Misna magyarul – Jomá 7.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Miután vászonruhában olvas, megszenteli a kezeit és lábait, levetkőzik, s a (mikvében) megmerül, kijön és megszárítkozik és odahozzák neki az arany öltözéket. Azt felölti, megszenteli kezeit és lábait, és elvégzi a saját kos-áldozatát, és a nép kos áldozatát, és a hét, hibátlan, egyéves bárányokét, Rabbi Eliezer szavai szerint.

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.  

Táánit után a Moed rendből utóljára sorra kerülő misna a Jomá.  Ez arámi szó, jelentése: a nap. Az év legszentebb napjáról van szó, a Jom Kipurról, (magyarul engesztelő nap). Jom Kipur törvénye a Tóra által elrendelt parancsolat. Olyan böjtnappal jár, amely még a hagyománytól eltávolodó zsidóknak sem idegen. A traktátus nyolc fejezetből áll, melyek közül az első a főpapról szól, a további hét pedig a nép számára előírt szabályokról.

Szeder MOED

Misna Jomá 7

 

7/ 1

A főpap olvasni kezd. Ha akar, (a rítusokon viselt) vászonruhában olvas, ha nem, akkor a saját fehér öltözékében. A gyülekezet[1] elöljárója átadja a Tóra tekercsét a gyülekezet vezetőjének, majd a gyülekezet vezetője a főpap segédjének és a segéd a főpapnak, aki azt állva átveszi. Az aharei mot (Lev 16)[2] kezdetű szakaszt olvassa és a hónap tizedik napján (Lev 23) szakaszát. Majd összetekeri Tóra tekercsét, a melléhez szorítva és azt mondja: ennél több is van itt, mint amit felolvastam nektek, és ezután kívülről idéz a negyedik könyvből, Szám (29, 7), majd nyolc áldást mond a felolvasás után.  Az áldás a Tórának szól, a szentélybéli munkának,[3] a hálának, a bűnbocsánatnak, a szentélynek, és Izrael népének, (és Jeruzsálemnek), maguknak a papoknak és az imádság hátralévő részéért.[4]

 

7/2

Aki látja a főpapot, miközben olvas, nem láthatja a bikát és a bakot miközben elégnek. És aki látja a bikát és a bakot, miközben elégnek nem láthatja a főpapot, miközben olvas. Ez nem azért van, mintha nem járna neki, hogy (láthassa) hanem nagy út van a két (esemény között) és azok egy időben történnek.[5]

 

7/3

Miután vászonruhában olvas, megszenteli a kezeit és lábait, levetkőzik, s a (mikvében) megmerül, kijön és megszárítkozik és odahozzák neki az arany öltözéket. Azt felölti, megszenteli kezeit és lábait, és elvégzi a saját kos-áldozatát, és a nép kos áldozatát, és a hét, hibátlan, egyéves bárányokét, Rabbi Eliezer szavai szerint. Rabbi Ákiva azt mondja: ezeket (a hét bárányt) a hajnali támid áldozatával[6] együtt hozzák, a kinti elégetésre váró bikát és bakot is és a délutáni támid-ot is.[7]

 

7/4

Megszentelte kezeit és lábait, levetkőzött és lemerült, kijött és megszárítkozott. Fehér ruhát hoztak neki, felöltötte és megszentelte kezeit és lábait, majd bement (a szentek szentjébe) és kihozta a tálat és a (füstölő) lapátot. Megszentelte kezeit és lábait, levetkőzött, lemerült, majd megszárítkozott, aranyos ruhát hoztak neki, felöltötte, megszentelte kezeit és lábait, majd bement és elvégezte a délutáni füstölő áldozatot, és letisztította a lámpás mécseseit, majd megszentelte kezeit és lábait és levetkőzött. Elébe hozták a saját ruháit és felöltözött. Ezután az otthonáig kísérték, ahol a szeretteivel együtt ünnepelt, miután békében (épségben) befejezte a szentélybéli szertartást.

 

7/5

A főpap nyolc öltözékben szolgál, a (közönséges) pap pedig négyben. Ez a négy az ing, a nadrág, a süveg és az öv. A főpapnál ez kiegészül a hosen-nel,[8] a mellénnyel, a köpennyel és a homlokdísszel. Ezen öltözékek teljében kérdezik meg az Urim veTumim-ot. Kizárólag a király vagy a szanhedrin (bírói testület) számára kérdeznek, vagy annak, akit a nép erre kiválaszt.

[1] Gyülekezet – héb. kneszet.

[2] Áron két fiának halála után…

[3] Munka: az áldozatok rítusa.

[4] Imádság hátralévő része: hogy a nép kérelmei teljesítést nyerjenek.

[5] A főpap felolvasása és az áldozati állatok elégetése a falakon kívül egy időben történik. A néző vagy ezt vagy azt láthatja, de egyszerre a kettőt nem.

[6] Támid: az örökös áldozat.

[7] Ezeket az állatokat együtt, hajnalban hozzák a szentélybe.

[8] Hosen: a főpap mellére akasztott érclap, amelybe 12 drágakövet illesztettek. Más néven: Urim ve tumim. – az orákulum.

Címkék:Jomá, Misna

[popup][/popup]