Sharon Shenhav

Írta: K.A. - Rovat: Archívum

Sharon Shenhav, egy, a zsidó nők emberi jogait védő nemzetközi szerve­zet – International Jewish Women’s Human Rights Watch – igazgatója. Ügy­védként főleg a zsidó val­lástörvények alapján tör­ténő házasságok és válá­sok terén aktív. Ezen tör­vények alapján a válást csak a férfi által kézjegyzett, s a nőnek, hajdani feleségének átnyújtott doku­mentum, a get érvényesítheti, s a nő csak ennek átvétele után házasodhat újra. Így sok esetben védtelenné, em­beri jogaikban sértettekké válnak azok a nők, akiknek félje nem, vagy csak bi­zonyos feltételek mellett hajlandók „megadni” a get-et, azon esetekről nem is beszélve, amikor házastársuk évekre vagy véglegesen eltűnik. Noha a rabbinátus kezében vannak bizonyos le­hetőségek, hogy az ily módon agunaná (lebilincseltté) váló nőket „felszabadítsa”, ezekkel nem mindig él. Sharon Shenhav a val­lási törvények ismereté­ben, az emberi jogok szem előtt tartásával igyekszik olyan megoldá­sokat javasolni, amelyek bevezetésével egyik rend­szer sem sérül. Sok száz nőt képviselt már az izra­eli rabbinátus előtt, és vi­lágszerte gyakori tanácsadója ügyvé­deknek, bíróknak, törvényhozóknak. Június elején egy konferencia kapcsán hazánkba is ellátogat, és az Esztertáska szerkesztőségének felajánlotta, hogy egy előadással összekötött beszélgetés keretében részletesebben is beszámol az érdeklődőknek e kérdés részleteiről. Az előadás helyszíne és időpontja felől (mivel lapzártakor pontos adatok még nem állnak rendelkezésünkre) a mega­dott e-mail címen és a szerkesztőség telefonján lehet érdeklődni.

K.A.

Címkék:2001-05

[popup][/popup]