Márciusi évfordulók

Írta: Róbert Péter - Rovat: Archívum, Történelem

1.

20 éve, 1974-ben e napon eredménytelenül fejeződött be az izraeli- szíriai csapatszétválasztást szorgalmazó Kissinger amerikai és Gromikó szovjet külügyminiszter tárgyalókörútja.

4.

145 éve, 1849-ben e napon született Ehrlich G. Gusztáv nagyke­reskedő. Az általa szervezett Liberális Párt évtizedeken át irányította Budapest várospolitikáját. Tevékenyen részt vett a pesti hitközség életében, és az 1920-as években annak elnökhelyettesének is megválasztották.

7.

25 éve, 1969-ben e napon először alakított kormányt Golda Meir.

10.

45 éve, 1949-ben e napon szabadította fel az izraeli hadsereg a jordán fennhatóság alól Eilatot és ezzel a fiatal zsidó államnak kijárata nyílt a Vörös-tengerre.

12.

60 éve, 1934-ben e napon született Moldova György, napjaink egyik legolvasottabb írója.

50. éve, e napon adta ki Hitler hadműveleti parancsát a „Magyarországon mindent uraló zsidóság, az arisztokrácia egyes zsidó befolyás alatt álló elemei” eltávolításáról.

14.

145 éve, 1849-ben e napon egy osztrák hadbíróság Kuh Dávidot és Hoffman Károlyt, két izraelita vallású személyt 5, illetve 2 év vasban eltöltendő fogságra ítélte fegyveres ellenállás szervezése miatt.

19.

50 éve, 1944-ben e napon vonultak be a német csapatok Magyarországra, ekkor vette kezdetét a magyarországi Holocaust. 50 éve, 1944-ben e napon érkezett Budapestre Adolf Eichtnann, a Német Birodalmi Bizottsági Hivatal különleges csoportjának vezetője, a zsidóellenes intézkedések irányítója.

Aznap, munkatársa, Krumey SS-Obersturmbannführer a hit­község Síp utcai székházában közli, hogy ettől a perctől kezdve Magyarországon minden „zsidó ügy” az ő hatáskörükbe tartozik. Utasítást ad a Zsidó Tanács felállítására.

45 éve, 1949-ben e napon húsz csónakkal érkezett izraeli katona elfoglalja az egyiptomiaktól Ein Gedit, a Holt-tenger mellékének fontos pontját.

21.

70 éve, 1924-ben e napon halt meg Zsengeri Samu a zsidó iskolaügy jeles személyisége, az Országos Izraelita Népművelő- és Tanítóegylet fejlesztője, az ortodox polgári iskola igazgatója, közíró.

50 éve, 1944-ben e napon alakult meg az SS által követelt nyolctagú Zsidó Tanács. A zsidókhoz intézett felhívása szerint „a zsidókkal kapcsolatos minden intézkedés csak az egyedül feljo­gosított és felelős szerven”, vagyis rajtuk keresztül történhet.

23.

45 éve, 1949-ben e napon jött létre az izraeli-libanoni fegy­verszünet, s az izraeli hadsereg kiürített tizenkét előzőleg elfoglalt helységet.

27.

145 éve, 1849 e napján a császári hadbíróság halálra ítélte a hon­védseregnek szállító Kohn Jakab sapkást, Spitzer Ignác fuvarost és Grünecke Károly paszományost. Később kegyelemből 8-12 évi vasban töltendő börtönre változtatják ítéletüket.

29.

50 éve, 1944-ben e napon Sztójay Döme kormányfő bejelenti a minisztertanácsban „Horthy Miklós kormányzó az összes kor­mányrendeletre szabad kezet adott, ezek tekintetében nem akar befolyást gyakorolni.” A kormány ezen az ülésén rendelte el a sárga csillag viselését, a zsidók közszolgálatának és ügyvédi működésének megszüntetését, sajtó-, színművészeti és film- művészeti kamarákból történő kizárásukat.

31.

50 éve, 1944-ben e napon találkozott először Adolf Eichmann a Zsidó Tanáccsal. Kijelentette, hogy a zsidókat korlátozó in­tézkedések csak átmenetiek, a háború után visszakapják jogaikat. Ugyanaznap Edmund Veesenmeyer követ, Hitler teljhatalmú meg­bízottja jelenti Berlinbe: A magyar kormány a zsidóellenes in­tézkedésekben a legaktívabban és tőle szokatlan gyorsasággal jár el.

Róbert Péter

Címkék:1994-03

[popup][/popup]