Misna magyarul – Názir 1.

Írta: Gadó János - Rovat: Hagyomány

A “názir” azt a fogadalomtevőt jelöli, aki minden szőlőből készült italtól (bortól) tartózkodik. Ezt a fogadalmat (amely a mózesi bibliához köthető) a férfiaknál a hajvágás tilalma kíséri. A hős Sámson názir volt.

Rubens: Sámson harca az oroszlánnal

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

NÁZIR TRAKTÁTUS (1)

A névadó „názir”, (názirita, názáreus) azt a fogadalomtevőt jelöli, aki fogadalmával megkülönbözteti magát embertársaitól azzal, hogy minden szőlőből készült italtól (bortól) tartózkodik. Ezt a fogadalmat (amely a mózesi bibliához köthető) a férfiaknál a hajvágás tilalma kíséri. A hős Sámson názir volt. A Násim rendhez tartozó názir traktátus kilenc részből áll.

 

 

Názir 1/1

Minden názirfogadalomra célzó kifejezés názir-eskünek számít. Aki azt mondja (názir) leszek, az názir, vagy: „szép leszek” az názir. (Ha ezeket a szavakat mondja): názik, náziáah, páziáh, az (is) názir.[1] Vagy azt, hogy: „olyan leszek, mint ő”, vagy „begöndörítem a hajam”, „ápolni fogom a hajam”, „hosszúra növesztem a hajam”, az is názir. „Madáráldozatot hozok”, erről Rabbi Meir azt mondja, hogy az is názir. A Bölcsek szerint nem názir.

 

Názir 1 /2

(Ha azt mondja) tartózkodom a szőlőmagtól, a szőlő héjától, a borotválkozástól, a tisztátalanságtól, az názirnak számít és a názirsággal járó minden szabály vonatkozik rá. (Ha azt mondja): „olyan leszek, mint Sámson”, „mint Mánoáh[2] fia”, „mint Delilá férje” vagy „mint az, aki Gáza kapuját kitépte a helyéről”, vagy „mint az, akinek szemét kivájták a filiszteusok,” az názir, mint Sámson. Mi a különbség a Sámson szerű názir és az életre szóló názir között? Az életre szóló názir, ha a haja túl sűrűvé válik, megritkítja borotvával és három állatáldozatot hoz. Ha tisztátalanságba keveredik, korbán tumáá-t[3] hoz. A Sámsonhoz hasonló názirita nem könnyíthet a haján, és ha tisztátalansághoz nyúl, nem hoz áldozatot.

 

Názir 1 /3

A közönséges názirság, amely nem tűz ki határidőt, harminc napra szól. Ha valaki azt mondja: „hosszú időre názir leszek” vagy „rövid időre názir leszek” vagy „mostantól a világ végéig” az harminc napig názir legyen, (vagy azt mondja): názir vagyok és még egy napig, vagy názir és még egy órát, vagy názir vagyok egyszer és egy fél időig, abból názir lesz két názir periódusig. (Ha azt mondja): názir vagyok harminc napig és egy óráig, az harmincegy napig názir, mivel a názirságnál az órák nem számítanak.

 

Názir 1 /4

(Ha azt mondja) „názir vagyok, mint a haj a fejemen”, vagy mint „a föld pora”, vagy mint „a föveny homokja”, az élete végéig názir, és minden harminc nap leborotválja a haját. Rábbi azt mondja: „Nem borotválja le a fejét minden harminc nap.” Mert aki harminc naponként borotválja magát, az ezt mondja: „legyek názir, mint a haj a fejemen”, vagy „mint a föld pora, vagy a föveny homokja”.

 

Názir 1 /5

Názir leszek, mint amennyi ebbe a házba belefér, vagy amennyi ebbe a kosárba belefér, akkor megfigyeljük. Ha azt mondja: „egy hosszú názirsági időre esküdtem”, názir lesz harminc napig, de ha azt mondja: „határt nem szabtam, úgy esküdtem”, akkor a kosarat úgy tekintjük, mintha mustármaggal lenne tele és életre szólóan názir lesz.

 

Názir 1 /6

(Aki azt mondja): „legyek názir addig, amig az út tart innen addig a helyig,” akkor megbecsülik az utazás napjainak számát, innen addig az említett helyig. Ha kevesebb, mint harminc nap, názir lesz harminc napra, máskülönben názir lett a számított napok számának idejére.

 

Názir 1 /7

Názir vagyok, ahány nap van az évben. Az a naptári év napjai száma szerint számolja a názirságot. Rabbi Juda szerint egyszer történt ilyen eset és az illető, mikor befejezte az évet, meghalt.

[1] a názir szóhoz hasonló hangzású szavak

[2] Mánoah – Sámson apja

[3] Korbán tumáá – állatáldozat tisztátalan dolgok érintésekor

Címkék:Misna, Názir

[popup][/popup]