Tüntetés, tiltakozás, jogi lépések

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

2007. augusztus 24. A Magyar Gárda megalakulása és augusztus 25-i eskütétele – noha sokak szerint ez nem más, mint a Jobbik politikai marketing-akciója – a magyar közéletet határozott állásfoglalásokra késztette. Levelet írt a Mazsihisz, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke és válaszolt Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is. Összeállításunk a bejelentés és a tiltakozások visszhangjáról szól.

A Mazsihisz, a magyar társadalom többségéhez hasonlóan értetlenül áll azelőtt, hogy a Jobbik a közelmúltban felfegyverkezett harci alakulatot hozott létre.

  Bakancs  
  A kép csak illusztráció  

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a magyar társadalom többségéhez hasonlóan értetlenül áll azelőtt, hogy a Jobbik néven bejegyzett párt, amely több képviselővel rendelkezik különböző önkormányzatokban, nemrégen Magyar Gárda elnevezéssel felfegyverkezett harci alakulatot hozott létre, amelynek egyenruhája a megtévesztésig hasonlít a ’40-es évek fasiszta mozgalmak öltözékéhez.

Meggyőződésünk szerint ezen harci alakulat létrehozása egyenes folytatása a múlt év őszén kezdődött szélsőjobboldali mozgalmak tevékenységének, amelyek az utcai tüntetéseik során folyamatosan zsidóellenes nézeteket hangoztattak.

A MAZSIHISZ már tavaly és ez év tavaszán is többször figyelmeztetett a zsidóellenes nézeteket hangoztató utcai csoportok következmények nélküli fellépésének veszélyére, és a mostani események is mutatják, hogy már nemcsak szóbeli támadásokról van szó, hanem a radikális erők megkezdték a fegyveres erőszakra való felkészülést, amely egyaránt veszélyezteti az ország közrendjét, és a magyarországi zsidóság nyugalmát is.

Reménykeltőnek tartjuk, hogy a magyar politikai élet jelentős személyiségei és mozgalmai, köztük a Magyar Demokrata Fórum, a Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége egyértelműen elítélte e harci csoport létrehozását, de érthetetlennek tartjuk, hogy a többi parlamenti párt nem ismerte fel ezen alakulat létrehozásának valódi veszélyét, és megengedhetőnek tartja az ilyen, a fasiszta mozgalom egyenruhájára emlékeztető öltözékben parádézó erőszakos csoportok létezését.

Bízunk abban, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya az Alkotmány keretei között megtalálja annak a lehetőségét, hogy fellépjen az ilyen és ehhez hasonló csoportok létezése ellen, és így garantálja a magyarországi zsidóság és Magyarország minden lakójának nyugodt életét.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

(Forrás: Mazsihisz)

*

Jogi lépést kérnek nemzetközi zsidó szervezetek a jobbikos gárda ellen. Ronald S. Lauder és Moshe Kantor levele Gyurcsány Ferenchez

Tisztelt Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök úr!
Mélységes aggodalomból írunk Önnek a Zsidó Világkongresszus, illetve az Európai Zsidó Kongresszus nevében azon félelmünkkel kapcsolatban mely veszélyt jelent a Magyarországi zsidóság, és az egész magyar társadalom számára.

A szélsőjobbra, a Jobbik pártra gondolunk és annak fenyegető kreációjára, akik megtévesztő álruhát öltenek- s egyenruhájuk a II. világháború alatt a fasiszták által viselt öltözetre emlékeztet. Állítólag az egyenruhán a piros-fehér Árpádsáv is látható lesz, amely Nyilaskeresztes párt jelképe volt, ezen párt tagjai zsidók ezreit ölték meg a II. világháború alatt és felügyelték zsidók százezreinek deportálását a haláltáborokba.

