Mások helyett is szégyellem magam

Írta: Feldmájer Péter - Rovat: Archívum

Az Új Élet 1998. november 15-i számában jelent meg az itt újraközölt írás:

Mások helyett is szégyellem magam

Dr. X. X. angliai orvos beleszeretett egyik magyar kolléganőjébe, és miután sze­relme viszonzásra talált, házasságot kötöttek.

A menyasszony kérésére az egyik budapesti zsinagógában tartották a chaszenet, majd azt követően a lakodalmat.

Jó pár év telt el azóta, de a távolság nem tett jót a házasságuknak, így úgy döntöttek, hogy elválnak. A polgári házasságot viszonylag gyorsan felbontották, és kérték, hogy a zsidó vallás szerint megkötött házasságukat is bontsák fel.

Több levelet írtak, a hónapok azóta is telnek, de érdemi választ mind ez ide­ig nem kaptak Budapestről, a rabbiság illetékeseitől.

A londoni orvosdoktor türelme egyre fogy, és nem érti, hogyha mindketten azt akarják – és a vallási szabályok sem tiltják -, akkor miért nem bontják fel az őket összekötő köteléket? Hovatovább azt fontolgatja, hogyha nem sikerül érdemi választ kapnia Magyarországról, akkor az ottani Bét-Din-hez fordul. Az első lépéseket már meg is tette, de Londonban azt kérdezi tőle mindenki, hogy ha a házasságát meg tudta kötni Magyarországon, ha volt rabbi, aki összeadta – akkor hogyan lehet, hogy most nincs, aki elválassza őket?

Milyen ország az, ahol állítólag több mint százezer zsidó él, működik a zsidó oktatási rendszer, zsinagógák, a rabbinátus, és mégsem tudnak egy házassá­got felbontani?

Valóban: milyen ország ez, milyen a mi zsidó közösségünk, ha ilyen egysze­rű dolgot nem lehet elintézni, kérdezem én is, és közben nagyon szégyellem magam, saját magam és mindenki más helyett is, habár nem az én feladatkö­römbe tartozik az ilyen ügyek intézése.

Vajon azok is szégyellik-e magukat, akikhez az ilyen ügyek tartoznak?

Feldmájer Péter

A lap december 1-i száma közölte az alábbi választ:

Kinek van szégyellnivalója ?!

(A rabbikar közleménye)

Az Új Élet 1998. november 15-ei számában a harmadik oldalon „Mások helyett is szégyellem magam” című írás jelent meg. A rabbikar megállapítja, hogy en­nek az írásnak célkitűzése, hangvétele, s az abból árulkodó messzemenő háláchikus járatlanság nem teszi lehetővé azt, hogy a rabbikar ezzel az írással ér­demben foglalkozzék. Ugyanakkor a rabbikar kinyilvánítja teljes készségét ar­ra, hogy a felekezeti sajtótól elvárható stílusban közlendő észrevételekre, kri­tikákra mindenkor készséggel fog válaszolni. Az Új Élet rabbi főszerkesztőjétől elvárható lett volna olyan rabbinikus felkészültség, amely legalább megjegyzés­ben közli a nevezett írásban található háláchikus járatlanságot.

Egyébként örömmel állapítjuk meg, hogy a választások közeledtével a cikk szerzője odaadó érdeklődést tanúsít a rabbiság munkája iránt, holott ennek eddig a rabbiság kevés jelét tapasztalta.

A cikk súlyosan sértő, dehonesztáló kicsengését a rabbikar visszautasítja, és a tisztelt olvasóra bízza, hogy eldöntse, kinek van szégyellnivalója.

Dr. Schweitzer József országos főrabbi,

a rabbikar tagjai: Deutsch Róbert, Deutsch László, dr. Domán István, Fröhlich Róbert, Lőwy Tamás, Markovics Zsolt, Schőnberger András, dr. Singer Ödön

Címkék:1999-01

[popup][/popup]