Más földjét elbirtokolni – Misna magyarul, Bává Bátrá 3.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Az elbirtoklás időtartamát illetően Erec Jiszráelben létezik háromféle vidék: Júdea, a Jordánon túli terület és Galilea. Ha a tulajdonos júdeai és a területet galileai lakos birtokolja, vagy: a tulajdonos galileai és a területét júdeai birtokolja, nem áll fenn az elbirtoklás esete, csak akkor, ha a birtokos és a birtokló azonos vidéken laknak.

Galilea, a Kineret (Fotó: Wikipedia)

Nezikin (נזיקין) károk, másképp: a károk rendje  a Misna negyedik rendje.

Nagyrészt a zsidó bűnügyi és polgári törvényekkel foglalkozik, valamint a zsidó törvény végrehajtó szerveivel. A Nezikin, (károk rendje) tíz traktátusból áll:

Bává Kámá – első kapu

Bává Meciá – középső kapu

Bává Bátrá – utolsó kapu

Szánhedrin – a nagy törvényszék

Mákot – vesszőzés

S’vuot – eskütétel

Edujot – tanúságtétel

Ávodá zárá – idegen vallás

Ávot– atyák bölcsessége

Horájot – döntések (vétekáldozattal kapcsolatban)

 

A Bává Bátrá a Nezikin (károk) rendjéhez tartozik, és a Bává (kapu) c. fejezet- hármas harmadik traktátusa. A traktátus neve magyarul: Az utolsó kapu. Ez a traktátus a tulajdonosi joggal foglalkozik, megosztott és egyéni tulajdon esetén.

 

Bává Bátra 3

 

Bává Bátrá 3/1

Az elbirtoklás (héberül: házáká) időtartama, házra, ciszternára, árokra, barlangra, galambdúcra, fürdőre, olajprésre, fürdőre, öntözött területre, rabszolgára és egyébre vonatkozóan, amely folyamatosan hasznot hoz, napról napra számítva házáká-ra[1] jogosít, három év. A (kizárólag esővel öntözött) földterület[2] három év használat után (nem számítva napról- napra) elbirtoklás tárgyává, (házáká) válik. Rabbi Jismael azt mondja: három hónap a kezdetén, három hónap a végén és tizenkét hónap a közepén, ez összesen tizennyolc hónap.[3] Rabbi Ákiva azt mondja: egy hónap szükséges az elbirtoklás első évében és egy hónap az utolsóban és tizenkét hónap (az elbirtoklási időszak) közepén, ez összesen tizennégy hónap. Rabbi Jismáel azt kérdezi: Mire vonatkozik? [4] Ez csak gabonára vonatkozik. De fákkal gazdag területen, leszüreteli a termést (pl. szőlőt) begyűjti az olajbogyót és leszedi fügét, és ez a (folyamatos tevékenység) kitölti a három évet.

 

Bává Bátrá 3/2

Az elbirtoklás időtartamát illetően Erec Jiszráelben létezik háromféle vidék: Júdea, a Jordánon túli terület és Galilea. Ha a tulajdonos júdeai és a területet galileai lakos birtokolja, vagy: a tulajdonos galileai és a területét júdeai birtokolja, nem áll fenn az elbirtoklás esete, csak akkor, ha a birtokos és a birtokló azonos vidéken laknak. Rabbi Jehuda szerint nem véletlenül mondtak három évet, mert ha például a bérlő Spanyolországban volt, egy évig (művelték a földet), egy évig tartott az út, míg a tulajdonról hírt hoztak, és még egy év, míg odautazott, hogy a birtoklót felmentse a szolgálat alól.

 

Bává Bátrá 3/3

Bármilyen elbirtoklás (házáká) melyet nem kísér nyilatkozat, nem számít házákának. Hogyan? Azt mondja valakinek: hát te mit csinálsz a birtokomon? Az a valaki így válaszol: nekem nem mondott erről senki semmit. Ekkor nem áll fenn az elbirtoklás esete. Ha azonban azt válaszolja: Azért vagyok a földeden, mert eladtad nekem, vagy azért vagyok itt, mert nekem adtad, vagy az apád eladta nekem, vagy az apád nekem adta, ekkor a tevékenysége azon a birtokon elnyeri az elbirtoklás jogát. Ha (a birtok) örökségből ered, nem kell semmiféle állítás. (Felbérelt) mesteremberek, társak, részes bérlők, nem részesülnek házáká-ban. Senki nem részesülhet házáká-ban a felesége tulajdonában lévő dolgokból, se a feleség a férje dolgaiból, se az apa fiának dolgaiból, vagy a fiú apja dolgaiból. Milyen esetekben? Amikor az elbirtokláson alapuló tulajdonjogról szólunk, ahol azonban a kinján házáká esete[5] áll fenn, mikor a földet ajándékba kapta, vagy ahol a testvérek örökséget osztottak meg, vagy ahol valaki (elhunyt) prozelita vagyonát vette magához, vagy kaput emelt, kerítést, nyílást zárt, ezek a kinján házáká esetei.

