Vita a zsidókról Görögországban

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

 

A görög kormány nemrégiben úgy dön­tött, hogy törli az új személyi igazolvá­nyokból a vallásra vonatkozó bejegyzést. A görög ortodox egyház feje a zsidókat tet­te felelőssé a döntésért. Christodoulos érsek a Vima nevű görög napilap egyik szombati számában úgy nyilatkozott, hogy „bizonyítéka” van arra nézve, hogy az új személyi igazolvány-politika mögött a zsidók állnak. Az érsek hivatkozott Kosztasz Szimitisz görög miniszterel­nöknek az Egyesült Államokban tett láto­gatására, illetve arra, hogy ott egy zsidó küldöttséget is fogadott. Mozesz Konsztantinisz, a Zsidó Közösségek Központi Testületének elnöke találkozott az oktatá­si-, a vallási és a közrend fenntartásáért fe­lelős miniszterekkel, ahol tiltakozását jelentette be az érseki nyilatkozat miatt „A görög zsidók, mint bármely más vallási csoport, különféle okoknál fogva ellenzik, hogy vallási hovatartozásunk szerepeljen a személyi iratokban.” Konsztantinisz azt is leszögezte, hogy ők már 1990 óta – a kérdés első felvetésekor – kifejezték véle­ményüket, úgyhogy a „titkos összeesküvés”-re való hivatkozásnak semmilyen alapja sincsen. A görögországi zsidók na­gyon érzékenyek az ilyen megnyilatkozá­sokra, hiszen – bár nem a görög kereszté­nyek tették – a náci zsidóüldözéseknek rengeteg görögországi áldozata is volt. Tudvalevő, hogy a németek 60.000 szaloniki zsidót öltek meg különböző koncent­rációs táborokban. A görög zsidó hitköz­ség véleményét a kormány is akceptálta, és a kormányszóvivő elítélte az érsek sza­vaik „Minden alapot nélkülöz az a feltéte­lezés, hogy másvalaki befolyásolta volna ezt a döntést” – mondta.

Címkék:2001-05

[popup][/popup]