Levél egy anticionista barátomhoz (részlet)

Írta: Martin Luther King - Rovat: Archívum

Martin Luther King

Levél egy anticionista barátomhoz

(részlet)

„…Kijelented, barátom, hogy nem gyűlölöd a zsidó­kat, te pusztán ’anticionista’ vagy. Én pedig azt mon­dom, szóljon az igazság a magas hegycsúcsokról és visszhangozzék a völgyeken át Isten földjén: mikor az emberek a cionizmust bírálják, a zsidókat értik rajta – ez Isten igazsága…

…Az antiszemitizmus, a zsidó nép iránti gyűlölet szégyenfolt volt az emberiség lelkén, és az is marad. Ebben teljesen egyetértünk. Tudd hát ezt is: az anti­cionista lényegénél fogva antiszemita, és ez így is lesz mindig…

…Miért van ez? Tudod, hogy a cionizmus nem egyéb, mint a zsidó nép álma és ideálja, hogy visszatérjen szülőföldjére és ott éljen. A zsidó nép, miként az írás mondja, egykor virágzó országban élt a Szentföldön. Innen űzte ki őket a római zsarnok – ugyanazok a ró­maiak. akik kegyetlenül megölték a Mi Urunkat. Hazá­jából elűzetve, nemzete romba döntve, örökös ván­dorlásra kényszerítve a föld hátán, a zsidó nép újra és újra elszenvedte ama zsarnok csapásait, amely épp rajta uralkodott…

…A néger nép, barátom, tudja, mit jelent elszenved­ni olyan uralkodók zsarnokságát, amelyet nem mi vá­lasztottunk. Fivéreink Afrikában könyörögtek, kérték, igényelték – KÖVETELTÉK – ama velünk született jog elismerését és megvalósítását, hogy békében élhes­sünk a magunk uralma alatt, saját országunkban…

…Az antiszemita minden lehetőségnek örvend, mi­kor gonoszságát kibocsáthatja. Az idők során illetlen dologgá vált a zsidó iránti gyűlöletről nyíltan szóno­kolni. Ekképp az antiszemita örökösen új formákat és fórumokat kénytelen mérgének keresni. Micsoda öröm hát számára az új maskara! Ő nem gyűlöli a zsidókat, csupáncsak anticionista!”

Címkék:2003-06

[popup][/popup]