„Kérdéseit nehezen tudom értelmezni”

Írta: Gadó János - Rovat: Hazai dolgaink

A váci zsidó hitközségről márciusi számunkban megjelent cikkünk készítése idején megkerestük dr. Feldmájer Pétert, a Mazsihisz elnökét is. Lapzártánk után érkezett válaszát, a hozzá intézett kérdésekkel, illetve az azóta történtekkel kiegészítve, alább közöljük.

Tisztelt Elnök úr!
A Váci Zsidó Hitközségről írok riportot. Turai János elnök szerint a hitközség származtatott jogi személy, s a „Váci Zsidó Hitközség Szervezeti és Működési Szabályzata” is azt mondja, hogy „a Váci Zsidó Hitközség (VZSH) a Mazsihisz közvetlen irányítása alatt működik”.

Szeretném ezzel kapcsolatban a következőket megkérdezni:
1. Mit jelent a közvetlen irányítás?
2. Kihez kell fordulniuk a VZSH tagjainak, ha szeretnének megismerkedni hitközségük gazdálkodásával?
3. Van-e a VZSH-nak alapszabálya is?
4. Az SZMSZ nem rendelkezik a tisztségviselők kinevezésének/választásának ill. elmozdításának módjáról. Kinek a jogköre ez?
5. A zsinagóga felújítását, az ingatlanügyeket miként irányítja közvetlenül a Mazsihisz?

Tisztelt Szerkesztő Úr!
A Váci Zsidó Hitközség ügyében feltett kérdéseket nehezen tudom értelmezni.
1. Nem tudom, mit nyilatkozott Turai János elnök úr, így Őt kellene megkérdezni, hogy hogyan értette a szavait.
2. A Váci Zsidó Hitközség alapszabályának 13. §-a foglalkozik a hitközségi tagok jogaival és kötelességeivel, a 13. § 1/h. pontja akként szól „ a tagoknak joga, hogy a Hitközség hivatalos ügyével kapcsolatban információt kérjen a mindenkori vezetőségtől”.
Ebből következik, hogy ha a Váci Zsidó Hitközség tagja szeretne megismerkedni a hitközség gazdálkodásával, akkor a hitközség vezetőségéhez fordulhat.
3. A Váci Zsidó Hitközség alapszabályát 1995-ben fogadták el, és azt a 2000. évi közgyűlés módosította.
4. A Váci Zsidó Hitközség szervezeti és működési szabályzata nyilván azért nem tartalmaz rendelkezést a választásról, mert ez az alapszabályba tartozó kérdés. Az alapszabály 15.§ 2/a pontja akként szól „ a közgyűlés hatásköre: az elnök és a vezetőség megválasztása”. Az alapszabály 16.§ -a akként szól „ a vezetőséget (vezetőségi tagok, és elnök) a Közgyűlés választja meg, a hitközségi tagok soraiból, 5 éves időtartamra a vezetőség létszámát a Közgyűlés határozza meg, de annak létszáma 3 főnél kevesebb nem lehet.”
5. A zsinagóga felújítást, ingatlanügyeket nem irányítja közvetlenül a MAZSIHISZ, ez következik a MAZSIHISZ alapszabályából, amely széleskörű autonómiát biztosít a taghitközségeknek.
Természetesen a hitközségek vezetői, így a Váci Zsidó Hitközség elnöke is folyamatosan beszámol a hitközsége működéséről, terveiről, ez különösen így van egy olyan nagy beruházás esetén, mint a váci zsinagóga felújítása.
A MAZSIHISZ vezetői és apparátusa mindenben segíti és segítette azt a kiváló munkát, amelyet a Váci Zsidó Hitközség végzett azért, hogy rendbe tegyék a temetőt, ott létrehozzák az imatermüket, és felújítsák a zsinagógát. Példaszerű az, ahogyan – a MAZSIHISZ minimális anyagi segítsége mellett – előteremtették a hitközség vezetői a felújításhoz szükséges forrásokat.

Abban az esetben, ha egy hitközség tagjának, vagy bárki másnak kifogásai merülnek fel egy hitközség tevékenységével kapcsolatban, úgy kérheti a MAZSIHISZ Számvevő és Számvizsgáló Bizottságának eljárását.
Ez a bizottság rendszeresen és visszatérően ellenőrzi a helyi hitközségeket 2006-2007-ben a bizottság tagjai valamennyi Budapesten kívüli hitközséget felkerestek, áttekintették a felmerülő problémákat, a gazdálkodást és minden más számba jöhető kérdést. A látogatásokon a helyi zsidóság képviselőivel interjúkat készítettek, amelynek anyaga 6 db. DVD-t tölt meg.
Ez a helyzet a Váci Zsidó Hitközség ügyében is, ha valamelyik tag nem kap kielégítő választ egy ügyben, akkor a MAZSIHISZ Számvevő és Számvizsgáló Bizottságához fordulhat.
A Számvelő és Számvizsgáló Bizottságnak természetesen nincs utasítási joga a taghitközség felé, de a megállapításait nyilván tudomásul veszik és intézkednek az esetleg megállapított problémák megoldása érdekében.
A jelenlegi rendszer 2009. január 1. napjától alapvetően megváltozik. ( Erről a tényről értesülhettek volna a Szombat olvasói is, ha a 2007. december 16-án tartott közgyűlésen résztvevő tudósító egyrészt nem valótlanságokat ír, másrészt odafigyel és felismeri, hogy mi volt
a közgyűlés legfontosabb döntése. )
A Mazsihisz közgyűlése úgy döntött, hogy maga a Szövetség és taghitközségei is áttérnek a mérleg szerinti elszámolásra, nyilvántartásra és a mérleg auditálására könyvvizsgálót fognak megbízni.
Ez azt is jelenti, hogy az egyházi sajátosságoktól eltekintve a Számviteli Törvény legtöbb előírását valamennyi nyilvántartásnak követnie kell és el kell készülnie a mérlegeknek, a könyvvizsgálók pedig minden esetben átvizsgálják az adott évre vonatkozó pénzügyi nyilvántartásokat és csak akkor látják el záradékkal a pénzügyi beszámolót, mérleget, ha abban hibát nem találnak.
A kialakított számviteli rend be nem tartása esetén a helyi hitközség a központi forrásokból nem részesülhet mindaddig, amíg a hibákat nem orvosolja. A könyvvizsgálók természetesen folyamatosan együtt fognak működni a Mazsihisz Számvevő  és Számvizsgáló Bizottságával.
A Szövetségnek és a taghitközségeknek a 2008. év áll a rendelkezésére, hogy
átalakítsák a számviteli politikájukat,
rendjüket, 2009-től – ha valami rendkívüli esemény nem történik – az új szabályok lépnek életbe.

Budapest, 5768. Ádár I. 9.

Dr. Feldmájer Péter
elnök

Feldmájer Péter abban a kiváltságos helyzetben van, hogy elolvashatta a Váci Zsidó Hitközség alapszabályát, melyet e sorok írója, s az általa megkérdezett tagok nem láthattak. Kohn Gábor az egyik „renitens” hitközségi tag tájékoztatása szerint azóta a Mazsihisz számvizsgáló bizottsága ismét járt Vácon, de minderről ő és társai semmilyen tájékoztatást nem kaptak.

Gadó János

[popup][/popup]