Nem értek egyet!

Írta: Nem értek egyet! - Rovat: Archívum, Vélemény

Nagyon mélyen nem értek egyet Hillel Halkinnak a Szombat 1995. októberi szá­mában közölt levelével, amelyet Lustiger párizsi érsekhez intézett.

Nem látom: miért kellene eltaszítani egy embert, aki a zsidó néphez kíván tartozni?

A zsidó nép nem azonos a zsidó vallás­sal. Lustiger bíboros jobbnak, igazabbnak tartja a katolikus vallást a zsidónál. De mi­ért ne vállalhatná a zsidó nép kultúráját, történelmét, szenvedéstörténetét? Hiszen Jézus és az apostolok valamennyien zsidók voltak! Hiszen a kereszténység a zsidósá­gon belüli vallási irányzatként indult el!

Hogy Lustiger nem él Izraelben? Miért élne? Egyháza párizsi érseknek jelölte ki őt. (nóta bene: bizonyára jó franciának is tartja magát De miért ne lehetne attól jó zsidó is? Nem tartozhatunk egyszerre több néphez?)

Zsidóság és kereszténység meghasadása – tragikus történelmi tény, amely az európai kultúrának rengeteget ártott. De ha más nem, hát Hitler bizonyította be, hogy itt egy borzalmas történelmi félreértés van, ugyan­is nemcsak a zsidóságot üldözte addig is­meretlen módon, de programjába vette a keresztény vallások elpusztítását is. XII. Pius és az őt követők nem pusztán gyávának bizonyultak, de saját vallásukat is elárulták. Zsidóellenesség, keresztényellenesség: végső soron „tejtestvérek”. (Kisebb mérték­ben, de együtt jelentkeztek a „kommuniz­musnak” csúfolt „szovjet modellben” is.)

De hát volt és van „keresztény” zsidóel­lenesség is! így igaz, és ennek következmé­nyei borzalmasak voltak. A II. vatikáni zsi­nat óta komoly munka folyik a katolikus egyházban, hogy ennek alapjait megszün­tesse. Lustiger tevékenyen részt vesz ebben (is), és elég sok támadást kap a „keresztény” reakciótól. Mint ahogy neves zsidó teológusok is foglalkoznak Jézus, a zsidó Jézus alakjával, küzdenek a keresz­tényellenes előítéletek ellen.

A „kirekesztések” zászlóvivőinek mindez persze nem tetszik. Ők azt szeretnék, ha az emberek állandóan egymás ellen harcolná­nak vallási, nemzeti hovatartozásuk miatt.

Ha valahol, hát a zsidóságban nincs he­lye ennek a szellemiségnek.

Nem értek egyet!

1137 Budapest, Szent István park 4.

Címkék:1995-12

[popup][/popup]