Zsidó humor

Írta: lesz-lász - Rovat: Archívum, Humor

A gabe megfeledkezett róla, hogy az egyik jesivabóhernak péntek estére ingyen vacsorát szerezzen valamelyik hitközségi tagnál. Ezt látva, maga a fiatalember veszi kezébe a dolgot és odalép a zsugori Zweighornhoz és kéri:

 • Ha meghív engem vacsorára, olyat mondok magának, ami biztosan többet ér száz guldennél!

Zweighorn erősen habozik. De az ajánlat igen-igen csábító. Meghívja a bóhert.

Amikor vége a vacsorának, majd kifúrja oldalát a kíváncsiság: — Nu?

 • Kétszáz gulden! — mondja a bóher. Garantálom, hogy az többet ér magának, mint száz gulden.

Motke Rubinstein a héberiskola-bizottság elnöke és az iskola nagyvonalú támogatója. Évente egyszer meglátogatja a héberórákat. Ezt úgy csinálja, hogy minden osztályban végighallgatja egyetlen tanuló feleletét, aztán átmegy egy másik osztályba.

Az egyik tanító szemére veti: — Nem volna jobb, ha egy-egy osztályból több tanulót is meghallgatna? Mert így nem alkothat magának helyes képet!

 • Nem, minek? — feleli Rubinstein. Én ezt ugyanígy csinálom a boltomban. Kinyitok egy heringeshordót, kiveszek belőle egy heringet ha az jó, akkor tudom, hogy a többi is jó.

4

A rabbi a színházban ül. A függönynek hibája támad, nem megy föl, félmagasságban megakad és a színészeknek csak a lábuk látszik.

 • Pont mint az én hitközségem! sóhajt fel a rabbi. Láb, az van rengeteg, de fej, az nincs egy se!

4

Zsinagóga. A rabbi az újdonsült bármicvához így szól:

 • Eddig az volt a szokás, hogy mindegyikőtöket megajándékozzuk Mózes öt könyvével. De elhatároztuk, hogy mostantól kezdve esernyőt kaptok. Akkor remény van rá, hogy azt valamikor kinyitjátok.

4

A rabbi a szószéken: Kedves hittestvéreim! Mielőtt elkezdeném a prédikációmat, szeretnék valami érdekeset mondani nektek.

4

-Én nem hiszek semmiben! Nem járok templomba, azt teszek, amit akarok, sábeszkor is dolgozom… Csak persze jom-kippurkor teszek kivételt, akkor böjtölök.

 • Pedig én azt gondoltam, te nem hiszel Istenben.
 • Ez így is van, de végtére én is tévedhetek, nem?

4

Egy szabadgondolkodó zsidó valami ügyben fölkeresi a rabbit, aki éppen a reggeli imáját mondja, úgyhogy sokáig kell várakoznia, amíg a rabbi befejezi az imát.

 • Mire ez a nagy pedantéria? — kérdezi a látogató. Annyira fél Istentől?
 • Először – feleli a rabbi – Istentől félek, azután azoktól, akik nem félnek tőle.

4

Adolf von Sonnenthal, a nemesi rangot nyert bécsi zsidó színész a III. Richard zárójelenetében kétségbeesetten deklamálja: „Egy lovat, egy lovat, egy országot egy lóért!”

A kakasülőről egy hang hallatszik: Mi az? Zsidónak nem lenne elég egy szamár?

Mire Sonnenthal: Milyen igaz! No akkor jöjjön le!

4

 • Mojse, te felvilágosodott, művelt ember vagy. Meg tudod nekem magyarázni, mi az a filozófia?
 • A filozófia az, hogy egy sötét szobában megpróbálsz megfogni egy madarat.
 • És a teológia?
 • Ugyanaz. Csak ő még azt is kijelenti: Megfogtam!

4

Az egyik amerikai kisvárosban Lady Holloway estélyt ad lánya 17. születésnapján. Csakhogy a sok meghívott leányhoz kevés a táncpartner. A ladynek jó ötlete támad. Oda telefonál a garnizon parancsnokának és kéri, küldjön át néhány tisztet az estélyükre. De – teszi hozzá – zsidó semmi esetre se legyen köztük!

Este megérkezik egy csapat egyenruhás, stramm néger az ajtó előtt, közlik: megérkeztek.

 • Ez csak tévedés lehet – hebegi a lady.
 • Asszonyom, az ki van zárva — mondja az egyik fekete tiszt. Rosenzweig őrnagy sohasem téved!

*

Kohn bácsi nagyon gyengének érzi magát, elmegy az orvoshoz. Az alaposan megvizsgálja, majd kijelenti:

 • Kohn bácsi, kopogjuk le, maga makkegészséges.
 • Igazán? Én ezt nem tudom elhinni doktor úr.
 • Tudja, mit mondok? Maga, Kohn bácsi, olyan egészséges, hogy túl fogja élni a feleségét, a gyerekeit is!
 • Ugyan doktor úr, maga engem csak vigasztalni akar…

lesz-lász

Címkék:1993-01

[popup][/popup]