Ismét elmaradt a Mazsök kuratóriumi ülése

Írta: Várai Emil - Rovat: Archívum

Ismét elmaradt a Mazsök kuratóriumi ülése

Szeptember 16-án ült volna össze a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriuma, hogy döntsön né­hány ingatlan bérbeadásáról, továbbá, hogy a júniusi ál­lásfoglalása után ismét kiválassza a rendelkezésére álló összegnél többet igénylő pályázatok közül a támogatásra érdemeseket.

Az illő várakozási idő elmúltával kiderült, hogy a kura­tóriumi tagok szavazáshoz szükséges kétharmada, vagyis 14 személy ismét nincs jelen, így nem tudnak az ügyek­kel érdemlegesen foglalkozni, s rögvest olyan hangok hallatszottak, hogy „akkor ne fecséreljük tovább az időnket, oszoljunk fel…”

E javaslatokkal szemben valaki, szót nem kérve, azt indít­ványozta, hogy végezzék munkájukat, s annak konklúziójá­ról értesítsék a távolmaradókat, hogy – bár a kuratórium jogász tagjai jogi kifogásaikat hangoztatták – utólag ahhoz csatlakozzanak, vagy szavazzanak ellene. Ezt támogatta az erre az ülésre Izraelből érkezett Cvi Barak és Csillag György. Barak arra hivatkozott, hogy a sorozatos kurátori hi­ányzások miatt az érdemleges munka ismételten elmarad, ami nem jogi kérdés, különben is a Mazsök nemzetközi ala­pítvány… Szavaira Zoltai Gusztáv, a Hitközség ügyvezető igazgatója, a kuratórium társelnöke szokatlan ingerültséggel reagált. Egyebek között azzal, hogy „itt ne dirigáljon…”. Ta­lán ez az incidens késztette Engländer Tibort, a Magyaror­szági Cionista Szövetség elnökét, hogy Hutás Imre pro­fesszortól, az elmaradt ülés levezető elnökétől zárt ülést kér­jen (noha ülés, ugyebár, nem lehetett), aminek hatására egyedül a tudósítónak kellett elhagynia a termet. A tudósító már szedte volna a sátorfáját, de hát látja, hallja, hogy má­sok is menni készülnek, félig ülnek-állnak, várja a feloszlást, hogy valakinek a kocsijába bekéredzkedjen. Zárszónak véli Feldmájer Péter mentegetőzését Barak és Csillag úr előtt, mire a Mazsihisz elnöke, egyben a kuratórium alelnöke ha­tározottan felszólítja a távozásra. A tudósító még eldadogja, hogy a közalapítványokról szóló törvény szerint a kuratóriu­mi ülések nyilvánosak, s felteszi a kérdést: vajon a Mazsök a jövőben is törvényellenesen elzárkózik-e a nyilvánosságtól (ezen belül a zsidó közvélemény tájékoztatásától). Feldmá­jer úr, sajnos, igennel válaszol.

Gyalogolva hazafelé, az újságíró isten bizony nem tör­te a fejét azon, hogy miért nem tudósíthatott az alapít­vány üléséről annak a zsidó közösségnek, melynek szol­gálatára az létesült.

(A teremből) kiküldött tudósító:

*

Utóirat: A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (amelynek hatálya alá a Mazsök is tartozik) 8.7. A. pontja szerint a kuratórium ülései nyilvánosak. A zárt ülés megtartásához a kuratórium tiszteletbeli elnöke, illetve a kuratórium által felhatalmazott társelnök indítvá­nyára a kuratórium tagjai kétharmadának egyetértése szükséges. Határozatképtelen ülésnél a nyilvánosság kérdése nem merül fel…

Címkék:1998-10

[popup][/popup]