Konferencia az önkéntes munkáról

Írta: D. Felder Katalin - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

..Akit a szíve erre buzdít, attól fogadjátok el a szent adományt…” (Mózes II. 25:2).

Ezzel a mottóval rendezett konferenciát az önkéntes munkáról a Joint budapesti irodája és a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány a MEDOSZ Hotelban. A tanácskozás célja az volt, hogy minél több önkéntes segítőt találjanak az idős, egyedül élő embereknek. Többségüknek elpusztult az egész családja, s idős korukra támasz nélkül maradtak.

A konferencia első előadását Moshe Jahoda, a Joint magyarországi igazgatója tartotta, aki utalt rá, hogy a zsidó embernek kötelessége jó cselekedeteket, micvákat végrehajtani. Különösen örült a konferencián részt vevők nagy számának és annak, hogy sokan éreznek elhivatottságot magukban az időskorúak támogatására.

Dr. Dávid Guttmann, a haifai egyetem professzora, előadásában bemutatta az időskor jellemző sajátosságait.

Dr. Talyigás Katalin, a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány főtitkára arról beszélt, hogy az alapítvány több ezer segélyezettje közül sokan állapotuk miatt a lakásukat sem tudják elhagyni. Nekik különösen nagy szükségük van arra, hogy valaki felkeresse őket. Ezt a nemes feladatot vállalhatják az önkéntes segítők, akikkel a lakásuk magányába zárt idős, beteg emberek szót válthatnak napi gondjaikról, és segítséget is kaphatnak tőlük.

Az előadásokat szekcióülések követték. Az első szekciót dr. Domán István, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatóhelyettese vezette. Előadásának címe: A „cedáká” mint a jótékonyság kifejezője volt. Kiemelte, hogy a zsidóságnál a jótékonyság az igazságossággal egyenlő. A társadalmi igazságtalanságok kiegyenlítője, illetve mérséklője a szegényeknek nyújtott adomány, helyzetük javítására.

A második szekciót dr. Salamon Zoltánné, a Joint munkatársa vezette, aki a segítő kapcsolatról beszélt.

Az idősotthonokban váró feladatokról Csizmás Attiláné, az idősklubokéról Palkovics Klára, a kórházban fekvő betegeknek nyújtandó segítségről dr. Domán Istvánná, az otthonaikban élő idősek segítéséről Diósi Ágnes az alapítvány munkatársai tartottak szekcióelőadást.

A plenáris ülésen egyrészt bemutatkoztak a résztvevő különböző zsidó szervezetek, majd a szekcióvezetők adtak tájékoztatást tanácskozásaikról.

Befejezésként dr. Talyigás Katalin összegezte a tapasztalatokat, örömmel nyugtázta a körülbelül 200 felajánlást, amit a résztvevők tettek az önkéntes segítségnyújtás különböző módjaira. Ezek közül is kiemelkedik az Amerikai úti Szeretetkórház részére felajánlott könyvtár, valamint az alapítvány úgynevezett hangos könyvtárának kibővítése, orvosi munka felajánlása, jogászi vállalkozás, főleg a kárpótlási ügyekben való eljárásra, ruha-cipő adomány a rászorulóknak, vagy a budai nőcsoport vállalkozása, hogy lebonyolítják a fekvő betegek étkeztetését a Szeretetkórházban.

A konferencia megrendezésében különösen nagy szerepet játszott Hila Zemer, Mirjam Fried és Dr. Kepecs Józsefné.

D. Felder Katalin

Címkék:1993-09

[popup][/popup]