Reb Mojse meghalt

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

REB MOJSE MEGHALT

Andrew Moshe Moskovits (Mojse Zeév ben Avrohom Elchonon) z’l, rokonai, barátai Valvija, tanítványai Reb Mojséja, 2004. január első hetében, 78 éves ko­rában meghalt.

Kisvárdán született, majd a sátoraljaújhelyi, a szat­mári és a dombrádi jesivában, utóbb a debreceni Zsi­dó Gimnáziumban tanult. Auschwitzba deportálták, később a dachaui Wald Lagerbe került. A koncentrá­ciós tábort túlélve, az allachi és a feldafingbeli honta­lantáborban töltött időszak, kórházi kezelés és né­metországi orvosegyetemi tanulmányok után Ameri­kába emigrált, ahol később német és francia irodal­mat tanított különböző egyetemeken, és a Yeshiva University világi könyvtárát vezette.

A nyolcvanas évek végén visszatelepült Magyaror­szágra, ahol tanítványok tucatjait oktatta-nevelte zsi­dó tudásra, erkölcsre, emberségre, s keltette fel ben­nük a figyelmet és a felelősségtudatot a magyar zsi­dó kultúra, s a jiddiskájt egésze iránt. Maayan névvel alapítványt hozott létre, mely a XIX-XX. századi ma­gyarországi zsidó tradíció megőrzésére törekedett. Imakönyveket, haggadákat és más zsidó irodalmi mű­veket adott ki reprint kiadásban, konferenciákat és társadalmi rendezvényeket szervezett.

Vallási és világi műveltség, a zsidóság és az embe­riség iránti felelősség egészen különös ötvözete jelle­mezte és tette egyedivé személyiségét és világnéze­tét. Azok, akik környezetében időzhettek és tanulhat­tak tőle az elmúlt évtizedekben, feledhetetlen szelle­mi-morális útravalót kaptak. Reb Mojsét tanítványai, barátai és tisztelői jelenlétében helyezték örök nyu­galomra január 8-án (Tévét hó 14-én), szeretett szülő­városa, Kisvárda zsidó temetőjében.

Életművét, amelynek jellegzetes sajátossága a szó­beliség, videó- és magnókazetták, feljegyzések és emlékek sokasága őrzi, melyek összegyűjtésre, rend­szerezésre és feldolgozásra várnak. Mi, a Szombat szerkesztői, személyesen és szellemi közösségként is sokat köszönhetünk neki. A magunk eszközeivel igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy hagyatéka a jö­vőben nyilvánosságot kaphasson.

*

Andrew Moshe Moskovits slosimja alkalmából meg­emlékezést tart a Pesti Súl, amelyre minden barátját és tisztelőjét várják a szervezők február 8-án, vasár­nap 18.00-kor. a Visegrádi u. 3. alatti imaház kultúr­termébe.

Címkék:2004-02

[popup][/popup]