Ortodox többség

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Manchester

Ortodox többség

Anglia 300 000 zsidójából 35 000 a Bu­dapestnél nagyobb Manchesterben él, s amíg az ország más részében a beolva­dás apasztja számukat, ebben a város­ban 1945 óta százezerrel gyarapodtak a jelentős gyermekáldás következtében.

Nagyszámú bevándorlás csak a század­előn történt: Oroszországból és az ural­ma alatt volt Lengyelországból érkeztek pogrom elől menekülők, akik a várost akkoriban jellemző textiliparban helyez­kedtek el – éhbérért. A régóta Manches­terben lakó zsidók segítették hittestvére­iket, ami nemcsak a polgárosodás lehe­tőségét jelentette, hanem vallási érte­lemben neológiát. Ez utóbbi nem követ­kezett be. A szinte egyszerre érkező, azo­nos kerületben letelepedő zsidók meg­őrizték otthoni hagyományaik számos elemét, elsősorban a vallási törvények betartását, ami az elmúlt két évtizedben még szigorodott is, ugyanakkor Manchester a cionista eszmék angliai bázisa is lett. Ott alakult meg a zsidó nők világ- szervezete az 1920-as években, és on­nan került ki Chaim Weizmann, Izrael első, 1948-55 közötti elnöke. Ma a zsi­dók foglalkozása nem jellegzetes. Egy­részt új iparágak keletkeztek, amelyek­ben munkásként, hivatalnokként keresik kenyerüket, más városokhoz képest na­gyobb arányban létesültek Manchester­ben a zsidók százainak megélhetést nyújtó bankok, biztosítók, s még többen vannak az egyéni egzisztenciák: orvosok, ügyvédek, kereskedők. Másrészt jelen­tős azok száma, akik saját közösségüket szolgálják: rabbik, a zsidó iskoláik és tan­házak pedagógusai, kóser éttermek, mé­szárszékek tulajdonosai, a vallási élet más alkalmazottai.

A Broughton park környékén nem ritka a különféle utcai vigasság, az esküvő – ortodox módon. Jelenleg ugyanis a há­rom reformhitközséggel szemben húsz ortodox kile működik (köztük van sze­fárd is), növekszik az ortodox imatermek és tanházak száma. Három lubavicsi kö­zösség alakult, és más templomokban is van lubavicsi rabbi. A gyerekek többsé­ge, ezer diák még a világi ismereteket adó és az angol iskolarendszerben elfo­gadott Dávid király iskolát látogatja, de mind többen járnak a héderbe. A vallási pluralizmus szellemében szerkesztik a Jewish Telegraphot, de az ultra-ortodo­xok ezzel elégedetlenek, s lehet, hogy rövidesen saját lapot adnak ki.

Címkék:1998-06

[popup][/popup]