578 zsidó Szerbiában?

Írta: zsinagoga.com - Rovat: Hírek - lapszemle

A Szerb Statisztikai Intézet közzétette a 2011-es népszámlálási adatainak a vallási felekezetekre vonatkozó számát.
A legutolsó adatok szerint a Szerb Köztársaság területén (Koszovót kivéve) 578 személy vallotta magát zsidó vallásúnak. A 2002-es adatok szerint 785-an, míg 199-ben 740-en zsidó élt. 1953-ban még Mózeshitűként szerepelt a kérdőíven, akkor 1089-en karikázták be a zsidó vallási felekezetet.
A Köztársaság 7.186.862  lakosából 6.555.931 tartozik valamelyik keresztény felekezethez, mintegy 80.000 ateista és 220.000 nem válaszoló van. Megjegyezendő, hogy 2011-ben volt először a választható vallásfelekezetek között az iszlám.
sinagoga02
Mint fent említettük, a legutolsó adatok szerint 578 személy vallotta magát zsidó vallásúnak, akikből 295-en Belgrádban és a hozzá tartozó közigazgatási egységben, míg a többiek Vajdaság Autonóm Tartomány területén élnek: Nyugat-Bácska 14 (Apatin: 2, Zombor: 12), Dél-Bánát: 35 (Fehértemplom:2, Versec: 1, Pancsova: 31, Kovačica: 1), Dél-Bácska: 94 (Újvidék város: 84, Bács: 1, Bácspalánka: 3, Verbász: 1, Temerin és Titel: 2-2), Észak-Bánát: 15 (Ada: 2, Magyarkanizsa: 3, Kikinda: 8, Zenta:2), Észak-Bácska: 77 (Szabadka: 75, Topolya:2), Közép-Bánát: 15 (Nagybecskerek: 14, Törökbecse: 1),  Szerémség: 4, Dél Szerbia 29. Jelentős még a nisi kolónia: 12 fő. Koszovó tartományban, a 2002-es népszámlásához hasonlóan, ezúttal sem készült felmérés.
Jelentős eltérés mutatkozik a Statisztikai Hivatal által közreadott adatok és a Hitközségek saját adminisztrációja között. A népszámláláskor például a szabadkai Zsidó Hitközséghez tartozó közigazgatási területekről 84-en vallották magukat zsidónak, míg a Hitközségnek mintegy 250 tagja van. Fontos megemlíteni, hogy a szabadkai Hitközség mintegy 2 tucatnyi hitközség jogutódja, az eredeti (belvárosi) hitközségnek a II. világháború előtt mintegy 4.000 tagja volt.
A mai, Szerbiában élő zsidóság történelmileg és rítúsban sem azonos: Vajdaság területén elsősorban a magyar ajkú, askenázok éltek, míg a történelmi Szerbia területén a szláv anyanyelvű szefárdok.
[popup][/popup]