Válságban az orosz zsidók csúcsszerve

Írta: Gadó János - Rovat: Archívum, Világ

Az oroszországi zsidó közösségeket összefogó csúcsszerv, a Vaad ez év őszén nehéz helyzetbe került: a tizenkét tagú vezetőségben súlyos viták robbantak ki, aminek következtében öten lemondtak tisztségükről. A Vaad öt éve alakult azzal az ambícióval, hogy az oroszországi zsidóság képviselője legyen bel- és külföldön, valamint hogy fejlett információs hálózattal lássa el a közösséget.

A LEMONDÓK közül a legélesebb hangot Jevgenyij Szatanovszkij, volt alelnök ütötte meg, aki kijelen­tette, hogy „a Vaad halott, hívhatjuk a Chevra Kadisát”. Szatanovszkij „kalandorpolitikával” vádolta Misa Cslenov elnököt. A megbírált nem tekinti rendkívülinek a fejleményeket. „A kezdeti eufória korszakának vége, néhá­nyon nem tudták megvalósítani azt, amit elterveztek. Most hát készek vagyunk arra, hogy újrakezdjük: új pénzügyi rendszerrel, új programokkal és a régiók aktív közreműkö­désével. ”

Az „új pénzügyi rendszer” említése nem véletlen: a lemondók közül ketten (az egyik Szatanovszkij) pénzügyi visszaéléssel is megvádolták az elnököt. A vita Szatanovszkij és Cslenov között négyezer dollár holléte körül robbant ki, ám a vita hevében már 200 ezer dolláros visszaélés vádja is elhangzott – szerencsére következmények nélkül. A meg­romlott viszony azonban oda vezetett, hogy Szatanovszkij, aki a pénzügyekért is felelős a szervezetben, zároltatta a felügyelete alatt lévő pénzeket, mondván: nincs meggyő­ződve arról, hogy ezeket helyesen használják föl.

A vezetési válsághoz vezető ellentétek eredete nemigen ismeretes. Az egyik ok mindenesetre szervezeti-stratégiai eredetű: Szatanovszkij egy hatékony, menedzserek által irányított, jómódú zsidó vállalkozók által támogatott szervezetet képzel el, amely képes eredményesen lobbizni az orosz parlamentben. Cslenov viszont bázisdemokráciát akar, belső parlamentáris rendszerrel.

Megosztotta az elnökséget a kommunisták által elkobzott javak utáni kárpótlás kérdése is. Cslenovot megvádolták azzal, hogy az elnökség megkérdezése nélkül megállapodást kötött a World Jewish Restitution Organisationnel, a kelet­-európai zsidóság kárpótlására szakosodott nemzetközi zsidó szervezettel és ebben fele-fele arányban elosztották az állam által még vissza sem térített vagyont. „Szó sincs ilyesmiről – válaszolta Cslenov – csupán a kölcsönös információcserében állapodtunk meg.” Szatanovszkij azonban már az együttműködést is elutasítja. „Ha nyugati zsidó szervezeteket kérünk fel, hogy járjanak közbe a mi érdekünkben az orosz kormánynál, akkor marginális közösségé válunk, amely nem képes beilleszkedni az ország politikai rendszerébe. ” Különösen sérelmezik a WJRO bevonását a Vaad regionális szervezetei. „A Vaadnak már megvan a maga kárpótlási bizottsága és az meg is kezdte az információgyűjtést” mon­dotta a tyumenyi regionális szervezet vezetője, Mihail Feldblum, az öt lemondott elnökségi tag egyike. „A helyi szervezetek elég erősek, maguk is meg tudják oldani a lokális kárpótlási ügyeket. Mi is visszakaptuk már a zsinagógát. Most pedig jön egy külföldi szervezet, és részt akar abból, ami a régióké. ”

MISA CSLENOV, a támadások kereszttüzében álló elnök a fentiekben is annak bizonyítékát látja, hogy a lázadó elnökségi tagok valójában helyi kiskirályok, akik személyes érdekeiket féltik.

Legújabb információk szerint az öt lázadó elnökségi tag egy új, országos szervezetet akar fölállítani, amely a vallásos zsidó közösségeket fogná egybe, és a régióknak széles körű önállóságot adna. Az ötök, amelyek korábban elutasították a WJRO-val az együttműködést, most egy – éppen Moszkvá­ban tanácskozó – nemzetközi rabbitestület támogatását kérik tervük megvalósításához.

Gadó János fordítása

Címkék:1994-12

[popup][/popup]