Ez egy rendkívül aggasztó fejlemény. Nem hogy felszámolódott volna az antiszemitizmus egyre növekszik napjainkban egész Európában. Az antiszemitizmus minden demokratikus államot fenyeget és mint az erőszak elleni mentség van feltüntetve. Elszakít egy nemzeti közösséget, etnikai és vallási közösségeket egymás ellen hangol. A világ vezetőinek kötelessége mindent megtenni azért, hogy felszámolja ezt a fenyegetettséget.

Gyurcsány Miniszterelnök úr, a Zsidó Világkongresszus összes tagja nevében, főként a Mazsihisz nevében – akik régi tagjai kongresszusunknak – felkérjük, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy egyik politikai párt se nyilváníthassa ki gyűlöletét. Magyarország egy fontos, érett tagja az Európai Uniónak, s jóváhagyta az Európai Unió és az Európai Tanács összes emberjogi szabályozását. Küzdenie kell az erőszak minden formája ellen, az antiszemitizmus és a szélső jobb radikálisai ellen.

Miniszterelnök úr, tegyen meg minden szükséges jogi lépést, hogy megállítsa ezt a fenyegetettséget, mely veszélyt jelenthet az európai demokráciára.

Őszinte jókívánságainkat küldjük, és tisztelettel várjuk válaszát.

Ronald S. Lauder a Zsidó Világkongresszus elnöke,
Moshe Kantor az Európai Zsidó Kongresszus elnöke   

(Forrás: Mazsihisz) 

*

Orbán Viktor és Navracsics Tibor levele Ronald S Laudernek a World Jewish Congress elnökének és Moshe Kantornak European Jewish Congress elnökének

Tisztelt Elnök Úr! A mai napon a sajtó híradásaiból értesültünk az emberi jogok magyarországi érvényesülése felett érzett aggodalmukról.

A Magyar Köztársaság legnagyobb ellenzéki pártjának és Közép-Európa egyik legnagyobb politikai szervezetének vezetőiként biztosítjuk Önöket: a Fidesz nem engedi, hogy bármely honfitársunkat származása, vallási vagy egyéb identitása alapján hátrányos megkülönböztetés érjen. Mint ahogyan a tavalyi esztendőben határozottan léptünk fel a demokratikus jogaikkal élő békés tüntetőket ért rendőri brutalitással szemben, úgy a jövőben is ki fogunk állni minden társadalmi csoport mellett, amelyet fenyegetés ér, vagy amelyek szabadságjogait önkényesen korlátozni akarják. Polgári értékrenden alapuló politizálásunk következtében mélyen hiszünk az emberek és az általuk létrehozott közösségek – így a magyarországi zsidóság – egyenjogúságában és szabadságjogaik sérthetetlenségében. Éppen ezért biztosítjuk Önöket, mint a világ zsidóságának jogaiért küzdő szervezetek vezetőit, hogy magyarországi zsidó honfitársaink emberi és szabadságjogait minden demokratikus eszközt felhasználva meg fogjuk védeni.

Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke,

Navracsics Tibor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője

(Forrás: MTI-OS)

*

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök levele Kovács Tamás legfőbb ügyészhez

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! A szélsőjobboldali Jobbik Magyarország Mozgalom által életre hívott, a bíróság által már bejegyzett Magyar Gárda nevű szerveződés itthon, de Európában és a szabad világban is tiltakozások sorát váltotta ki. Hozzám is több hazai és nemzetközi szervezet, illetve számos honfitársam tiltakozása jutott el az elmúlt napok során.

Osztom azok véleményét, akik szerint a Magyar Gárda életre hívása – az eddig megismert tények és nyilatkozatok alapján – magában hordozza annak közvetlen veszélyét, hogy sérülhetnek legfontosabb közös értékeink: az emberi méltóság tisztelete, a félelem nélküli hétköznapokhoz való jog, egymás kultúrájának, származásának és világlátásának tisztelete.

