Misna magyarul – Ros Hasana 2.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Hogyan gyújtottak tüzeket? Cédrusfa ágakat és vesszőket hoztak, valamint olajfa ágakat és kenderkócot, s mindezt kévébe kötötték. A kévét felvitték a hegytetőre és meggyújtották. (Az égő kévét) hozták és vitték, le és fel, amíg megpillantották a társuk (tüzét) a másik hegytetőn, majd a harmadikon.

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.  

Moed Katan traktátus után, most a Ros Hasana traktátust közöjük, melynek első része itt olvasható.

 

Ros há-sáná traktátus a Misna Moed rendjéhez tartozik.

Az újhold megfigyelésének szabályaival és a zsidó újévvel foglalkozik. Négy fejezetből áll.

 

Második fejezet.

 

2/1

Ha (a bírák) nem ismerik őt (a tanút), másokat küldenek, hogy tanúskodjanak róla.[1] Az első időkben bárkitől elfogadták az újhold tanúságát,[2] de mióta az eretnekek romlást hoztak,[3] bevezették, hogy csak ismert személyektől fogadnak el tanúságot.

 

2/2

Az első időkben tüzeket gyújtottak (a hegytetőkön),[4] azonban a kutik azon voltak,[5] hogy ehelyett küldötteket menesszenek.

 

2/3

Hogyan gyújtottak tüzeket? Cédrusfa ágakat és vesszőket hoztak, valamint olajfa ágakat és kenderkócot, s mindezt kévébe kötötték. A kévét felvitték a hegytetőre és meggyújtották. (Az égő kévét) hozták és vitték, le és fel, amíg megpillantották a társuk (tűzét) a másik hegytetőn, majd a harmadikon.

 

2/4

(Melyik hegytetőn) gyújtottak tüzet? Az Olajfák hegyétől Szártábáig, Szártábától Grofináig, Grofinától Hávránig,[6] és Hávrántól Bét Biltin-ig. Bét Biltintől nem mentek tovább, hanem ott ide-oda lengették, fel és le a tüzet, amikor maga előtt látta az egész gálut (diaszpora) a tűzjeleket.

 

2/5

Volt Jeruzsálemben egy nagy udvar, amelyet Bét Jáázek-nek neveztek, itt gyűlt össze az összes tanú, és a bíróság itt hallgatta ki őket. Nagy lakomával fogadták őket, hogy máskor is legyen kedvük eljönni. Első időben (ha szombat volt) nem mozdultak ki onnan egész nap. Az idősebbik Rábán Gámliel megengedte, hogy minden irányban kétezer könyök távolságra sétáljanak. De nem csak nekik engedte meg, hanem a bábaasszonyoknak is, akik gyereket segítettek a világra, vagy a tűzoltóknak, és azoknak, akik feltartóztatják a banditákat, vagy azoknak, akik elhárítják az áradást, és segédkeznek az épületek beomlásánál. Ők, mint a város lakói, (szombaton) kétezer könyök távolságon belül szabadon mozoghattak.

 

2/6

Hogyan vizsgálták meg a tanúkat? Azt a párt, melyik elsőnek érkezett, elsőnek hallgatják meg. Először az idősebbiket kérik be, és azt kérdezik tőle: Mondd meg, milyennek láttad a holdat? A nap felé nézett, vagy a naptól elfordult? (A naphoz képest) északra vagy délre látszott? Milyen magasan állt (a hold), merre nézett, milyen széles volt? Ha azt mondta, hogy (a holdsarló) a nap felé fordult, semmit se mondott, (és elbocsájtották). Ezután beengedték a másikat. Ha a szavaik egybe hangzóak, tanúságukat elfogadják. A további párokat ezután csak látszat szerint vizsgálják, mert rájuk (igazából nincs szükség), és csak azért kérdezik őket, hogy ne érezzenek keserűséget, és hogy a jövőben is jöjjenek.

