Megjegyzés

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

A Keresztény Nemzeti Unió december közepén nyílt levélben fordult az Országgyűléshez, gyors és radikális lépéseket sürgetve a belpolitikai kibontakozás érdekében. Nem kívánjuk kommentálni, menynyire helyénvalóak a levélben foglalt követelések, de egy észrevételtől nem tartóztathatjuk meg magunkat.

A nyílt levélben többek között ezt olvastuk: „A kommunizmus súlyos és igazságtalan bűnökkel vádolta meg az egész magyar népet. A Nemzetre égette a zsidóüldözés vagy az újvidéki vérengzés Káin-bélyegét, holott nyilvánvaló: 1944. március 19. után a német, majd orosz megszállás rémtetteiért a legkevésbé sem a magyar nép a felelős. Az igazi bűnösök éppúgy a kommunisták, mint a fasiszták és a nyilasok voltak . . .”

Eltekintve attól a fogalmazásbeli zavartól, aminek folytán „igazságtalan bűnökről” esik szó, mintha létezhetnének igazságos bűnök is, e néhány mondat érdemi állításaira nézvést eltérő véleményünknek kell hangot adnunk. Több pontban is.

Az újvidéki vérengzés és a zsidóüldözés (ez utóbbi esetében legyünk kissé pontosabbak: több százezernyi zsidó legyilkolása és legyilkoltatása) valóban káini tett volt. Ezt a minősítést azonban önmagában hordozta mindkettő, függetlenül attól, miként szóltak ezekről utóbb a kommunisták.

Kétségtelen, hogy az orosz megszállás az emberi élet és az emberi jogok ellen elkövetett bűnök sokaságával járt együtt. Ezeket mentegetni a legkevésbé sincs szándékunkban. Mindamellett érdemes szem előtt tartani két lényeges körülményt. Az oroszok ellenséges földre léptek, amikor átlépték a magyar határt, míg a németek egy szövetséges országban gyilkoltak, nem is szólva a németek magyar kiszolgálóiról, akik a saját nemzetük vérében gázoltak. Továbbá: bárminő gazságokat követtek is el magyar földön a szovjet csapatok és hatóságok, olyan akció nem írható a terhükre, amelynek célja eleve egy népcsoport teljes kiirtása lett volna és amelynek során egyazon népcsoportból hatszázezer embert gyilkoltak volna meg. Ez a csúcsteljesítmény magyar földön a hitleristákat és magyar cinkosaikat minősíti. (És ehhez hozzá kell fűznünk, hogy a Keresztény Nemzeti Unió nyílt levele „csak” háromszázezer magyar zsidó elhurcoltatásáról és legyilkolásáról tesz említést. Tessék talán kettővel beszorozni ezt a számot.)

Végül: Amint lapunk másik helyén is hangsúlyoztuk már, tagadjuk, hogy egy egész nemzet bűnös lehetne. Az ilyen végletes állítás arra adhat lehetőséget, hogy a tényleges bűnösök eltűnjenek a csak állítólag bűnösök tömegében. De elfogadhatatlan az a másféleképp végletes állítás is, amit a nyílt levél tartalmaz, hogy ti. az 1944. március 19: utáni rémtettekért „a legkevésbé sem felelős” a magyar nép. És ha a nyílt levél itt a fasisztákat és a nyilasokat vádolja, akkor el kell árulnunk a levél szerzőinek, hogy a fasiszták nemcsak a hitleri haderő tagjaiból kerültek ki, hanem szép számban akadtak a magyar állampolgárok között is. Furcsa úgy emlegetni a nyilasokat, mintha a „magyar néppel” szemben valami külön etnikai csoportot alkottak volna. Az 1939. évi országgyűlési választásokon a különböző nyilas és nemzetiszocialista csoportok 19,2 százalékot szereztek, és a kormánypárt tömbje után a parlament legerősebb politikai szekcióját képezték. És ha mindehhez még hozzátesszük, hogy 1945 után nem kis részben ebből a szélsőjobboldali tömegből verbuválódtak a kommunista párt tagjai és szavazói, akkor ezzel tettünk már némi halvány célzást arra, hogy bizony a magyar népre is hárul bizonyos mértékű felelősség mind a fasiszta, mind a kommunista diktatúra gaztetteiért.

Címkék:1990-02

[popup][/popup]