Szakértői jelentés szerint az antiszemitizmus még mindig jelentős méretű Németországban

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

A kormány megbízásából készített jelentés hangsúlyozta, hogy a
zsidóellenes érzelmek még mindig erősek a német társadalomban. Az
antiszemitizmus terjedésében különleges szerepet játszik az internet –
fogalmaztak a szakértők, akik szerint a szélsőjobboldal, továbbá a
holokauszttagadók, valamint a szélsőséges iszlamisták “nagy
előszeretettel” használják a világhálót szélsőséges propagandájuk
terjesztésére.

 

forrás:mti.hu

 

A független szakértőkből álló testületet a német kormány még 2009-ben hozta létre, hogy közreműködésével még hatékonyabban léphessen fel az antiszemitizmus ellen. Első jelentését a szóban forgó szakértői kör szerdán terjesztette a kabinet elé. A beszámoló emlékeztetett arra, hogy a második világháborút követő évtizedekben az antiszemitizmus a németországi közéleti vitákban messzemenően tabu témának számított.

A szakértők értékelése szerint ez a fajta tabutisztelet az elmúlt időszakban – egyes jelek alapján – alábbhagyott, ugyanakkor a társadalom széles rétegei mintegy hozzászoktak a “mindennapos” zsidóellenes szólamokhoz, illetve cselekedetekhez. A jelentés szerint az antiszemita nézetek a széles körben elterjedt előítéleteken, mélyen gyökeredzett kliséken, valamint a zsidókkal és a zsidósággal kapcsolatos merő tudatlanságon alapulnak. A szakértők – akik munkájukhoz elsősorban különböző, többnyire lakossági felméréseken alapuló vizsgálatokat értékeltek – arra a következtetésre jutottak, hogy a német lakosság körében a látens antiszemitizmus mintegy 20 százalékos.

A beszámoló rávilágított arra, hogy az antiszemita nézetek elterjedését tekintve Németország európai összehasonlításban a “középmezőnyben” foglal helyet. A szakértők ugyanakkor úgy értékelték, hogy ezek a nézetek a nemzetiszocialista múlttal való állandó szembenézés ellenére Németországban még mindig erősebbek, mint más nyugat-európai országokban, így Olaszországban, Nagy-Britanniában, Hollandiában és Franciaországban.

A bizottság által vizsgált “antiszemitizmus-értékek” – a jelentés nyilvánosságra került megállapítása szerint – ugyanakkor “részint különösen magasak Lengyelországban, Magyarországon és Portugáliában.” A szakértői jelentés megállapította azt is, hogy az antiszemitizmus legjelentősebb politikai képviselője Németországban – akárcsak korábban – a szélsőjobboldal. Ez a szélsőjobboldal ugyanakkor távolról sem homogén, és különböző csoportjai között az antiszemitizmus jelentős ideológiai összekötő kapcsot jelent – fogalmaztak a szakértők Berlinben közzétett jelentésükben.
 

[popup][/popup]