Misna magyarul – Hagigá 2.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Aki a következő négy dolgot vizsgálja, jobb lett volna, ha nem születik meg, ezek pedig: mi van fent, mi van lent, mi van elől és mi van hátul. És az, aki nem tiszteli a teremtőjét, jobb lett volna, ha nem születik meg.

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

Beicá traktátus befejezése után következő traktátus a Moed rendben a Hágigá. Jelentése: ünnepi felajánlások. Ebben a három zarándokünnepről és a jeruzsálemi templomot ilyenkor megillető felajánlásokról van szó. Az első rész ide kattintva olvasható.

HÁGIGÁ, 2

 

2/1

Nem taníthat hármat az árájot[1]-ról. Nem tanulhat a teremtés titkairól két tanulóval, se a merkává titkairól,[2] egy tanulóval, csak akkor, ha bölcs, és tudja miről beszél. Aki a következő négy dolgot vizsgálja, jobb lett volna, ha nem születik meg, ezek pedig: mi van fent, mi van lent, mi van elől és mi van hátul. És az, aki nem tiszteli a teremtőjét, jobb lett volna, ha nem születik meg. [3]

 

2/2

Joszi ben Joezer azt mondja, hogy ne tegye kezeit (az áldozati állat fejére), (ezzel szemben) Joszi ben Johánán azt mondja, de tegye.[4] Josua ben Peráhjá azt mondja: ne tegye rá, Nitáj háÁrbeli pedig azt, hogy tegye rá. Jehuda ben Tábáj azt mondja: ne tegye rá, Simon ben Setah azt mondja: tegye rá. Sámájá azt mondja: tegye rá, Ávtálion azt mondja: ne tegye rá. Hilel és Menahem nézetei nem tértek el. Mikor Menahem bevégezte, Sámáj követte őt, és azt mondta: ne tegye rá. Hilel azt mondta: tegye rá. A (párok közül) az elsőkből lettek a nesziim, és a másodikokból az ávot bet din [5]

 

2/3

 

Bét Sámáj: hoznak slámim áldozatot, de nem teszik rá a kezüket.[6] Égő áldozatot nem hoznak. [7] Bet Hilel szerint egyaránt hoznak slámim áldozatot és égő áldozatot, és ráteszik a kezüket.

 

 

2/4

Áceret napja (rabbik által adott név a sávuot ünnepének), mely szombat bejövetelére esik, a Sámáj ház állítása szerint: az áldozat napja[8] szombat után következik. Bet Hilel szerint, a vágás napja nem szombat után van (hanem előtte, pénteken), de abban egyetértenek, ha az áceret szombatra esik, a vágást a következő napra teszik. A főpap nem veszi fel a ruházatát.[9] A gyász és a böjt megengedett, hogy ne adjanak tápot azoknak, akik azt mondják, hogy az Áceret a szombatot követi.[10]

 

2/5

Rituális kézöblítés megelőzi a hulin, a tized és a trumá elfogyasztását. A (papok) megszentelt eledel előtt, a mikvébe mártóznak. Ha hátát[11] szempontjából valakinek a keze tisztátalan, az egész teste tisztátalan.

 

2/6

Aki megmártózik a hulin fogyasztása előtt, és tisztának véli magát a hulinhoz, nem ehet a tizedből. Ha megmártózik a tized fogyasztása előtt és tisztának véli magát a tizedhez, nem fogyaszthat trumát. Ha megmártózik a trumához, és e célból tisztának véli magát, nem ehet a kodesből. Ha megmártózik a kodes fogyasztásához, és tisztának véli magát, hogy kodest egyen, nem nyúlhat a hátát (vízhez). Aki magasabb célból mártózott, a könnyebb kívánalmaknak megfelel. Megmártózott, de nem érzi magát tisztának, olyan mintha nem mártózott volna egyáltalán.

 

2/7

Közönséges ember ruházata midrász-nak számít a prusim számára.[12] A prusim ruházata midrász a trumát fogyasztók számára. A trumát fogyasztók ruházata midrász az áldozatokat fogyasztók (kodes) számára, a áldozatokat fogyasztók ruházata midrász azoknak, akik a hátát vizét készítik. Joszef ben Joezer hászidnak számított a papok között, de kendője midrász volt a kodes számára. Johánán ben Gudgoda, egész életében tisztaságban ette a kodest (áldozati húst), de kendője midrász volt a hátát számára.

[1] Árájot =tsz)- ervá – tiltott nemi kapcsolatok, pl. vérfertőzés.

[2] Máászé Merkává: misztikus tudományok, ld. kabbala.

[3] A teremtés tényében és a gondviselésben kételkedők.

[4] A pap ráteszi kezeit (és ránehezedik) az állat fejére – úgy tűnne mintha lovagolna az állaton, ünnepen.

[5] Naszi, nesziim – elnök, áv bet din – a törvénykezés feje.

[6] Bet Sámáj szerint az állat fejére máskor is teheti a kezét.

[7] A slámim – békeáldozat – ez az a hús melyet ünnepen esznek.

[8] Az égőáldozat levágása szombat után következik.

[9] Ha áceret szombatra esik.

[10] A cádokiak (szaduceus) naptára szerint az áceret vasárnapra esik.

[11] Hátát: a jelentése vétek – itt a tisztító vízre vonatkozik, amit a vörös tehén hamvából készítenek.

[12] Midrász – elsőfokú tisztátalanságot okoz. Prusim – a szigorú szabályok szerint élő hívők. (farizeus)

Címkék:Hágigá, Misna

[popup][/popup]