Januári évfordulók

Írta: Róbert Péter - Rovat: Archívum, Történelem

1.

125 éve, 1869. január elsején tartottak először Magyarországon a zsidókat felekezetként feltüntető népszámlálást. 542 279 izraelitát írtak össze, akiknek 30 százaléka városban lakott.

45 éve, 1949. január 1-én pedig olyan népszámlálás kezdődött, amelyik utoljára tüntette fel a vallást: 133 862-en vallották magukat izraelitának, közülük 96 537 fő Budapesten lakott.

130 éve, 1864. január elsején született Gerő Lajos író-költő, a Pesti Napló és a Budapesti Hírlap munkatársa. A századfordulón több kötete jelent meg.

3.

30 éve, 1964. január 3-án halt meg Grünwald Fülöp tanár-történész. Zsidó középiskolákban

tanított, majd lett a Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője, a Zsidó Múzeum igazgatója. Scheiber SándorraI a Magyar Zsidó Oklevéltár sajtó alá rendezője.

13.

45 éve, 1949. január 13-án kezdődtek a fegyverszüneti tárgyalások Izrael és az arab államok

között Rhodos szigetén. A háború fél évvel korábban, Izrael Állam megalakulása után tört ki. A jórészt sebtiben toborzott zsidó hadsereg először mért csapást a betolakodókra, és a hadműveletek eredményeként Izrael nagyobb területekhez jutott, mint azt az ENSZ tervezte.

25 éve, 1969. január 13-án Bagdadban az őrjöngő tömeg tetszésnyilvánítása közben, kémkedés koholt vádjával felakasztottak kilenc zsidót. Irak ezt az eseményt felhasználta Izrael-ellenes propagandájában.

15.

130 éve, 1864. január 15-én Hildesheimer Izrael rabbi Kismartonban nyilatkozatban határozta meg az ortodoxia ismérveit. 300 hazai rabbiból 85 csatlakozott hozzá, továbbá 36 külföldön működő. A szakadás előzménye ugyancsak januári esemény. 1859-ben 22 magyarországi rabbi beadványt intézett a bécsi kultuszminiszterhez a tervezett rabbiképző ellen. Ok a pozsonyi jesiva elismerését kérték, és meg is kapták.

16.

90 éve, 1904. január 16-án halt meg Hahn (írói nevén Havas) Adolf, tanár irodalomtörténész, az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat egyik alapítója, neves Petőfi-kutató.

17.

90éve, 1854. január 17-én született Seltmann Lajos tudós, irodalmár, a zsidótárgyú magyar szép-

próza úttörője.

25.

90 éve, január 25-én halt meg Pichler Győző, az 25. 1848-as eszméket valló Függetlenségi Párt parlamenti képviselője, egyike az első zsidó honatyáknak. Pártja elnökének, Kossuth Ferencnek titkára, és az Egyetértés című lap munkatársa is volt.

45 éve, 1949. január 25-én választottak először Izraelben. Az alkotmányozó nemzetgyűlés mandátumainak többségéi a baloldal szerezte meg.

Róbert Péter

Címkék:1994-01

[popup][/popup]