A heves reakciók, úgy hiszem, érthetők: az antiszemitizmus és a kirekesztő gyűlölet évek óta itt kopogtatnak az ajtónkon. Nem engedhetjük, hogy átlépjék a küszöböt. Egy köztársaságnak joga az önvédelem, az alkotmányos intézmények vezetőinek pedig kötelessége e jogi-politikai oltalom biztosítása a polgárok felé bármilyen félelemkeltő, ordas eszmével szemben.

Nem fordult még elő a pályafutásom alatt, hogy a legfőbb ügyészhez, mint a civil szervezetek törvényes működése felett őrködő alkotmányos szervezet első emberéhez forduljak ilyen ügyben. Most mégis megteszem, mert hiszem: közös felelősségünk van abban, hogy a szólás és gyülekezés szabadságának alkotmányos alapjogával senki ne élhessen vissza. Az én felelősségem politikai, a legfőbb ügyészé – többek között az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény értelmében – jogi.

Ezért kérem az Ön személyén keresztül a köztársaság ügyészségét arra, hogy a Magyar Gárda nevű szerveződés működését a részletekre is kiterjedő különös figyelemmel kövesse, és a hatályos jogszabályokkal, illetve a magyar alkotmánnyal ellentétes cselekmény esetén haladéktalanul lépjen fel.

A Magyar Köztársaság polgárainak és a polgárok szerveződéseinek joga van a gondolat, a vélemény és a szólás szabadságához. Jól tudjuk, e szabadságnak csak egy valami szabhat korlátot: a másik polgár szabadsága – joga a félelem nélküli hétköznapokhoz, az emberi méltósághoz.

Ezen egyértelmű határvonal éber védelmére kérem most Önt, illetve az ügyészség szakembereit.

Erőfeszítéseiket megköszönöm, munkájukhoz erőt és egészséget kívánok.

Üdvözlettel Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke

(Forrás: MTI-OS)

*

Sólyomhoz fordulnak a “hagyományőrző gárdisták”

Tisztelt Elnök Úr! A Magyar Gárda Egyesület alapító tagjai fordulnak Önhöz. Az utóbbi időben egyre súlyosabb támadások érik az általunk létrehozott hagyományőrző civil szervezetet.

Ez a támadássorozat odáig jutott, hogy a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc levélben hívta föl a legfőbb ügyész figyelmét arra, hogy létünk fenyegetést jelent a polgárokra a mindennapi életben, az ünnepekben, a közrend megtartásában.” (…) “…a minden alapot nélkülöző támadások és rágalmak mostanra már veszélyeztetni látszanak alkotmányos jogaink gyakorlását. Ezért ugyanennek az Alkotmánynak a nevében fordulunk Elnök Úrhoz, hogy emelje fel szavát a jogállamiság intézményeinek védelmében.”

Az aláírók: Vona Gábor elnök, és Bencsik András, Murányi Levente, Pörzse Sándor, Schön Péter, Staudt Gábor, Szabó Gábor, Szegedi Csanád, Szilárd István, Usztics Mátyás tagok

(Forrás: MTI)

*

“Szélsőjobboldali árnyékhadsereg” – a konzervatív Die Presse a Magyar Gárdáról

A konzervatív osztrák lap azt is megjegyzi, hogy a Jobbik-vezető Vona Gábor nem zárta ki a háború lehetőségét Szlovákiával vagy Romániával.

A magyarországi radikális jobboldal élezi a kést – írta a Die Presse budapesti tudósítója a konzervatív osztrák lap csütörtöki számában. Az utóbbi hónapokban több félkatonai szervezetet is életre hívtak a szélsőjobboldalon – állt a cikkben.

A Tiltakozások a szélsőjobboldali árnyékhadsereg ellen című cikk szerzője megemlítette, hogy a szerveződések aggodalmat váltottak ki a nemzetközi zsidó szervezetekből, amelyek levélben kérték Gyurcsány Ferenc miniszterelnöktől, hogy kellő határozottsággal járjon el a Magyar Gárdával szemben.