 

2/7

A bet din (kis szanhedrin) feje azt mondta: (legyen) megszentelt. És az egész nép utána ismétli: megszentelt, megszentelt (a hónap),[7] akár időben látszik, akár nem időben látszik. Rabbi Elázár, Cádok fia, azt mondja: ha nem időben látszik, nem szentelik meg, mert az égben már megszentelték.

 

2/8

Rábán Gámliel, hold-formákat tartalmazó táblázatot (diagramot) őrzött a lépcsőházában a falra akasztva. Így kérdezte a „kezdő” tanúkat mondván: ilyen formát láttál, vagy ilyet? Történt egyszer, hogy ketten is jöttek és azt mondták: láttuk (a holdat) hajnalban keleten és este nyugaton. (Ebben az esetben) Johánán ben Nuri azt mondta: ezek hamis tanúk. De mikor a tanúk Jávnéba is elmentek, Rábán Gámliel elfogadta (a tanúságot). Egyszer az történt, hogy jött két tanú, és azt állították, hogy idejében látták, de a „harmincegyedik napon” nem láttak semmit. Rábán Gámliel elfogadta a tanúságot. Rabbi Dosza ben Hárkinasz azt mondta: ezek hamis tanúk, hogyan tanúskodhatnak arról a nőről, aki szült, és akinek a magzata még mindig benne van? Erre Rabbi Jehosua azt mondta: jól értem szavaidat.

 

2/9

(Mikor ezt meghallotta) Rábán Gámliel, üzent (Rabbi Jehosuának), mondván: azt parancsolom, hogy gyere el hozzám, vándorbotoddal és a pénzeddel azon a napon, amely Jom kipurra esik, a te számításod szerint. Rabbi Ákiva elment Rabbi Jehosuához, aki nagyon szomorkodott és azt mondta neki: azt tanultam, hogy Rábán Gámliel bármit tesz, az kötelező érvénnyel teszi, ahogy írva van, Lev 23, 4: „Ezek az Örökkévaló ünnepei, a szent gyülekezés napjai, amelyet betartotok, akár idejében, akár idején túl”. Nekem csak ezek az idők vannak az ünnepekre.[8] Mikor (Rabbi Jehosua) elment Rabbi Dosza ben Hárkinaszhoz az utóbbi azt mondta neki: Ha megkérdőjelezzük Rábán Gámliel bírósági döntéseit, akkor meg kell kérdőjeleznünk minden bírósági döntést Mózes napjaitól (a mi napjainkig), ahogy írva van: (Kiv 24, 2): „Mózes, Áron, Nádáv és Ávihu és Izrael hetven örege felmentek”. Miért szerepel ez a négy név, és a hetven bölcs neve pedig nem? Ez azt mutatja, hogy minden bet din idején, amely Izrael felett törvénykezett, három ember kellően képviselte Mózes törvényét. Ekkor a kezébe vette vándorbotját és pénzét és Jávnéba ment Rábán Gámlielhez azon a napon, amely számítása szerint Jom kipurt jelölte. Rábán Gámliel felállt és arcon csókolta, és azt mondta: béke veled tanárom és tanítványom. Tanárom: a bölcsességed miatt, tanítványom: mivel elfogadtad szavaimat.

[1] Küldenek: a (kis) Szanhedrin (23 tagú bírósága) kivizsgálja az ismeretlen tanút, a megbízhatóságát.

[2] Újhold tanúsága: mikor megjelenik a hold az égen, vagyis mikor elkezdődik a hónap.

[3] Romlás: az eretnekek megvesztegették a tanúkat, hogy hazudjanak.

[4] Tűzek: hegytetőről hegytetőre hírt adnak a hónap kezdetéről.

[5] Kuti: a szamaritánusok, somroniak.

[6] A tűzrakások vonala Jeruzsálemtől kelet felé húzódott a Jordán völgye felé onnan északra és tovább keletre, a Jordánon túl.

[7] Hónap, ill. az újhold.

[8] Ezek az idők –( időpontok): amelyeket a bet din határozott meg.

[popup][/popup]