnök jobboldali koalíciója által kikényszerített, az izraeli igazságszolgáltatás átalakítására irányuló, megosztó törekvését, első olvasatban 63-47 arányban megszavazta.

A Kneszetet körülvevő és a folyamat leállítását követelő tiltakozó tömeg és a több mint hat órás heves vita közepette megtörtént szavazás után, a jogszabály előkészítésre visszakerül a Kneszet bizottságához, hogy a beígért konszenzusos megegyezés hiánya ellenére, még március végére a második és harmadik olvasat is megszavazásra kerüljön.

A technikailag több részre felosztott jogszabály, egymás utáni szavazásokat követően az alaptörvény módosítását célozza oly módon, hogy gyakorlatilag a kormány teljeskörű ellenőrzését biztosítja a bírói kinevezések felett, és visszavonja a Legfelsőbb Bíróságnak az alaptörvények felülvizsgálatára vonatkozó lehetőségét.

Járiv Levin igazságügyi miniszter, a reform megtervezője üdvözölte a szavazás eredményét, mint a demokrácia visszahozására irányuló lépést, amely szerinte a bírói testület szélesebb körű képviseletét jelenti.

Netanjahu nagy napként ünnepelte a szavazást, ami biztosítja többek között az ellene folyamatban lévő vádemelések feletti ellenőrzést is.

Az ellenzéki vezetője, Jáir Lapid bírálta a koalíciót, és arra figyelmeztetett, hogy a jogszabály súlyos következményekkel jár.

Koalíciós tagok – a történelem fog ítélkezni felettetek ezért az estéért. A demokráciának okozott kárért, a gazdaságnak okozott kárért, a biztonságnak okozott kárért, azért, hogy szétszakítjátok Izrael nemzetét, és hogy egyszerűen nem érdekel titeket – mondta Lapid.

Beni Gantz, ellenzéki a Nemzeti Egységpárt vezetője, volt védelmi miniszter a demokrácia fekete napjának nevezte a szavazást.

Holnap reggel folytatjuk a harcot – tette hozzá Gantz.

Annak ellenére, hogy az éjszakai szavazás során az átfogó reform mindössze első két törvényjavaslata került napirendre, fordulópontot jelenthetnek a kormány átalakítási tervéről folytatott politikai vitában.

Jichák Herzog elnök által ismertetett, konszenzusos javaslat elfogadására a koalíció részéről, kevés esély mutatkozik, ahogyan az elnök és az ellenzék kérését figyelmen kívül hagyva Levin és a mögötte álló miniszterelnök, azontúl, hogy a második és harmadik olvasat megszavazását elősegítő erőltetett menet során hajlandók lennének az ellenzékkel némi tárgyalást folytatni, az igazságügyi megváltoztatására irányuló tervezet valószínűleg korrekció nélkül kerül majd ismét a plénum elé.

Közvetlenül a szavazás előtti megjegyzéseiben Levin azt mondta, hogy a bírói kiválasztási testület megváltoztatása lehetővé tenné a pluralizmust”, a népképviselet minden részéből vonzana bírákat, és fenntartaná a bírói függetlenséget, miközben elítélte az általa megfélemlítési kampánynak nevezett, a változtatás ellen irányuló lépéseket.

A jogszabály megakadályozására tett erőfeszítések kudarcot vallottak és kudarcot fognak vallani, – jelezte Levin, utalva arra, hogy nem lesznek változások az általa tervezett törvényjavaslatban. (ujkelet.live)

[popup][/popup]