Misna magyarul – Hagigá 3.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Ha az adószedő, vagy a tolvaj, akik a házban jártak, és visszaszolgáltatták a (lopott) edényeket, egyaránt megbízhatók, ha azt mondják: „nem érintettük meg azokat.”

Képünk illusztráció

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

Beicá traktátus befejezése után következő traktátus a Moed rendben a Hágigá. Jelentése: ünnepi felajánlások. Ebben a három zarándokünnepről és a jeruzsálemi templomot ilyenkor megillető felajánlásokról van szó. Az első rész ide, a második rész ide kattintva olvasható.

 

Hagigá 3.

 

3/1

A kodest nagyobb körültekintés illeti, mint a trumát,[1] mivel az edények (általában) megmárthatók a trumához való edényekben, de olyanban nem, mely a kodeshez való. (Az edény) hátulja, a belseje és a fogója, trumá esetén (érinthető), de a kodesre valónál nem. Aki midrászt visz magával, vihet trumát, de kodest nem. Annak a ruhája, akik trumát eszik, midrász-tisztátalanságot jelent a kodes számára.[2] A kodeshez való (megtisztítás) különbözik a trumánál használt módszernél, mert a kodesnél kioldja, szárazra törli[3] és megmártja, majd megköti, míg a trumá esetén megköti és aztán megmártja.[4]

 

3/2

Edények, melyek most készültek, és a rituális tisztaságukat megőrizték, a kodeshez meg kell mártani őket, a trumához nem. Az edény és tartalma, tisztátalanság esetén, – ha kodes, – egynek számít, ha trumá, akkor nem. A tisztátalanság negyedik fokozata[5] már megszünteti az (edény tartalmának) kodes voltát, a trumá esetén a harmadik fokozat. Trumá esetén, ha valakinek egyik keze tisztátalan, a másik keze tisztának számít. Kodes esetén mindkét kezét meg kell mártania, mert egy kéz a másik kezet tisztátalanná teheti, míg a trumá esetén nem.

 

3/3

Szárazra törölt étel ehető mosatlan kézzel, trumá esetén, de kodesnél nem. Gyászoló, (akinek az elhunyt rokona még temetetlen) és mehuszár kipurim[6] meg kell mártózzon a kodes esetén, de a trumánál nem.

 

3/ 4

Nagy elővigyázatosság illeti a trumát, Judea népei között. (Ámé háárec) és egész évben megbízhatók az olaj és a bor tisztasága ügyében, ugyancsak a szőlőpréselés és az olajpréselés idején, különösen a trumát illetően. Mikor letelt a szőlőpréselés és olajpréselés ideje, és valaki trumá céljából hoz egy hordó bort, és nem fogadják el tőle: otthagyja a következő préselés idejéig. Ha (a hordó vagy korsó tulajdonosa) azt mondja, beletettem az oltárra való adagot[7] is, megbíznak benne. A bor és az olajos korsók is megbízhatók, a trumá és a kodes szabályainak megfelelően, a szőlő és az olajpréselés idején, vagy akár hetven nappal a prés ideje előtt.

 

3/5

Modiintól „beljebb” (Jeruzsálem felé) megbízható a cserépedény, Modiintól „kifelé” már nem. Hogyan? Ha Modiin környékén lakik, akkor ugyanaz a fazekas, ugyanazon edények és ugyanazon vásárlók szempontjából megbízható. Ha Modiintól messze lakik (áruja) nem megbízható.

 

3/6

Ha az adószedő, vagy a tolvaj, akik a házban jártak, és visszaszolgáltatták a (lopott) edényeket, egyaránt megbízhatók, ha azt mondják: „nem érintettük meg azokat.” Jeruzsálemben megbíznak az emberben a kodest illetően, a zarándok ünnep idején pedig megbíznak bennük a trumát illetően.

 

3/7

Ha valaki boroshordót nyit, és tésztafélét árul ünnep idején, Rabbi Jehuda szerint befejezheti. A Bölcsek szerint nem fejezheti be (az árusítást). Amint véget ér a zarándokünnep, kitakarítják a szentély előcsarnokát, s az edényeket mikvébe mártják. Ha az ünnep pénteken végződik, a szombat szentsége miatt nem tisztítják meg az edényeket megmártás útján. Rabbi Jehuda szerint még csütörtökön sem, a papok elfoglaltsága miatt.

 

3/8

Hogyan tisztítanak a szentély udvarán? Megmártják azokat az edényeket, melyek a szentélyben vannak, és azt mondják a papoknak: vigyázzatok, hogy nehogy hozzáérjetek az asztalhoz és a menórához,[8] nehogy tisztátalanná váljanak. A szentélyben minden edényből van egy, illetve két tartalék. Ha az első tisztátalanná vált, helyette hozzák a másodikat. A szentélyben minden kelléket (mikvébe) mártanak, kivéve az arany oltárt, és bronz oltárt, melyek a földre erősítvén, nem kapnak tisztátalanságot. Ez Rabbi Eliezer véleménye. A Bölcsek véleménye pedig az, hogy azért nem kapnak tisztátalanságot, mert bevonat védi őket.

[1] Kodes – áldozat, melyből a papok esznek, trumá – adomány, melyet a papok tized formájában kapnak.

[2] Midrász tisztátalanság, egy fokozatát jelenti a ruha által hordozott tisztátalanságnak.

[3] Szárazra töröl: a zsírtól.

[4] Edényekről van szó, melyek rituális tisztításánál – a mikvében –  kosárhoz kötve (a kosárral együtt) bemártanak.

[5] A tisztátalanságnak fokozatai vannak. A halott érintése a legsúlyosabb fokozat.

[6] Mehuszár kipurim: aki még nem tisztult meg valamely rituális tisztátalanság vétkétől.

[7] Italáldozat (libáció) céljából.

[8] Itt az arany asztalról (lehem hápánim) és a szent, hétágú menóráról van szó.

Címkék:Hágigá, Misna

[popup][/popup]