Misna magyarul – Nedárim 8.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Esküszöm, hogy ma estig nem iszom bort, a fogadalom alkonyatig tart.

Kóser borászat egykor

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.  

A nedárim traktátus a Babilóniai Talmud részét képezi, mely az i.u. V évszázadban íródott. A Násim rendhez tartozik és az eskük fajtáit részletezi, valamint azok jogi következményeit. 13 fejezete van.

 

NEDÁRIM (Fogadalmak) TRAKTÁTUS (8)

 

NEDÁRIM 8/1

Esküszöm (konám),[1] hogy ma estig nem iszom bort, a fogadalom alkonyatig tart. Ha azt mondja: „eddig a szombatig”. Tilos neki az egész héten, beleértve az elmúlt szombatot. Ha azt mondja: ez a hónap, egy teljes hónapig nem ihat bort. A „hónap elejét” (ros hódes) már a következő hónaphoz tartozik.[2] „Az év alatt” az egész évre szól. „Ros hásáná” már a következő évhez tartozik. A hét éves ciklusra (esküszik), és ez hét évre tilt, beleértve az elmúlt hetedik évet. Ha azt mondja: „egy nap, egy szombat (hét), egy hónap, egy év, hét év, a tiltás naptól napig számít.[3]

 

NEDÁRIM 8/2

Pészahig”, esküszik, hogy tartózkodik a bortól, amíg az (ünnep) elérkezik. Ha úgy esküszik, hogy amikor pészah lesz, (a bor) addig tiltott, amíg az ünnep kimegy. (Úgy is lehet esküdni): „Pészah előttig”. Rabbi Meir szerint tilos az ünnep bejöveteléig. Rabbi Joszi szerint (ez esetben) addig, amíg kimegy az ünnep.

 

NEDÁRIM 8/3

Ha így esküszik: „az aratásig”, „a szüretig”, „az olíva szüretig”, (a borivás) tiltott az esemény bekövetkezéséig. Ez általános szabály: ha valaminek meghatározott ideje van és úgy fogadkoznak: „amig elérkezik”, akkor az elérkezésig tilos. Ha úgy fogadkoznak: amíg itt van,[4] akkor nem ihat, míg az esemény (pl. aratás) tart. De ha olyan dologra esküszik, aminek nincs meghatározott ideje, azt mondja: „amíg itt van” vagy „amíg eljön az ideje”, tilos az esemény bekövetkezéséig.

 

NEDÁRIM 8/4

(Ha azt mondja): „A nyárig” vagy „amikor nyár lesz”, tilos, amíg az emberek kosarakban kezdik hordani haza a fügét.  „Amikor a nyár véget ér” addig tilos, míg a kaszát összehajtják (és elteszik). (Ha azt mondja): tilos az aratásig, értve ez alatt a búzát, és nem az árpa érését. Minden a helytől függ, ahol fogadkozott: ha dombvidék, a dombvidéken szokásos aratásig, ha völgy, a völgybéli aratás ideje számít.

 

NEDÁRIM 8/5

(Ha azt mondja): az esőzések beálltáig, amíg esni kezd, vagy amíg (az évad) második esőhozama megérkezik. Rabbi Simon ben Gámliel azt mondja: amíg eljön a második esőhozam ideje. (Ha valaki úgy esküszik): ha az esők véget érnek, akkor tilos, amíg Niszán hónap véget ér – Rabbi Meir szerint. Rabbi Jehuda szerint amíg pészah véget ér. (Ha valaki így esküszik): „konám, hogy nem nyúlok a borhoz egy évig”. Ha szökőévről van szó, tilos arra az évre és a meghosszabbításra. Ha azt mondja: „Ádár hó kezdetéig”, amíg az első Ádár elkezdődik. Ha Ádár végéig esküszik, az első Ádár végéig (nem iszik). Rabbi Jehuda szerint, ha úgy esküszik, hogy nem ízlelem a bort, amíg pészah lesz, annak csak széder estéig kell várnia, mert ő arra az órára gondolt, amikor az emberek rendszerint bort isznak.

 

NEDÁRIM 8/6

Azt mondta: megfogadom, hogy nem eszem húst a böjtig,[5] csak a böjt előestéjéig tilos, mivel arra gondolt, hogy a böjt előtt mindenki eszik húst. Rabbi Joszi fia így fogadkozott: „esküszöm, hogy szombatig nem eszem fokhagymát”, ő csak szombat előestéjére gondolt, amikor az emberek szokás szerint amúgy is esznek fokhagymát .

 

NEDÁRIM 8/7

Ha valaki az mondja a szomszédjának, „(konám : esküszöm), hogy nem fogadok el tőled semmit, ha nem jössz, és nem fogadsz el a fiaid számára egy kor[6] gabonát és két flaska bort”. Az utóbbi eskü semmisnek tekinthető Bölcs segítsége nélkül is, mondván: „ugye csak azért esküszöl, hogy engem megtisztelj? Ez az elutasítás („nem fogadok el tőled”, stb.) megtisztelő. Hasonlóan, ha azt mondja a szomszédjának: nem teszel velem szívességet, amíg nem adsz a fiamnak egy kor[7] gabonát és két flaska bort.  Rabbi Meir erre azt mondja: tilos neki, amíg nem ad. A Bölcsek azt mondják: az ő esküje is semmisnek tekinthető, ha azt mondja: „úgy tekintem, mintha már kaptam volna.” Ha sürgetik, hogy vegye feleségül a húgának lányát, (és azért, hogy elhárítsa őket) azt mondja, „konám, ha valamit is kap tőlem”, vagy ugyanúgy: ha elválik a feleségétől és azt mondja: „konám, ha valamit is kap tőlem”, akkor (a lány és az elvált feleség) számíthatnak segítségére, bár ő semmiféle testi kapcsolatra nem gondol. Ha biztatja a szomszédját, hogy egyen nála, a házában, és ezt válaszolta: „konám, hogy a házadba lépek, ahova be nem teszem a lábam”, vagy „ahol egy csepp vizet se iszom”. Ezek után beléphet a házába, ahol hideg vizet ihat, mert általánosságban evésre és ivásra gondolt.

 

Jegyzetek

[1] konám: ősi formula, amely tagadással járó esküre vonatkozik

[2] Nem érinti a hónapra szóló fogadalmat.

[3] Ha pl. egy hetet esküdött és kedd volt, a következő keddig nem ihat bort.

[4] Itt van: pl az aratás ideje.

[5] Jom kipuri böjt.

[6] kor: köbmérték

[7] kor: köbmérték

Címkék:Misna, Nedárim

[popup][/popup]