Újabb zsidó honlapok

Írta: Ungvári Tamás - Rovat: Archívum

Újabb zsidó honlapok

Tisztelettel hívom fel olvasóink fi­gyelmét arra, hogy a Los Angeles-i Si­mon Wiesenthal Központ új web-oldalt nyitott az interneten azon zsidók vagy örököseik számára, akiknek ingó vagy ingatlan vagyonát, biztosítási kötvénye­it a náci hatóságok elkobozták vagy be­szolgáltatásra kötelezték. A web-oldal címe: http://www.livingheirs.com. Az adatbázis ötvenezer holocaustáldozat nevét tartalmazza.

Az adatbázis az ún. „Living Heirs Project”, azaz az „Élő Örökösök Munka­terv” része, melyet több, a holocaustál­dozatok örökségével foglalkozó szerve­zet támogatott, többek között az „Ancestry.com”, amely a zsidó családok genealógiáját, családfáját kutatja, s teszi hozzáférhetővé az interneten. Abban reménykedem, hogy a magyarországi zsidó honlapok haladéktalanul kiépítenek ún. „link”-et, azaz kapcsoló­dási pontot a zsidó örökséget feltáró kutatásokkal.

Nem túlzott igény, hogy a Magyar Zsi­dó Örökség Közalapítvány létrehozzon egy olyan internetfelületet, amely a vi­lág zsidó közösségével megosztja isme­reteit és információcserébe lép a holo­caustkutatás és -feltárás nemzetközi szervezeteivel.

Ungvári Tamás

egyetemi tanár

Címkék:1999-11

[popup][/popup]