Rogán is megemlékezett a holokauszt áldozatairól Auschwitzban

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

A lengyelországi Auschwitzban emlékezett meg hétfőn a
nemzetközi Élet Menete Alapítvány a holokauszt áldozatairól, a szervezők
meghívására ezen részt vett Rogán Antal fideszes parlamenti képviselő, Budapest
V. kerületének polgármestere, aki 18-as magyar barakknál mások mellett beszédet
mondott.

 

Forrás: MTI

 

A lengyelországi Auschwitzban emlékezett meg hétfőn anemzetközi Élet Menete Alapítvány a holokauszt áldozatairól, a szervezőkmeghívására ezen részt vett Rogán Antal fideszes parlamenti képviselő, BudapestV. kerületének polgármestere, aki 18-as magyar barakknál mások mellett beszédetmondott.

 

A magyarországi Élet Menete Alapítvány minden évbenelzarándokol Auschwitzba. Az idén mintegy százan, köztük nem zsidó iskolákhallgatói, valamint roma gyerekek is. A résztvevők végigjárták a táborkülönböző részeit, a krematóriumot, a vesztőhelyet, az akasztóhelyet, majd azúgynevezett siratófalnál köveket helyeztek el, így emlékezve az áldozatokra.

 

Magyarországon 1944. április 16-án kezdődött a magyarországizsidók gettóba zárása. Ezt követte ausztriai, németországi és lengyelországihaláltáborokba hurcolásuk. Néhány hónap alatt mintegy 600 ezer magyarországizsidót gyilkoltak meg. A vészkorszak idején világszerte összesen mintegyhatmillió üldözöttet öltek meg.

 

Az auschwitzi 18-as számú magyar barakknál előbb Verő Tamásrabbi mondott beszédet, majd Rogán Antal. A fideszes képviselő – mint későbbtelefonon beszámolt róla – hangsúlyozta, hogy az auschwitzi, birkenaui tábor azembertelenség megtestesítője, ahol iparszerű megsemmisítések zajlottak. Ezek azesemények felfoghatatlanok voltak a maguk idejében, és azok idestova háromemberöltő után is. Felidézte a vasárnap boldoggá avatott II. János Pál pápaéppen Auschwitzban mondott szavait, amelyek szerint a meggyilkoltak szörnyűsorsa a jelképévé vált annak az eltévelyedésnek, amelybe az ember sodródhat, haisten elfordul. A holokauszt ebben az értelemben az egész emberiség számáraérvényes példázattá vált, mert ebben a történetben világosan kettévált a jó ésa gonosz.

 

Rogán Antal szólt arról is, hogy a jelen helyzetben”kettős feladatunk van: fenntartsuk azt az erkölcsi rendet, amelyben ez anépirtás többé nem ismétlődhet meg, hiszen maga a népirtás az érvényes erkölcsirendnek mond ellent, másrészt emlékeznünk, küzdenünk kell azért, hogy mindeztermészetesen soha többé ne térhessen vissza”. A polgármester szerintebben a jövő generációinak különösen nagy a jelentőségük, hiszen most mégköztünk vannak a holokausztnak a túlélői, de 10-15 év múlva túlélők már nem lesznek,csupán a mostani nemzedékek adhatják tovább a táborokban történtek borzalmát azutódaiknak.

 

A megemlékezésen Zoltai Gusztáv, a Magyarországi ZsidóHitközségek Szövetsége (Mazsihisz) és a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH)ügyvezető igazgatója azt emelte ki, hogy a magyar történelemnek Mohácsnálnagyobb temetője Auschwitz. Az ártatlanul meggyilkoltak tudása, tehetsége,szorgalma, derűje, alkotásuk piciny és nagy hagyatéka roppant hiányzik azutódok, a társadalom életéből. “Jó volna megfogadni: soha többé Auschwitzot!”.Hozzátette, hogy az Élet Menete a remény nagyszerű zarándoklata. “Merttudjuk: aki ezt a tábort akár egyszer is látta, az már pontosan megérti azemberi soros lényegét. Ugyanis Auschwitz a pusztítás és a pusztulásszinonimája” – hangsúlyozta Zoltai Gusztáv. A megemlékezés gyászimával,kaddissal ért véget.

 

A magyar résztvevők ezt követően – csatlakozva az 53országból érkezettekhez – együtt indultak Birkenauba, azon az útvonalon, amelya második világháborúban a halál menete volt, ami most viszont az Élet Menete.Az ottani nemzetközi megemlékezésen Hájim Topol színművész, a Hegedűs aháztetőn című amerikai zenés film főszereplője szól az egybegyűltekhez, majdMeir Lau, a jeruzsálemi Jád Vásem Intézet elnöke, Izrael volt országosfőrabbija emlékezik meg az áldozatokról.

 

[popup][/popup]