A szervezet mögött az ultrajobboldali Jobbik párt és annak vezetője, Vona Gábor áll, de szerephez jutnak a radikális jobboldal más vezető alakjai is, azok, akik a márciusi utcai megmozdulásokon a háttérből irányították az eseményeket. A Magyar Gárda célkitűzése, hogy megteremtse a “nemzeti önvédelem” keretfeltételeit – közölte a Die Presse tudósításában.

Ebből a célból a félkatonai szervezet tagjait tervek szerint kiképezik a küzdősportokra és a fegyverforgatásra. A Jobbik vezetője a polgári- és katasztrófavédelemben, a nemzeti hagyományok gondozásában és a háborús sírhelyek karbantartásában jelölte meg a “gárda” legfőbb feladatait, az ifjúságot pedig a lelki és szellemi felkészülésen túl fizikai képzésben is részesíteni kívánják nap mint nap.

A lap hozzáfűzte, hogy Vona emellett nem zárta ki a háború lehetőségét sem Romániával vagy Szlovákiával, ahol magyar kisebbségek élnek.

A Die Presse beszámolója szerint ellenszenvet és felháborodást váltott ki a közvéleményből nemcsak a gárda fekete egyenruhája, amely sokakat az SS viseletére emlékeztet, hanem a nyilaskeresztes uralmat felidéző vörös-fehér karszalag is. A gárda első ötvenhat tagját a napokban esketik fel, a Jobbik vezetője szerint számuk az év végére ezerre emelkedhet – írta a konzervatív osztrák újság.

(Forrás: Hírszerző)

*

Lázár János: a Magyar Gárda a Weimart idézi

Rossz ötletnek tartja a Magyar Gárda létrehozását Lázár János, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának fideszes elnöke, Hódmezővásárhely polgármestere. A politikus erről a Heti Válasz csütörtöki számában megjelent interjújában beszélt.

A Honi Gárda a honvédség tartalékképzését oldaná meg, ami NATO-elvárás is – fogalmazott a fideszes politikus, aki viszont a Magyar Gárda létrehozását “nagyon rossz ötletnek” tartja. Lázár János a hetilapnak kifejtette, hogy “tekintettel kell lenni azokra, akiknek az édesanyját, édesapját a nyilasok belelőtték a Dunába. Bennük félelmet kelt, ha Vona Gáborék fekete egyenruhában, árpádsávosan masíroznak”.

A bizottsági elnök szerint a “gárdázás már csak azért is megengedhetetlen, mert az állam nem mondhat le az erőszak alkalmazásának monopóliumáról”. Lázár János szerint Weimart idézi az, hogy “az emberek, miután elveszítették az államba és a rendőrségbe vetett bizalmukat, maguk keresnek megoldást”.

(Forrás: MTI)

*

Nincs kommentár – Sólyom László nem védi meg a Magyar Gárdát

Sólyom László köztársasági elnök nem kommentálja a Magyar Gárda alapítói által neki címzett levelet – közölte Kumin Ferenc, a Köztársasági Elnöki Hivatal főosztályvezetője csütörtökön az MTI megkeresésére.

Nagyon sok nyílt levél, felkérés érkezik a köztársasági elnökhöz különféle szervezetektől, magánszemélyektől. A legtöbbet ezek közül nem szokta kommentálni Sólyom László, itt is egy ilyen esetről van szó – mondta Kumin Ferenc.

A főosztályvezető szerint az ügyészség hatáskörébe tartozik annak megítélése, hogy egy egyesület törvényesen működik-e. A köztársasági elnöknek ezzel kapcsolatban nincsen hatásköre – fűzte hozzá. Kumin Ferenc elmondta: az, hogy a Magyar Gárda alakuló gyűlését az elnöki hivatal közelében tartja, nem ad okot arra, hogy az államfő kommentálja.

