Gátszakadás: Eljött az ortodox rabbinők korszaka

Írta: Fináli Gábor - Rovat: Hagyomány, Történelem

Radikális újraértelmezése mindennek, ami feminin, vagy szelíd főhajtás a nyugati világ trendjeinek? Gondolatok a tesztoszteron világába történt száműzetés/diaszpóra közeli végéről.

Fináli Gábor (Fotó: Csanádi Márton, hvg.hu)

A nő. Ellensúly, segítség, ellenpólus, kínaiul a yin. Ha ezeket kimondjuk, akkor, már az édenben egyenrangú partnereket látunk, a nő az, aki egyedül képes a férfival együtt-működni – és ez talán még fontosabb –, akivel a férfi egyedül képes harmóniában, egyensúlyban, egyenesben lenni, illetve maradni. Méltó társ és ellentét-partner. A teljes élet, az emberi tapasztalat teljességének kapuit nyitják meg egymás számára. Ezen fejtegetések összhangban vannak a Mózes I. II. fejezetének leírásával a nő teremtéséről. Az I. fejezetben található leírásban azonban egyszerre van megteremtve a férfi és a nő, nincsen időbeli eltolódás, Ádám nem keresi – hiába –  a társait a többi lény és teremtmény között.

Így vagy úgy, vagy a kettő szintézises elegye, mint Rásinál a nő, a társ és a (ki)egyenl(ít)ő partner. Ez a kezdeti pont, a kiindulási állapot. Ha egy másik kommentátorra, Náchmánideszre hallgatunk és őt utánozzuk, akkor a képzeletbeli horgonyunkat ide vetjük ki, a Teremtés kezdeteihez és bármit hoz a későbbiekben a történelem és a hagyomány, a kezdeti tervre, a kezdeti szeretetre kell emlékeznünk, mert a kisiklásokat helyreránthatja, bátorítást adhat, viszonyítási pontot jelenthet. A cél mindig is az elveszett Édenbe való visszakerülés volt. Erre emlékezzünk, bármi történjen, az a fundamentum!

Az édenből kikerülve a halál a szenvedés, az érdek az önzés, élvhajhászás és a gyűlölet a világba „költözött”, a rend és harmónia megbomlott. Az erő kultúrájában, ahol a tesztoszteron a legnagyobb kincs, az agresszió és az innováció kulcsa, nem szerepelhet elől, meg kell magát húznia az erősek árnyékában. Több gálutról beszél a hagyomány: a legősibb az édeni kiűzetés, ez az ős gálut, amelyet lehet úgy értelmezni, mint egy hosszú vándorlást a tesztoszteron világában. Ahol tesztoszteron a legerősebb valuta, ez a legerősebb váltó. Ez az a föld, ahol ember embernek farkasa.

Bár a szokásjog és később a tórai jogalapján deklasszálttá válik a nő, azért a Tóra mégis megszabja, hogy ha nőt ölnek meg – szemben más jogrendszerekkel – neki is halállal lakol a gyilkosa. A többi esetben a munkaereje, pláne ha rabszolga, már töredékét éri a férfiének, mert fizikailag kevesebbet bír. Az ára, a kiesett munkájáért fizetett kárpótlás csak töredéke a férfiénak. Ha fiút szül, örül, hiszen ezzel tehette ebben a világban a legtöbbet – és hamarabb kerül vissza a közösségbe, mintha leányt hozott volna a világra. A családban fiúkat vártak, munkást, de főleg harcost, aki támasza lesz törzsének, aki majd ott, helyben, a törzsnél marad. Majd feleséget hoz és elvesz. Általa erősebb és nagyobb lesz a törzs, amelyik egyben harci egység is. A lányokat elveszik, elviszik és addig is, főleg kamaszkorukra megnövekedett kockázattá válnak, más törzsek tesztoszteron-céltábláivá. Kiházasításuk bevételt és potenciális szövetségest vagy legalábbis kisebb ellenségességet jelentett. Ezen osztályzás és besorolás zuhanást jelentett a nők státuszában mindenhol a lakás, ház otthon „szentélyén” kívül. Máshol a nő nem kapott szerepet.

Ha elsőszülött, kiváltani nem kell. Formális szakralitásban nem vesz részt, áldozni nem áldoz, az égi sereg földi másában, a papság, léviták soraiban nem kap helyet. Női prófétáktól, istennel kapcsolatba lépőkről és a nép megmentőitől azonban igen „túlterhelt” a biblia. A meddőség téves nőkhöz kapcsolása és az erőn és gyakori háborún alapuló világ a többnejűséget is eredményezi. A beburkoltság, a szemérmesség, a házastársi hűség feladatai,  a férfiúi gerjedelemért is ő  főképp a felelős, a gyermeknevelés 99%-a  reászakad, őt terheli.

Az édentől időben és térben távolodva lassan elhallgatnak a nők, kevesebb szöveg szól róluk, és ők is kevesebbet beszélnek a saját hangjukon. Éva után Izrael hajnalán feltámadt, majd újra elhallgatott a női hang: Debora, Jáél, Hanna hálaénekei mind i.e. 1100 előttiek, még a bronzkor lezárultával / rögtön az után elnémul a női hang a héber irodalomban, és a XIX. végén szólal meg újra.

Most, idestova 100 éve új korszak van? Vagy visszatérünk a bírák korába és újra ott vagyunk a bírák és a honfoglalás idején, vagy a kivonuláskor, amikor Mirjám énekelt? A női hang valami kezdeti harmóniához jelent visszatérést, az eddigi silány egyoldalúság megbontását, amit nem kell siratnunk. A nyugati világ, amelynek kialakításában teljes erőbedobással részt vettünk és változásainak legnagyobb nyertesei és, egy bizonyos oldalról, túlkapásai felől, a legnagyobb vesztesei is vagyunk, újra beemelte a nőt a száműzetés tesztoszterontól hajtott, kietlen világába. Először úgy dolgozhatott, mint a férfi, csak kevesebbért, aztán, amikor a férfiak egymást ölték és nyugaton a tesztoszteron-galut a tetőfogára hágott, a világháborúk korában a nőket mindenhol „férfiasították”. A két világégés körül és között, 30-40 év leforgása alatt már szavazhattak és egyetemre mehettek, ez hozta meg a ’60-as, 70-es éveket,  minden változásukkal együtt.

Az elmúlt 100 év, valami nagyon ősit és eredetit lobbantott lángra a zsidó régmúlt hagyományában. Ezt először még csak a hagyománytól távolabbra kerültek merték elfogadni, mint annak idején Mózes, az egyipotmi, vagy Herzl, a bécsi.

A szüfrazsettek, a sok leány, nő és asszony Londonban, New Yorkban, ők lettek azon – előbb reform, majd konzervatív, majd mostanra egyre több ortodox – női rabbi elődei, akik valami teljesen újat hozhatnak vissza nekünk. A Bírák korában, a Bárák nevű férfi hadvezér, bár a neve villámot jelentett, félt egyedül, Debora, a nő segítsége nélkül szembeszállni az ellenséggel. Lehet, hogy pont most megint a csípős hatalmú és édesség-gyártó méhecskékre, a Deborákra lesz szükség, ennek a kornak ők kellenek. A tesztoszteron kora, az agresszió és a dominancia kora talán a vége felé közelít.

Ezekkel a sorokkal szerettem volna köszönteni az új brit ortodox rabbinőt, akit a közelmúltban avattak: Rabbi Dina Brawert. Legyen ereje sok jót és hasznosat tenni.

Dina Brawer, az új brit ortodox rabbinő

 

[popup][/popup]