Kárpótlás? – Kártérítés?

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Belföld

(Tudósítónktól.)

Szeptemberben megkezdte műkö­dését a kormány Kárpótlási Hiva­tala, hogy nevének megfelelően valamelyest orvosolja az állam által okozott 1938 és 1963 közötti sérelme­ket. Tudjuk, hogy az említett ne­gyedszázad alatt tömegeket sújtott a jogtalanság, ezért nem számíthatunk az üres kincstártól méltányos anya­gi elégtételre, mégis, így is, sokan lesznek, akiknek életkörülményein egy minimális juttatás is segít. Lé­nyeges továbbá, hogy a Kárpótlási Hivatal mellett tevékenykedni fog a kárt szenvedettek szervezeteinek képviselőiből álló Konzultatív Tes­tület, s annak tagja lett és az lesz a jövőben is, a Munkaszolgálatosok Országos Egyesületének mindenkori elnöke. Jelenleg ezt a tisztséget dr. Ruttkai György tölti be.

A volt zsidó munkaszolgálatosok szervezete nagy érdeklődéssel kísért sajtótájékoztatót tartott, és az ott elhangzottakról beszámolt a televízió híradója, a rádió híradása és több országos napilap. Dr. Ruttkai és Schwarcz István Mihály, a MUSZOE alelnöke kifejtette, hogy az állam politikai struktúrájának megváltozása és Németország egye­sülésével még erőteljesebbé válik a követelés: az itt és a volt szocialista államokban élők azonos jóvátétel­ben részesüljenek a más országok­ban letelepedettekkel. Az előadók jogi érvekkel, többek között az 1947-es párizsi békeszerződéssel bizonyították, hogy Magyarország nem mondhatott és nem is mondott le ál­lampolgárai nevében a németek jóvátételi kötelezettségéről. Az 1960-as években pedig a Nácizmus Üldözöt­teinek Bizottsága nem kapott felha­talmazást az NSZK kormányával való tárgyalásokra, a halottak iránti kegyelet és az élők önérzetét sértő alamizsna elfogadására.

Lapunk fontos feladatának tartja mind a magyar, mind a német kor­mánnyal folytatandó tárgyalások újabb eseményeinek nyilvánosságra hozását, így ezek minden híréről be­számolunk.

[popup][/popup]