Az államfőhöz fordultak a Magyar Gárda alapítói szerdán, mert szerintük a szervezetük elleni támadások veszélyeztethetik alkotmányos jogaik gyakorlását. A Sólyom Lászlónak küldött levelet Vona Gábor elnök és kilenc további alapító tag jegyzi. A Magyar Gárda szerint semmi nem indokolja azt, hogy Gyurcsány Ferenc levélben hívta fel a legfőbb ügyész figyelmét arra, hogy a szervezet fenyegetést jelent a polgárokra a mindennapi életben, az ünnepekben, a közrend megtartásában.

Az alapítók közölték: alakuló gyűlésüket augusztus 25-én a budai Várban, a köztársasági elnöki palota előtt tartják.

(Forrás: MTI)

*

Gyurcsány Ferenc, pártelnök és Lendvai Ildikó, frakcióvezető levele Orbán Viktor, pártelnök és Navracsics Tibor, frakcióvezető részére

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Frakcióvezető Úr!
Érdeklődéssel és némi bizakodással olvastuk az Önök kérlelhetetlenül antifasiszta és bátran demokrata hangvételűnek szánt levelét, amelyben a Zsidó Világkongresszus –  és e tekintélyes szervezeten keresztül –  a szabad világ aggodalmát igyekeztek eloszlatni. Az aggodalmat, amelyet a Magyar Gárda nevű félkatonai alakulat megalapítása, és – ettől korántsem függetlenül – a szélsőjobb magyarországi térnyerése váltott ki. Hogy a magyarországi antiszemitizmus feléledésétől tartó nemzetközi szervezeteket meggyőzték-e, nem tudjuk.

Azt azonban igen, hogy idehaza, Magyarországon nehéz elhinni és kétely nélkül üdvözölni a Fidesz fogadkozását, mely szerint a magyar jobboldal meghatározó erejeként nem kíván politikai menlevelet adni egyetlen olyan szervezetnek, ideológiának sem, amely mások egyenjogúságát, szabadságjogait, vagy méltóságát veszélyeztetné. Nehéz, mert e szép szavakat a Fidesz és annak vezetőinek tettei és gesztusai nem támasztják alá. A sajnálatosan bőséges kínálatból az alábbiakban csupán féltucatnyi, ismertebb esetet említünk meg.

1. Vajon hitelesíti-e a kirekesztő, gyűlöletkeltő ideológiáktól való szépszavú elhatárolódást az a tény, hogy Ön, Elnök úr felszólította híveit – és e felhívását azóta sem vonta vissza! -, hogy előfizetésükkel támogassák a Magyar Demokrata című szélsőjobboldali folyóiratot, amely nemcsak a köztársaság alapértékeit tartja szüntelen össztűz alatt, de időnként a Holocaust tagadásától sem riad vissza?

2. Vajon hitelesíti-e a külföldre címzett és hangolt levelet az a tény, hogy néhány évvel ezelőtt Ön, Elnök úr – kétértelmű mondatokra és cinkos kacsintásokra épülő magánhagyományt teremtve ezzel – kimondta egyik leghírhedtebb tusnádfürdői szentenciáját? Ebben a baloldallal kapcsolatban – mint közös tulajdonságokkal leírható állatfajok esetében szokás genetikai meghatározottságra” utalt, illetve arra, hogy e politikai közösség menetrendszerűen ráront” a saját nemzetére E milliók becsületét sértő és a liberális demokrácia alapelveivel is ellentétes mondatát Ön szintén nem vonta vissza, mint ahogy bocsánatot sem kért érte sőt: megmagyarázni sem próbálta még – sem itthon, sem külföldön.

3. Vajon hitelesíti-e a levelet az a tény, hogy a Magyar Gárda mögött álló Jobbik Magyarországért Mozgalom nevű szélsőjobboldali szerveződés tagjairól Elnök úr azt nyilatkozta, hogy  bátorító szeretettel “nézi mindazt, amit csinálnak, hiszen  becsületes, rendes, nemzeti érdekek iránt elkötelezett, az élet mélyebb értelmét kereső fiatalokról van szó”?

