Meg kellene szólalni

Írta: Kovács György - Rovat: Archívum

Meg kellene szólalni!

A MAZSIHISZ maradt mára a zsidó közösség egyetlen hivatalosan elfoga­dott képviselője, így komoly felelősség­gel tartozik, hogy ezt a szerepet megfe­lelően lássa el.

A jelen helyzetben súlyos hibának tartom azt az általánosító/leegyszerűsítő álláspontot, amely feltételezésem szerint a Vasárnapi Újsággal kapcsola­tos magatartás mögött áll, nevezetesen azt, hogy a felkínált megszólalási le­hetőséget a Holocaust Emléknappal kapcsolatban a MAZSIHISZ visszautasí­totta. Meggyőződésem, hogy a Vasárna­pi Újság népes hallgatótáborának döntő többsége nem náci/fasiszta, aki­vel „nincs mit beszélni”, hanem épp el­lenkezőleg, a Vasárnapi Újság hallgató­sága az, amely manapság leginkább ki van téve e propagandának, így épp hogy hozzájuk kellene megtalálni az utat, és ellensúlyt képezni a józan meg­nyilatkozással.

Merem remélni, hogy a MAZSIHISZ tud olyan személyt találni, aki a Holoka­uszt Emléknappal kapcsolatos, egymás­nak ellentmondó nyilatkozatok után eleget tesz a Vasárnapi Újság meghívá­sának, és aki higgadt, értelmes érvelés­sel tud szólni azokhoz a hallgatókhoz, akik megérdemelnék, hogy a MAZSIHISZ véleményét is meghallgathassák.

Kovács György

Budapest

Címkék:2001-05

[popup][/popup]