Megértem a nyilatkozók csalódottságát

Írta: Ungár Lajos - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink, Vélemény

Mindig nagy érdeklődéssel olvasom folyó­iratukat. A legutolsó számukban foglalkoz­nak a közösség kárpótlásával és a kuratóri­ummal. A bekeretezett részben a következő olvasható: „Idős embereket tömörítenék a kuratóriumban, képviselőik közelítenek a 80-hoz, akik minden bizonnyal a túlélők kár­pótlására fognak összpontosítani.” (Ugyan nem vagyok nyolcvanéves, de vállalom ezt a minősítést.) Megértem a nyilatkozók csaló­dottságát, hiszen szervezeteik azok közé tartoznak, amelyek az elmúlt négy évben a hatalom- és pozícióharcból bőven kivették részüket, hol az egyik, hol a másik, hol a harmadik oldal szószólójaként.

1995. november 5-én egyik szószólójuk írásban rögzítette, hogy „ennek a kárpót­lásnak – vagyis a közösségi kárpótlásnak – kedvezményezettjei csak és kizárólag szer­vezetek lehetnek, tehát nem egyes szemé­lyek”. Úgy látszik, egyesek még ma is ott tartanak, hogy a kormány csak vagyonát­adásra kötelezett (békeszerződés, 27/2), és nem felelős a felhasználásért (a túlélők megsegítése).

Örülök, hogy azok közé az öregek közé tartozom Bakos úrral együtt, akiknek sike­rült ezt megértetniük még a kormányzati szervekkel is, és így került biztosításra a négymilliárd névértékű kárpótlási jegy.

Úgy gondolom, hogy még ezzel sincs le­zárva a túlélők megsegítése. Ugyanis a va­gyon felhasználása során prioritást kell, hogy élvezzenek olyan intézmények, mint szerete­totthon vagy szeretetkórház, vagy hogy meg­felelő gondozóhálózat kerüljön kiépítésre. Hiszen ezek a túlélők azok, akik ma is jelen­tős hagyatékot hagynak a közösségre.

Szívesen olvasnék olyan beszámolót, hogy ezek a szervezetek konkrétan mit tet­tek a közösségért a kárpótlás érdekében. Gondolom, ők kezdeményezték az alkot­mánybírósági eljárást vagy ők tartják napi­renden a német kárpótlást, vagy a III. kár­pótlási törvénnyel is talán ők fordultak az Alkotmánybírósághoz?

Sajnálatos dolog, hogy még meg sem alakult a kuratórium és már az elmúlt négy év hatalmi harca áttevődik e szervezetre is. Úgy látszik, nem tanultunk eleget abból, hogy az elmúlt négy év során emiatt nem sikerült a kérdést megoldani, és ez alatt az idő alatt közel 3000 sorstársunk már nem élvezheti ezt a járandóságot.

Tisztelettel:

Ungár Lajos

Kár, hogy a fenti levélből nem derül ki, melyek azok a szervezetek, ame­lyek „az elmúlt négy évben a hatalom- és pozícióharcból bőven kivették a ré­szüket” stb. E homályosság oka nyilván egy kimaradt mondat, nem pedig a szerző politikai magatartásában rej­lő kétértelműség. (A szerk.)

támogatás
Pop up banner

Címkék:1997-01

[popup][/popup]