4. Hitelesíti-e  szavaikat az a tény, hogy a Fidesz a tavalyi önkormányzati választáson 79 (!) helyen indított jelöltet a Jobbik támogatásával, és e szélsőjobb szerveződés elnöke, a Magyar Gárda hivatalos ötletgazdája, Vona Gábor is közeli, szellemi rokonságban állhat az ellenzék vezérével – Önnel, Elnök úr -, hiszen egyazon polgári kör tagjai voltak.

5. És vajon hitelesíti-e a Fidesz rögtönzött antifasiszta manifesztumát az a tény, hogy e parlamenti párt vezetői makacsul nem akarják megérteni, miért aggályos az, ha a 23 történelmi zászló közül egyetlen egyet fedez föl magának a nemzeti-radikális hívek, hagyományőrző” serege? Éppen azt az egyet, amely alig több mint fél évszázaddal ezelőtt súlyosan és örökre kompromittálódott e nemzet tisztességes tagjai szemében, hiszen az árpádsávos, nyilas zászlók lobogása alatt masíroztatták erőltetett menetben a haláltáborok felé, vagy lőtték a Dunába honfitársaink ezreit

6. És végül, vajon hitelesíti-e a Fidesz-vezetők látványos igyekezetét az a tény, hogy néhány héttel ezelőtt, amikor a hosszú éveken át békésen, erőszakmentesen lezajló melegfesztivált ezúttal emberek megfélemlítése, megalázása és megverése zárta, a Fidesz részéről nem futotta egyetlen nyílt és bátor mondatra sem, amelyből ha kihallani nem is, de legalább  beleérteni” lehetett volna az identitásuk miatt hátrányt szenvedőkkel vállalt szolidaritás hangjait?

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Frakcióvezető Úr!

A példák sorát – sajnos – hosszan lehetne folytatni. A Zsidó Világkongresszusnak küldött levelük azonban ennél fontosabb lépés megtételére is alkalmat ad. Új lehetőséget ad Önöknek a kettős beszéd nélküli, egyértelmű és következetes kiállásra, a változtatásra és az önvizsgálatra azokért a tettekért és kimondott, vagy elhallgatott szavakért, amelyek megcáfolták és visszavonásukig mindig is cáfolni fogják az Önök mostani szavait. Nem lehet ugyanis – még kifelé sem – kérlelhetetlen demokratának és humanistának mutatkozni, illetve ezzel egyidejűleg genetikai meghatározottságra utalni, újnyilas zászlóknak politikai védelmet nyújtani, vagy szélsőjobboldali szervezetekkel szellemi-lelki, sőt politikai szövetséget fenntartani. Vagy-vagy, Uraim!

A Zsidó Világkongresszusnak küldött levelük lehetőséget ad és kötelez egyszerre. Lehetőséget ad az elmaradt, egyenes mondatok pótlására, új és őszinte politikára.

A demokratikus, az utcai radikalizmussal szakító fordulat, amelyet az Önök által jegyzett levél most ígér, csak e tételes válaszok megadásával válhat teljessé. Nélküle csupán a politikai pankráció része maradna: egy újabb álszent lépés, amitől jottányit sem megy előrébb sem az ország, sem a nemzet ügye.

Budapest, 2007. augusztus 24.

Mielőbbi tételes és nyílt válaszukat várva, üdvözlettel:

Lendvai Ildikó, Gyurcsány Ferenc

(Forrás: MTI-OS)

*

Navracsics Tibor frakcióvezető válaszlevele Lendvai Ildikó frakcióvezetőnek

Tisztelt Frakcióvezető Asszony!
A mai napon faxon átküldött, a jelen helyzettel kapcsolatos gondolataikat tartalmazó levelüket érdeklődéssel, ám némi értetlenséggel olvasva, jelezni kívánom, hogy a levelet megkaptuk.

Tisztelettel: Navracsics Tibor

(Forrás: MTI-OS)

Szombat összeállítás

Címkék:2007-08

[popup][/popup]