 

Bává Bátrá (3/ 4)

Két ember tanúsította valakiről, hogy az három évig birtokolta a tulajdont, (melyet elbirtokolt), de a két tanú hamisnak bizonyul. A tulajdonost kárpótolniuk kell, ennek során két tanú tanúskodik az első évről, kettő a második évről, és kettő a harmadik évről, majd a kártérítés költségét megosztják maguk között. Ha három testvér tanúskodik, és hozzájuk egy másik csatlakozik, ez három tanúságnak számít, de ha hamis, egy tanúság.

 

Bává Bátrá (3/ 5)

Ezek azok a dolgok, melyekben van házáká és ezek, melyekben nincs házáká: Háziállatot állít az udvarba, kemencét, kályhát, malomkövet, vagy csirkét nevel, trágyát hord, ebben nincs házáká. De ha a háziállatnak tíz tenyér magas rekeszt épít, ugyanazt a kemencének, a kályhának, a malomkőnek, vagy ha a házba átengedi a csirkét, és a trágyát három tenyér mély és három tenyér magas gödörbe teszi, megfelel a házáká (követelményének.)

 

Bává Bátrá (3/6)

Esőcsatornában nincs házáká, de a helyben, amit elfoglal, van. A tetőereszben van házáká, az egyiptomi létrában van házáká a  Cor (Tyre)- beli létrában van házáká.  Az egyiptomi ablakban nincs házáká a Cor- beli ablakban van. Mi az egyiptomi ablak? Ahol nem fér be az ember feje. Rabbi Jehuda szerint, ha van kerete, még ha nem is fér át rajta ember feje, van benne. A falból kiálló kő vagy fa, ha legalább egy tenyér hosszú, van benne házáká. Ha ennél rövidebb, nincs benne és mást nem zavar.

 

Bává Bátrá (3/7)

Közös udvarra ne nyissunk ablakot. Ha házat vásárolt, mely másik udvarral határos, ne építsen nyílást a közös udvarra. Ha akar, építhet felső emeletet, de ne legyen onnan átjárás a közös udvarba. Ha akar, építhet további szobát a házában vagy emeletet, amelyből átjárás van a saját házába. Közös udvarban ne építsen a szomszéddal szemben ajtót vagy ablakot, mely a szomszéd ablakával vagy ajtajával szemben van. Ha kicsi volt (a ház) ne nagyobbítsa meg, ha egy volt, ne csináljon belőle kettőt. Ha a közterületre néz, nyílást nyithat nyílással szemben, ablakot ablakkal szemben. Ha ablaka kicsi, megnagyobbítja, ha egy ablak van, kettőssé teheti.

 

Bává Bátrá (3/ 8)

Ne ásson a közterület alatt, olyat, mint ciszterna, árok, barlang. Rabbi Eliezer megengedi, ha felette biztonságban elhalad egy kővel megrakott szekér. Kiálló gerendák vagy balkonok ne nézzenek a közterületre. Ha mégis akar ilyet, háza falát a kiálló (balkonnak) megfelelően beljebb építi, és ennek megfelelően az építmény kiemelkedhet. Ha udvart vásárol, az ott lévő kiemelkedő építmények házákának számítanak.

[1] Házáká  elbirtoklást jelent, tulajdon amelyhez külön szerződés nélkül hozzá lehet jutni három évig tartó használattal

[2] Földterület, melyet nem kell állandóan ügyelni, művelni

[3] A tizennyolc hónap a föld nettó művelési ideje, három teljes év helyett

[4] Rabbi Ákiva kitétele

[5] kinján házáká: elbirtoklásból szerzett tulajdon

Címkék:Bává Bátra, Misna

[popup][/popup]