Európai zsidó közösségek: Dánia

Írta: zsido.com - Rovat: Hírek - lapszemle

A Danish and an Israeli flag are seen among flowers and candles honouring the shooting victims outside the main Synagogue in Copenhagen, Denmark on February 15, 2015.  Two fatal attacks in the Danish capital, at a cultural center during a debate on Islam and free speech and a second outside the city's main synagogue. France's ambassador to Denmark Francois Zimeray, who was attending the debate, told AFP the attackers were seeking to replicate the January 7 assault by jihadists in Paris on satirical newspaper Charlie Hebdo that left 12 dead. AFP PHOTO / ODD ANDERSEN        (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

A zsidó közösségeket bemutató sorozatunk első részében Dániába látogatunk.

A zsidó közösség apró kisebbség Dániában. A befogadó társadalom szinte példa nélkül álló toleranciával viszonyult felé az évszázadok során. Az általános dán hozzálás mindig is pozitív volt a zsidókkal kapcsolatban, az aktuális kormányzat általában jóindulatúan tekintett rájuk, mivel hasznosnak látták őket a gazdaságra nézve. A 2. világháború alatt Dánia minden lehetséges eszközzel védte és segítette zsidó polgárait. Manapság a megmaradt, kis létszámú közösségnek növekvő fenyegetéssel kell szembenéznie.

Történelmi áttekintés

1619: IV. Krisztián, dán király meghívja Albert Dionis, hamburgi zsidó kereskedőt az újonnan létesített glückstadti pénzverde vezetőjének. Ő volt az első zsidó, aki dán királyi védlevelet kapott. Később más „portugál” zsidó kereskedők is beköltözhettek, kereskedelmi privilégiumokat élveztek, vallásukat viszonylag szabadon gyakorolhatták, és a dán királyok udvari szállítójává és pénzkölcsőnzőjévé is váltak.

1670-es évek: a király – kereskedelmi és ipari fejlődés reményében -, engedélyezte dohánygyárosok és –kereskedők letelepedését Koppenhágában, Fredericiában és néhány más vidéki városban, így megkezdődött az askenázi zsidók tömeges beköltözése. 1726-tól vagyonhoz kötötték a letelepedési engedélyt.

1684: Meyer Goldschmidt, udvari ékszerész jogot kapott arra, hogy saját házában vallási szertartásokat vezethessen. Innen számítják a koppenhágai zsidó közösség megalakulásának kezdetét. A következő ötven évben Goldschmidt házában folytak az istentiszteletek. Később a szfárádiak is kaptak ilyen jogot. Nem sokkal később földterületet vásárolnak temetőnek, majd megépül a fredericiai (1719) és a koppenhágai (1766) zsinagóga. Ez utóbbi az 1795-ös tűzvészben pusztult el.

A zsidók csak bizonyos, nem a céhek alá tartozó tevékenységeket folytathattak, és ezt „zsidó kereskedés”-nek nevezték a zsidók egyenjogúsításáig. A XVIII. század elején fellángoló antiszemitizmus a zsidók ellen elkövetett tömeges erőszakban, speciális adók bevezetésében, illetve megkülönböztető jelzés viselésének kötelezettségében manifesztálódott. A protestáns államvallás tisztségviselői számos sikertelen kísérletet tettek a zsidók megkeresztelésére. A letelepedőknek hűségesküt kellett tenniük, és orvossá is nehezen válhattak. Az 1700-as évek végére megerősödött felvilágosodási mozgalom Dániát is elérte – a zsidók jelentős része egyre inkább asszimilálódni akart, a vezetés pedig egyre több jogot biztosított nekik 1814-ig, a teljes egyenjogúsításig. Lány- és fiúiskolát is nyitottak, virágzott a kulturális élet. A zsidók komoly társadalmi szerepvállalása sokszor vezetett vegyesházassághoz, így jelentős zsidó családok egész ágai váltak kereszténnyé, jelentősen csökkentve a helyi zsidó népesség létszámát.

1819: a Németországból Dániába terjedő lázongások a zsidók tömeges megtámadásába torkollottak Koppenhágában és vidéki városokban egyaránt. A hatóságok gyorsan véget vetettek az erőszakoskodásnak.

1829: Abraham Alexander Wolff lesz Koppenhága főrabbija. Munkássága hatvan évében újraegyesítette a széttagolt dániai zsidó közösséget, és jó kapcsolatot ápolt a dán társadalom képviselőivel is. A helyi zsidóság széles spektrumának egyesítésére tett kísérlet első lépéseként nagy zsinagógát építtetett, mely 1833-ra készült el. Bevezette a szentbeszédeket, illetve a kórust is.

1900-as évek eleje: a vegyesházasságok és az asszimiláció miatt megfogyatkozott közösség az 1917-ig tartó kelet-európai bevándorlásnak köszönhetően újra növekedésnek indult. A régi, tehetős, „zsidó vallású dán” családok és a látványosan zsidó, jiddisül beszélő új bevándorlók között nagy volt a szakadék, mégis voltak, akik felkarolták az újonnan érkezőket, akik így néhány éven belül megtalálták a helyüket a közösségben, élettel töltötték fel a bezárás szélén álló iskolákat, és új lendületet hoztak a dániai zsidó közösségbe, illetve a befogadó társadalomba.

nagyzsinagoga_belul

1930-as évek: a nagymértékű munkanélküliség és a gazdasági krízis ellenére németországi zsidó menekültek érkeznek Dániába

  1. április 9.: Dánia német megszállása. A szóbeszéd szerint X. Krisztián király is feltette a sárga csillagot, de valójában a dán zsidók nem votak kötelezve a sárga csillag viselésére. Dánia egyéb tekintetben is a lehető legnagyobb mértékben védelmezte zsidó lakosságát.
  2. október: a Németországból korábban érkezett menekülteket a mintegy 7000 dániai zsidóval együtt, a király, gazdag dán polgárok, illetve az állam segítségével, a dán földalatti mozgalom aktív közreműködésével, hajókkal Svédországba menekítik. Körülbelül 745 zsidót nem sikerült kimenekíteni, őket a csehországi Theresienstadt koncentrációs táborába deportálták. A dán hatóságok elérték, hogy élelmet és gyógyszert juttathassanak a bebörtönzött dániai zsidókhoz, és hogy ne szállítsák őket tovább. 52 zsidó halt meg betegségben, a többieket pedig a Vöröskereszt szabadította fel 1945. áprilisában. Több beszámoló is említi, hogy a dánok megvédték zsidó szomszédaik tulajdonát a háború alatt. Niels Bohr, dán fizikus számos európai zsidó tudósnak segített a menekülésben, köztük Teller Edének is. Jelentős szerepe volt abban is, hogy Svédország befogadta a dániai zsidókat. Később neki magának is menekülnie kellett.

A teljes cikk itt olvasható.

Címkék:Dán zsidók

[popup][/popup]