Intelem a királyhoz – Misna magyarul, Szanhedrin 2.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Ha a király hadba kíván menni, ehhez hetvenegy bíróból álló tanács szükséges. A király utat nyithat magánterületen keresztül, ebben nem akadályozhatják őt meg. Az út szélességét ő választja meg. Minden hadizsákmányt a király elé tesznek, és ő választ elsőnek. Ne legyen túl sok felesége, nem több, mint tizennyolc.”

Giovanni Venanzi di Pesaro: Salamon királyt feleségei ráveszik a bálványimádásra (képünk illusztráció)

 

Szanhedrin traktátus, Nezikin rend

A Nezikin (károk) rendhez tartozó Szanhedrin traktátus 11 fejezetből áll, melyek polgárjogi, valamint bűnügyi eljárásokkal foglalkoznak. A Szanhedrin traktátus misnáit régen együtt szerkesztették a Mákot c. traktátus misnáival. A szanhedrin görög eredetű szó, jelentése tanács. Az ősi Izraelben egyaránt működött 71 tagú nagy tanács és 23 tagú kis tanács. Történelmi érdekesség: Napóleon Bonaparte felújította a nagy zsidó tanácsot, amely az ő császársága alatt működött rövid ideig.

 

Szanhedrin 2

 

Szanhedrin 2/1

A főpap (kohen gadol) ítél és ítélkeznek felette, tanúskodik és tanúskodnak ellene, a sarut megoldják (elhunyt testvére özvegyének) és a feleségének (ha meghal gyermektelenül). A feleségét elveszik levirátus útján, de ő maga nem, mivel pap özveggyel nem házasodhat. (Családtagja) meghal, nem kísérheti el a halottat (utolsó útjára), de ha elrejtőzik, (távolról) kísérheti a halottas menetet a város határáig. Ezek Rabbi Meir szavai. Rabbi Jehuda azt mondja: nem hagyhatja el a szentélyt: „a szentélyből pedig ki ne menjen, hogy meg ne szentségtelenítse Istenének szentélyét”, Lev (21, 12) „. Ha másokat vigasztal, az egész nép elvonul (a gyászolók előtt), és a segéd főpap maga és a nép közé állítja a főpapot. Ha (a főpapot) vigasztalják, az egész nép azt mondja: „legyünk számodra vigaszul” és a (főpap) válasza: „az ég áldjon benneteket”. A halotti tor alatt a nép a földön ül, és ő pedig az asztalnál (eszik).

 

Szanhedrin 2/2

A király nem bíráskodik, és nem bíráskodnak felette, a király nem tanúskodik, és nem tanúskodnak ellene. Nem old meg sarut és nem oldanak meg a feleségének, (hálicá), nem jár neki levirátus, se a feleségének. Rabbi Jehuda azt mondja: „ha mégis sarut kíván oldani, vagy levirátust nyújtani: (elhunyt testvérének nevet állítani), attól jó emlékű lesz”. A bölcs rabbik véleménye más: „még ha akar, akkor se engedik neki, és özvegyét sem hagyják férjhez menni”. Rabbi Jehuda azt mondja:  „a király elveheti egy másik király özvegyét”, ugyanis ezt találtuk Dávidnál, aki elvette Saul király özvegyét,  (2Sámuel 12) : „adtam neked urad házát, meg urad asszonyait az öledbe”.

 

Szanhedrin 2/3

Ha haláleset történik a (családjában) nem hagyja el palotája küszöbét. Rabbi Jehuda azt mondja: ha követni akarja a halotthordozókat, kimegy, mivel Dávid király esetében azt találtuk, hogy : „Dávid király pedig a koporsó után ment” (u. o. 3.31). Erre a (Bölcsek) azt mondták neki: „ezt Dávid csak azért tette, hogy a népet megnyugtassa”[1] . Gyász idején, a halotti tor során, a nép a földön ülve eszik, a király pedig egy alacsony heverőn.

 

Szanhedrin 2/4

(Ha a király) hadba kíván menni[2], ehhez hetvenegy bíróból álló tanács szükséges. (A király) utat nyithat magánterületen keresztül, ebben nem akadályozhatják őt meg. Az út szélességét ő választja meg. Minden hadizsákmányt a király elé tesznek, és ő választ elsőnek. Ne legyen túl sok felesége, nem több, mint tizennyolc. Rabbi Jehuda azt mondja: lehet több is, ”ha nem térítik el a szivét” :MTörv (17, 17). Rabbi Simon azt mondja: “egy is elég ahhoz, hogy eltérítse a szívét”. Miért mondták: (Még akkor se válasszon sok feleséget), ha olyan (okosak) mint Ávigájil. Ne legyen sok lova, csak annyi, amennyi a fogatához szükséges. Ezüstöt és aranyat se halmozzon, csak annyit, amennyi a hadainak kell. Külön Tórát írjon, saját magának, (azon az egyen kívül, amivel mindenki rendelkezik). Ha háborúba megy, magával viszi, ha haza megy, a Tóra vele van. Ha a bíróságra megy, vele van, ha enni megy, vele van, miként írva van: „legyen nála és olvasson belőle élete minden napjaiban” (MTörv 17, 19).

 

Szanhedrin 2/5

Senki se lovagolhat a (király) lován, senki se ülhet a trónjára, senki ne nyúljon a jogarához, ne nézze senki mikor nyiratkozik, se akkor amikor meztelen, se a fürdőben[3]. És írva van „ szabad tenned magad fölé királyt, akit majd kiválaszt az Örökkévaló, a te Istened”.

 

[1] Bizonyítván, hogy nem részes Ávner halálában

[2] Hódító háborúba

[3] Kivéve a szolgákat

Címkék:Misna, Szanhedrin

[popup][/popup]