Misna magyarul – Ros hasana 3.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Ha már látta a bét din és az egész nép (az új holdat), és a tanúkat is meghallgatták, de közben besötétedett, és nem volt arra idő, hogy megszenteljék, a hónap szökőhónap lesz.

Fotó: gettyimages

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.  

Moed Katan traktátus után, most a Ros Hasana traktátust közöjük, melynek első része ide, második része ide kattintva olvasható.

Ros há-sáná traktátus a Misna Moed rendjéhez tartozik.

Az újhold megfigyelésének szabályaival és a zsidó újévvel foglalkozik. Négy fejezetből áll.

 

Harmadik fejezet

 

3/1

Ha már látta a bét din és az egész nép (az új holdat), és a tanúkat is meghallgatták, de közben besötétedett, és nem volt arra idő, hogy megszenteljék,[1] a hónap szökőhónap lesz. Csak a bét din látta, a (bírák közül) kettő feláll és tanúságot tesz. Ekkor a bét din egyöntetűen megszenteli (az új hónapot): mekudás mekudás. Hárman látták. Ők hárman bét dint képeznek, és (a következő reggel) ketten tanúskodnak a harmadik előtt. Elmondják, hogy mekudás mekudás. Egyetlen ember saját magáról nem tanúskodhat.

 

3/2

Minden szarukürt kóser,[2] kivéve a tehéné, mert azt szarvnak nevezik, (és nem sófárnak). Rabbi Josze azt mondta: de hiszen minden sófárt szarvnak neveznek! Miként Jósua könyvében írták (6, 5): „a jubileum szarvát megfújva.”

 

3/3

A ros-hásáná sófárja kőszáli kecske szarvából való, egyszerű (egyenes) és a „száját” arannyal vonják be, ezenkívül két trombita van a (sófár) két oldalán. A sófár (hangja) hosszantartó, a trombitáé[3] rövid, mivel a nap parancsolata a sófáré.

 

3/ 4

A böjtnapokon (használt sófár) kosszarv, hajlott, és a szája ezüsttel van bevonva, és két trombita van középen.[4] A sófár hangja rövid, a trombitáé hosszú, mivel a nap parancsolata a trombitáé.

 

3/5

A jubileum[5] (szertartása) megegyezik a ros-hásánáéval, a hangokat[6] és az áldásokat illetően. Rabbi Jehuda azt mondja: ros-hásáná napján a hímek (szarvát használjuk), jubileumkor a kőszáli kecskéét.

 

3/6

Sófár, mely megrepedt és megragasztották, vagy a törött darabok összeragasztva, alkalmatlan. Lukas, de megfoldozta: ha nem ad hangot, alkalmatlan, ha ad, alkalmas.

 

3/7

Aki a gödörbe vagy a pincébe, vagy hordóba, vagy cserépedénybe fújja a sófárt, ha ő maga hallotta a hangját, teljesített.[7] Ha csak hangfoszlányt hallott, nem teljesített. És ha a zsinagóga mögött ment el, vagy háza a zsinagóga mellett van, és sófár hangot hallott, vagy a megilá (felolvasás) hangját.[8] És ha felfigyelt, teljesített, ha nem, nem teljesített. Annak ellenére, hogy egyikre felfigyelt és a másik(ra) nem figyelt.

 

3/8

„És lőn, amikor Mózes felemelte a kezét, Izrael győzedelmeskedett…” (Kiv., 17). Mózes kezei azok, melyek a győzedelmet hozzák, vagy visszatartják? Ez arra utal, hogy amikor Izrael a magasba emeli a tekintetét, és szívét az Égi Uruk kezébe teszi, akkor győzedelmeskednek, ha nem, akkor alulmaradnak. Ehhez hasonlóan mondják: „Csináljatok szeráfot (kígyót) és tegyétek emelvényre, és mindenki, akit megmart, élni fog” (Szám 21). (Nem arról van szó), hogy a kígyó ölni tud és életre is kelt, hanem arról, hogy amikor Izrael a magasba emeli a tekintetét, és szívét az Égi Uruk kezébe teszik, akkor meggyógyulnak, ha nem, akkor elüszkösödnek. A süket, az együgyű és a kiskorú nem teljesítenek mások számára. [9] Így szól a szabály: aki nem köteles teljesíteni, mások se teljesíthetnek általa.

 

[1] Megszenteljék: hogy a bírák (bet din) kijelentik: „ez a hónap kezdete, vagyis az első napja. Ha szökőhónapról beszélünk, az addigi, folyamatban lévő hónap harmincegy napos lesz.

 [2] Kóser – szabályos az újévi (ros-hásáná) parancsolathoz.

[3] A nap parancsolata: a sófár megszólaltatása.

[4] Középen: a sófárok között.

[5] A jubileum szertartása: az ötvenedik újév napján.

[6] Hangokat: a sófárok ill. trombiták hagyományos artikulációját illetően.

[7] Teljesített: a sófár parancsolatát. (A misna a római kori üldözések idejét idézi, amikor a sófár fújás és egyéb szokások tiltva voltak).

[8] Megilá: a purimi Eszter könyve.

[9] Mások számára fújják meg a sófárt. Ezt hiába hallja bárki más, nem teljesített.

Címkék:Misna, Ros Hasana

[popup][/popup]