„Egy kapcsolat nem alapulhat csaláson”

Írta: Szombat - Rovat: Hagyomány

Rabbinikus útmutató vallásos LMBTQ zsidóknak.

Benny Lau

Benny Lau, Yisrael Meir Lau korábbi főrabbi unokaöccse és David Lau jelenlegi főrabbi unokatestvére, aki 18 éven keresztül volt a jeruzsálemi Ramban zsinagóga rabbija, most útmutatót írt a vallás és az LMBTQ+ közösség viszonyáról.

A dokumentum célja útmutatást adni a vallásos zsidó LMBTQ+ közösségeken belüli kapcsolatok vagy családi kötelékek számára, amely fájdalmasan hiányzik a vallási irodalomból – magyarázza Lau.

Benny Lau rabbi szerint „a Tóra egyetlen dolgot említ, ami ’nem jó’: ’Nem jó az embernek egyedül lenni’ (Teremtés 2:18)”. Mindezt egy új dokumentumhoz írott bevezetőben posztolta; amelyben tanácsokat ad és útmutatást nyújt a vallásos zsidó LMBTQ+ közösségek számára.

Lau rabbi hangsúlyozza, hogy nem kőbe vésett „zsidó törvénykönyvet” írt, hanem ajánlások gyűjteményét, amelyek nem vonják vissza a tiltásokat, és nem tiltják a megengedett dolgokat.

„A lehetséges életmódot keresi az élet realitásán belül. Ahogyan az eszmék világa találkozik a valóságos világgal, az égre emelt tekintet a környezetünkben élő emberrel” – írja Lau. „Vallásunk világa erre a két szintre épül: a Tóra ideális szintjére és a valóságban létező világra.”

„Akik teljes egészében szándékoznak I-tent imádni ezen a világon, meg kell szokniuk, hogy együtt éljenek mindkettővel: az ideális Tórával és a valósággal.”

„Ez mindig nagyon nehéz; nem találjuk a választ: a menny és a föld közötti éles szakadék felfoghatatlan és néha félelmetes számunkra.“

Lau rabbi hozzáteszi: reméli, hogy ahogyan egyre többen olvassák művét, kommentárjaik és gondolataik befogadják és elfogadják azt. A dokumentum négy részből áll: színvallás, kapcsolatok, házasság és család.

2018 Pride Jeruzsálemben (Fotó: Wikimedia, Nettadi – Own work)

Az első részben Lau arra biztatja azokat, akik szükségét érzik a színvallásnak, hogy tegyék meg ezt a pozitív lépést. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ez csakis az egyén saját döntése lehet.

A második részben hangsúlyozza, hogy bár a Tóra határozottan a heteroszexuális családot tartja ideálisnak, a világ távolról sem ideális, és a kapcsolat az egyes személyeknek kell, hogy megfeleljen.

Azt is leszögezi, hogy a kapcsolat nem alapulhat csaláson, és amennyiben a saját neméhez vonzódó egyén mégis heteroszexuális kapcsolatra kíván lépni, őszintén közölni kell azt partnerével.

Amennyiben az egyén számára az ellenkező nemű személyek visszatetszők, nem szabad erőltetnie a kapcsolatot. A rabbi írja: „A homoszexuális orientáció igénye nem különbözik a többi emberi igénytől.”

„Ez merőben személyes választás; a környezetnek kerülnie kell a negatív ítéletet, és engednie az egyén saját képességeinek és igényeinek megfelelő kibontakozását“ – és Lau arra ösztönzi a szülőket, hogy keressék a támogató csoportok segítségét a probléma feldolgozásához.

Felvonuló Jeruzsálemben, 2003 (Fotó: Izrael kormányának sajtóirodája)

Miközben Lau óva inti a szülőket attól, hogy gyermekeiket konverziós terápiának vessék alá, mert az kockázatos és veszélyes, álláspontja szerint az ezt az utat választó felnőtteket nem kell akadályozni ebben.

A harmadik részben Lau arról ír, hogy az azonos neműek közötti házasságról „nem alakult ki konszenzus” a vallásos közösségeken belül. Sokan igénylik, hogy maguknak és a világnak kijelentsék: házassági kötelékben kívánnak élni – „lehetetlen és hibás lépés lenne tőlük ezt megtagadni” – írja. Azt javasolja, hogy saját alternatív ünnepséget alakítsanak ki ahelyett, hogy a hagyományos házassági ceremóniát másolnák.

A negyedik részben Lau megállapítja, hogy „a halacha nem tiltja az LMBTQ+ közösség tagjainak, hogy gyermeket neveljenek és családot alapítsanak.”

Léteznek azonban az ilyen családokat érintő olyan különleges halachikus kérdések, mint a béranyaság, in vitro megtermékenyítés és a konverzió.

Lau szerint az LMBTQ+ családok a zsidó közösség egyenrangú tagjai kell, hogy legyenek, abban aktív szerepet kell vállalniuk, ide értve a vallási szerepeket, és a szeméremnek ugyanazon szokásai vonatkoznak rájuk is. Gyermekeik a többi gyermekkel azonos elbánásban és tiszteletben kell, hogy részesüljenek.

A rabbi hozzáteszi: a közösségnek nem kell félnie attól, hogy az ilyen személyek eltávolodnának, vagy ellentmondásba kerülnének azonosságukkal, mivel erre nincs példa.

„Lényeg az, hogy nem szabad ártanunk azoknak az embereknek, akik ilyennek születtek, és hajlamaik szerint kívánnak élni. Ahogy a zsoltárban is van: Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot. (Zsoltárok 36:10)”

A vallásos zsidó LMBTQ+ közösségek (Bat Kol, Havruta és Shoval) koalíciója nyilatkozatban üdvözölte Lau rabbi döntését, hogy olyan kérdésekben foglalt állást, amelyek mindnyájukat érintik: szerelem, kapcsolatok, család.

„Ideje, hogy ezeket a kérdéseket a közvélemény nyíltan tárgyalja, és ez a rabbinikus-halachikus diskurzusra is vonatkozik. A véleményeknek a tárgyban folytatott bátor, empatikus, tudományos és érzékeny ütköztetése sok családot érintene, ahol a teljes LMBTQ+ identitás párosul a vallásos és hithű, a Tóra szellemében megélt közösségi élettel.”

„Ha I-ten engedi, tovább fogunk munkálkodni azért, hogy a rabbik között életben tartsuk ezt a diskurzust, és ahogyan most a Teremtés könyvével megkezdtük a Tóra olvasását, reméljük, hogy a Lau rabbi által kezdeményezett áldott eszmecsere elvezet a fény jobb megértéséhez, és a vallásos LMBTQ+ közösség elfogadásához” – zárták nyilatkozatukat a szervezetek.

Címkék:Benny Lau, halacha, LMBTQ

[popup][/popup]